Zaposlenim ženama sa decom kompanija Cisco® pruža mogućnost fleksibilnog radnog vremena, kao i rada od kuće kako bi se što više posvetile svojoj deci. U nekim gradovima mališanima zaposlenih na raspolaganju stoji dnevni boravak i raznovrsni letnji programi koji deci za vreme raspusta nude zanimljive sadržaja

BEOGRAD, 1. Oktobar 2007. - Jedan od osnovnih principa kompanije Cisco®, svetskog lidera u proizvodnji mrežnih rešenja za internet, je princip ravnopravnosti. Našoj javnosti već je poznat F_mail projekat lokalnog predstavništva ove kompanije, koji u vidu besplatnog kursa nezaposlenim ženama pruža mogućnost da steknu prestižna znanja iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, i tako postanu konkurentnija radna snaga na tržištu. Cisco® širom sveta sprovodi slične aktivnosti podrške žena. Zabeleženo je da je samo ove godine angažovano više žena u oblasti prodaje, i unapređeno više pripadnica lepšeg pola u oblasti marketinga.

Časopis "Working Mother Magazine" objavio je listu 100 kompanija koje na najbolji način podržavaju zaposlene majke, među kojima je i Cisco®. Ova lista sastavljena je na osnovu podataka dobijenih iz upitnika sa 575 pitanja, koji je svaka kompanija morala da popuni. Bodovano je sedam oblasti, i to one koje se odnose na profil zaposlenih, novčane nadoknade, programe staranja o deci, fleksibilnost, odsustva i bolovanja, na programe naklonjenim porodici i na kulturu kompanije. Ove godine je prilikom rangiranja najboljih sto kompanija posebna pažnja poklonjena stavkama fleksibilnost i naklonjenost porodici. Cisco je pohvaljen zbog posedovanja centra za brigu o deci, pogodnosti u vezi sa odsustvovanjem, i napora da regrutuje i promoviše upavo pripadnice ženskog pola.

U toku protekle godine, veliki broj zaposlenih u kompaniji Cisco® koristio je mogućnost fleksibilnog radnog vremena, a preko 70% njih radilo je od kuće. Ova pogodnost naročito je značajna osobama sa malom decom. Ženama koje tek planiraju porodicu, zagarantovano je radno mesto nakon porodiljskog odsustva.

Zaposleni u San Hozeu, samom središtu kompanije, imaju na raspolaganju i dnevni boravak za mališane, gde deca na kreativan način razvijaju svoje sposobnosti i uživaju u igri, kao i set organizovanih letnjih programa, koji deci u toku raspusta nude zanimljive sadržaje. Treba istaći i to da se naročita pažnja poklanja pomoći majkama čija deca imaju posebne potrebe.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com