Predlog kompanije Cisco za video nadzor u maloprodajnim objektima

Beograd, 26. jun 2007. - Zahvaljujući napretku u oblasti informacione tehnologije veliki broj video analitičkih softverskih programa u maloprodaji ugledao je svetlost dana, koji identifikuju specifična ponašanja i događaje zabeležene na videu, kao što je brojanje ljudi, stvaranje reda, ostavljanje paketa i ulazak ljudi u određene oblasti. Cisco je podneo predlog za standardizovanje načina na koji računari opisuju video nadzor za analizu prikaza. Cilj je povećanje efektivnosti prevencije gubitaka u maloprodaji, s jedne strane, i merenje iskustva kupaca u radnji, s druge strane. Obzirom da je Cisco priznati lider u konvergovanim mrežnim aplikacijama, sačinjen je predlog koji omogućava konzistentnost, interoperativnost i ekstenzivnost za pristup meta podacima.

Video nadzor se tradicionalno koristi u maloprodaji za prevenciju gubitaka. Uz pomoć računarske obrade i analize video materijala, koja je pomenuta kao video analitika, vlasnici prodavnica mogu dalje da povećaju napore u prevenciji gubitaka i bolje razumeju ponašanje kupaca, kao i da poboljšaju iskustvo kupaca radi povećanja prodaje. Rezultat ovoga je da će prodavac ili treća strana moći lakše da kreiraju i sjedine nekoliko video analitičkih proizvoda u jedno podešeno rešenje.

"Interoperativnost aplikacija pored snage IP mrežne infrastrukture, koja služi kao platforma za konvergenciju, su ključne za pronalaženje prave vrednosti videa. Jedan standardni metod pristupa video analitičkim meta podacima će ubrzati inovacije u prevenciji gubitaka i mrežnih aplikacija analize kupaca jer prodavci mogu lakše i brže da primene nove i poboljšane mogućnosti," rekao je Pete Jankowski, šef tehnologije pri Poslovnoj jedinici fizičkog obezbeđenja kompanije Cisco. "Cisco veruje da će ovaj otvoreni pristup standardima povećati upotrebu video analitike i dati mnogo veći rezultat na kupčevo investiranje."

Za više informacija o Cisco-vim maloprodajnim rešenjima posetite www.cisco.com/go/retail.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com