Internet i Call Centar Servisi za poboljšanja rada s korisnicima

BEOGRAD, NOVI SAD, 6. septembar 2007. - Danas je održana zajednička konferencija za novinare kompanije Cisco® i Erste Bank na kojoj je objavljeno da je Erste Bank a.d. Novi Sad implementirala Cisco-vo Rešenje inteligentne mreže finansijskih usluga i primenila novu mrežu konvergovanog zvuka, podataka i videa uključujući 850 IP (Internet protokol) telefona koji će ubrzati rast banke povezujući sve njene filijale u Srbiji, kojih ima ukupno 62.

Finansijske usluge su jedan od sektora koji najbrže raste u Centralnoj i Istočnoj Evropi. To što konkurencija postaje sve jača znači da su finansijske institucije okrenute širenju mreža svojih filijala i povećavanju usluga za klijente i bankarskih mogućnosti preko Interneta kako bi im rastao udeo na tržištu. Istovremeno one traže način da efikasnije obavljaju svoj rad.

Miroslav Nićin, direktor Sektora za organizaciju i informacione tehnologije Erste Bank a.d. Novi Sad, je izjavio: "Naša vizija je bila da razvijemo model koji kao rezultat ima uštedu preko IT standardizacije i konsolidacije. Nova, inteligentna mreža nam takođe omogućava da brzo i fleksiblino integrišemo nove filijale koje planiramo da otvorimo po celoj zemlji. Osim što nudi platformu za efikasniju komunikaciju i saradnju među zaposlenima, uključujući web i video konferencije, nova mrežna infrastruktura takođe znači da možemo da poboljšamo naše usluge klijentima, uključujući kontakt centre i unapređenu ponudu internet bankarstva. "

Tehnologija ima ključnu ulogu u stremljenju ka ovim ciljevima. Pomak ka Cisco Unifikovanim Komunikacijama (Cisco Unified Communications) će spojiti različite kanale banke - operacije preko lokalnih filijala, bankomata, kontakt centara, telefona i Internet bankarstva na jednu mrežnu platformu. Ovo će omogućiti banci da optimizuje svoju multikanalsku bankarsku strategiju obezbeđivanjem jedinstvenog pogleda na klijenta, olakšavanjem shvatanja interakcija i transakcija i profilisanja klijentskog ponašanja. Zauzvrat, ovo će obezbediti bolje informacije za prodaju i marketing, koje se mogu koristiti za kvalitetnije uobličavanje proizvoda i usluga, i naročito za prilagođavanje proizvoda i usluga potrebama klijenta.

"Korišćenjem tehnologije Cisco Unifikovanih Komunikacija, Erste Bank je mogla da izvrši integraciju tehnologija fiksnih, mobilnih i video komunikacija, omogućujući zaposlenima da sarađuju sa kolegama sa smanjenim troškovima poziva preko mreže filijala. Ona takođe obezbeđuje pojednostavljeno upravljanje mrežom, značajno smanjujući potrebu za skupim posetama mestima preko centralizovane administracije, dijagnostike i mogućnosti popravljanja kvarova. Centralizovano osvajanje metrike korišćenja na nivoima pomaže da se obezbedi da IT obezbeđuje preduzeću prave nivoe mogućnosti u pravo vreme i na pravom mestu." - rekao je Predrag Spasić, menadžer prodaje u Cisco Srbija. ''Cisco platforma za koju se opredelila Erste Banka ostavlja mogućnosti integracije naprednijih servisa u jedinstvenu mrežnu arhitekturu.''

Prvi korak je bio da se uvede IP telefonija u banci po celoj postojećoj mreži podataka u 62 filijale. Kreirana da iskoristi prednost ugrađenih mrežnih usluga kao što je sigurnost - glavna briga za organizacije, naročito u sektoru finansijskih usluga - ova mreža uključujuje u sebe firewall usluge, vodeće nivoe enkripcije i zaštitu od upada koje obezbeđuju sigurne linije i bezbednost informacija klijenata.

Kvalitet usluge obezbeđuju CISCO Integrisani Servisni Ruteri koji omogućavaju banci da daje prioritet telefonskom saobraćaju bez ugrožavanja drugog kritičnog saobraćaja bankarskih aplikacija kao što su domaća plaćanja ili bankomatske transakcije.

Integracija između Cisco Menadžera Unifikovanih Komunikacija i korporativnog direktorijuma omogućava zaposlenima da koriste svoje IP telefone za traženje podataka o korisnicima i da efikasnije kontaktiraju kolege. Takođe, platforma Unifikovanih Komunikacija je povećala raspoloživost usluga video konferencije omogućujući povezivanje sa širokim spektrom sobnih i desktop video sistema.

Ustanovivši unifikovanu mrežnu platformu koja je zasnovana na arhitektonskom pristupu, banka sada može da se fokusira na davanje veće težine svojim investicijama angažujući dodatne IP usluge i aplikacije. Miroslav Nićin kaže: "Sada imamo jednostavnu putanju migracije ka Cisco Unifikovanom Kontakt Centru, koji će nam omogućiti da spojimo operacije naših pet call centara u okviru visoko virtualizovanog okruženja. U ovoj fazi transformacije će doći do zamene procesa zasnovanih na papirima sa IP odlikama i funkcionalnostima kao što su Interaktivni Odgovor na glas i ruting zasnovan na veštinama, radi poboljšanog zadovoljstva klijenta i učinka call centara."

O Erste Bank
Erste Banka je jedan od vodećih ponuđača finansijskih usluga u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa više od 50.000 zaposlenih koji uslužuju više od 16 miliona klijenata u preko 2.700 filijala u 8 zemalja. Od 30.06.2007. godine Erste Bank je dostigla 198 milijardi EUR ukupne aktive, neto profit od 566 miliona EUR i ROE od 13,8%. Kompanija je ušla na tržište Srbije u 2005. godini kupovinom Novosadske banke. Danas Erste Bank a.d. Novi Sad ima 965 zaposlenih, 62 filijale i 200.000 klijenata. Cilj za 2007. godinu je da se postigne tri do četiri procenta učešća na tržištu Srbije u ključnim segmentima. Među druge poslovne prioritete banke spadaju organski rast, povećanje prihoda, smanjivanje troškova i poboljšanje efikasnosti.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com