Kompanija Cisco®, svetski lider u mrežnim tehnologijama, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije sprovodi iExec Business Essentials kurs, jedan u nizu edukativnih programa kompanije, koji ima za cilj da rukovodiocima u poslovnim sistemima u razvoju, državnoj i lokalnoj upravi obezbedi potrebno znanje i pruži predloge za unapređenje procesa korišćenjem informacionih komunikacionih tehnologija i interneta

BEOGRAD, 29. oktobar 2007. - Povodom okončanja prve godine projekta koji je pružio savremen program edukacije malim, srednjim i javnim preduzećima, na konferenciji za novinare o programu govorili su Bojan Lalić, predavač na Novosadskom Univerzitetu i Ana Bošković, regionalni menadžer prodaje u Cisco® Srbija. "Nove tehnologije, elektronsko poslovanje i umrežavanje od presudnog su značaja za ekonomski razvoj, a ti ciljevi se ne mogu ostvariti bez valjane upotrebe informacionih tehnologija", rekao je Lalić. "Ovaj kurs ne obuhvata samo tehnologiju, već se odnosi i na globalne trendove, menadžment u vreme promena kao i samu implementaciju".

Program je realizovan kao kombinovani modularni kurs: uz aktivno učenje, praktičnu primenu znanja kroz e-learning, diskusiju, interaktivni rad sa instruktorom i razvoj sopstvenog poslovnog rešenja. Na početku se vrši procena spremnosti same kompanije ili institucije za uvođenje novih tehnologija, a rezultat kursa je konkretan projekat koji će unaprediti poslovanje.

Dosadašnje iskustvo polaznika se ogleda u sticanju novih znanja i veština, pripremi planova unapređenja - od kojih je zanimljivo pomenuti kreiranje web portala za kancelariju opštinskog ekonomskog razvoja, rešenje za bežični internet (Hot spot) na popularnom turističkom lokalitetu, integrisanu bazu podataka za zdravstvene centre i apotekarske ustanove, kao i poboljšanje odnosa sa klijentima primenom Interneta.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com