Net Akademija slavi svoj deseti rođendan, a već pet godina prisutna je i u Srbiji. Trenutno kod nas postoje 3 regionalne i 9 lokalnih akademija. Studentima je pružena mogućnost da steknu znanje i veštine umrežavanja i na taj način utiču na porast broja IT specijalista u svom regionu, kao i na brži razvoj i tehnološki napredak svoje zemlje.

BEOGRAD, 11. oktobar 2007. Obeležavajući desetogodišnjicu Cisco® Mrežne akademije (Cisco Networking Academy), više od 500 instruktora, studenata i delegata iz Evrope, Afrike i sa Bliskog Istoka okupilo se 8. oktobra na Tehničkom univerzitetu u Istanbulu sa ciljem da razmene ideje o tome kako pripremiti studente za karijeru u oblasti informacionih tehnologija i umrežavanja u sledećoj dekadi.

Pokrenuta 1997. godine, Cisco® Mrežna akademija je partnerstvo između kompanije Cisco®, obrazovnih, poslovnih, državnih i društvenih organizacija širom sveta. Obučava studente da koncipiraju, grade i održavaju kompjuterske mreže. Kombinujući neposredno i on-line učenje, program pomaže studentima da steknu veštine neophodne za poslove u oblasti informacionih tehnologija - i svakako, da pomognu razvoj svojih zemalja i njihovih lokalnih ekonomija.

"Radimo na tome da razvijemo obrazovani skup talenata koji može da gradi i održava mreže u budućnosti" rekao je na konferenciji Paul Mountford, Potpredsednik kompanije Cisco za tržišta u razvoju. "Veoma smo ponosni na to što imamo više od 2.255 Mrežnih akademija na tržištima u razvoju sa više od 160.000 studenata i 5.000 instruktora. Po celom svetu, više od 2 miliona studenata diplomiralo je na približno 10.000 akademija u više od 160 zemalja."

Među učesnicima konferencije bili su instruktori i menadžeri Mrežnih akademija kojih samo u Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi ima oko 10.000. Oni su se okupili da bi diskutovali o tome kako sadržaj i realizacija ovog globalnog e-learning programa evoluiraju da bi zadovoljili potrebe studenata u narednoj dekadi. Oni su takođe diskutovali o narastajućoj potrebi za IT specijalistima.

Potražnja za veštinama umrežavanja samo u Turskoj, domaćinu konferencije, nadmašiće ponudu za 29 procenata u 2008. godini. Mnoge zemlje su u mnogo gorem položaju. U nekim zemljama Istočne Evrope, Afrike i Bliskog Istoka, nedostaci tehničkih veština će narasti na više od 40 odsto do 2009. godine.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com