Cisco ruter CRS - 1 u prve tri godine inicirao drastičan rast primene Internet Protokol usluge pravnim i fizičkim licima

Beograd, 28. jun 2007. godine - Prema podacima koje su prikupili Cisco i granski analitičari, internet video je proizveo šest puta više Internet Protokol saobraćaja u 2006. godini nego količina podataka koja je prošla celokupnom internet glavnom mrežom . Na ovaj način, Cisco je postavio sržni ruting sistem projektovan da do 2011. godine dostigne više od 26 eksabajtova mesečno. Cisco CRS-1 projektovan je prema potrebama Cisco partnera, što Kompaniji omogućava da dugoročno podrži potrebe svojih klijenata.

Cisco CRS-1 je najmoćniji granski sistem usmeravanja informacija, napravljen sa ciljem da nudi kontinuirani rad sistema kao i rekordnu fleksibilnost i prilagodljivost usluge. Primene CRS-1 se nastavljaju kako provajderi ubrzavaju svoj prelazak na Internet Protokol mreže nove generacije da bi isporučivali napredne usluge glasa, videa i podataka. CRS-1 je mrežna platforma za menjanje načina kako živimo, radimo, igramo se i učimo. On označava novu eru u prenošenju podataka putem Interneta pokrećući danas osnovu za IP NGN pri čemu štiti investicije za buduće decenije.

Rapidni rast prodaje CRS-1 bio je propraćen i u izvesnoj meri pokrenut značajnim rastom IP saobraćaja na globalnim mrežama uz kontinuitet razmeštaja video i drugih naprednih usluga.

Od prve isporuke proizvoda u avgustu 2004. godine do danas Cisco je isporučio 900 sistema usmeravanja informacija (Carrier Routing System (CRS-1)) vodećih u grani, glavne komponente arhitekture Cisco Internet Protocol Next-Generation Network (IP NGN) više od 85 provajdera CRS-1.

Svoju primenu, CRS-1 uglavnom je pronašao u svetskim Telekom kompanijama, Informatičkim institutima, Bankama, Vazdušnom saobraćaju, ali partneri su i Yahoo, Cable & Wireless, FREE.

Za više informacija o Cisco Carrier Routing System (CRS-1) molimo Vas da posetite Cisco Website na www.cisco.com/go/crs.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com