Milioni prodatih rutera kompanije Cisco®, svetskog lidera u proizvodnji mrežnih rešenja za internet, predstavljaju samo deo inovativih inteligentnih usluga koje osposobljavaju i podržavaju filijale preduzeća u domenu komunikacija, saradnje, bezbednosti, mobilnosti i koje omogućavaju smanjenje operativnih troškova.

BEOGRAD, 3. Oktobar 2007. - "Nastankom novih poslovnih aplikacija i okruženja koje zahteva globalnu poslovnu saradnju, naši klijenti sve veću važnost pridaju svojim udaljenim ograncima", rekla je Marie Hattar, direktor mrežnih sistema u kompaniji Cisco®. "Sistem takozvanih osposobljenih filijala našim klijentima pruža mogućnost da iskoriste nove poslovne prilike time što će imati mrežnu platformu koja će biti usmerena na sve njihove aplikacije i potrebe u domenu usluga. Ovaj sistem se neprestano razvija i omogućava inovacije koje će biti neophodne i u budućnosti".

Rešenje koje Cisco® danas pruža komapnijama koje imaju veliki broj poslovnica obuhvata čitav niz rutera, svičeva i modula koji naznačavaju sledeću evoluciju sistema "Osposobljenih filijala". Ruter pod nazivom Cisco 1861 Integrated Services Router predstavlja jednostavnu platformu koja je specijalno razvijena za ogranke malih preduzeća. Kombinuje sistem Unified Communications, objedinjene komunikacije, sa ruterskim rešenjem koji pruža izuzetan nivo bezbednosti podataka. Obezbeđuje pristup važnim poslovnim podacima u svakom trenutku na svakom mestu i daje dobre rezultate u vidu poboljšanih komunikacija i sistema saradnje. O velikoj potražnji govori podatak da je do sada prodato već tri miliona proizvoda ovog tipa.

Dopunjena serija 2960 Catalyst svičeva pojednostavljuje konfiguraciju mreže, omogućava prelaz sa starih, neinteligentnih svičeva na nove, a broj prodatih artikala iznosi milion.

Intrusion Prevention System Advanced Integration Module (IPS AIM) je proizvod koji je dizajniran da identifikuje, klasifikuje i spreči opanosti po poslovne procese koje prete sa interneta a čiji broj i kompleksnost rastu iz dana u dan. Novi, inteligentni programi će poboljšati saobraćaj koji se odvija u okviru mreža širokog područja i ponudiće udaljenim korisnicima performanse ravne lokalnoj mreži. Centralizovanjem programa filijala u Data centar smanjuju se IT troškovi.

Objedinjene komunikacije (Unified Communications) predstavljaju pravo pojačanje za filijale i obuhvataju čitav niz elemenata kao što su Cisco Unified Messaging Gateway (koji omogućava inteligentan ruting glasovnih poruka), Cisco Unity Express i drugi. Survivable Remote Site Telephony povećava stepen dostupnosti zaposlenih u filijalama time što omogućava komunikaciju čak i u ekstremnim slučajevima padova linkova između filijala i centralne lokacije.

Takođe treba istaći da Cisco® filijalama daje mogućnost da uvedu novu generaciju wireless pristupa internetu, koji ima snagu pet puta veću od postojeće. Nove aplikacije donose i veću mobilnost zaposlenih, što je jedan od osnovnih imperativa uspešnog poslovanja današnjice.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com