Unapređeni uvodni kurs pomaže studentima da se pripreme za dobijanje CompTIA sertifikata

Beograd, 21. jun 2007. - Cisco je za one koji pohađaju program Cisco Networking Akademije u srednjim i višim školama i univerzitetima redizajnirao IT ESSENTIALS program koji pokriva osnove računarskog hardvera i softvera i uvodi naknadne koncepte.

Cilj kursa je da polaznici steknu znanja o komponentama desktop i laptop računara da bi na najbolji način vršili instalaciju hardvera i softvera, rešavali postojeće probleme iz oblasti informacionih tehnologija, PC hardware i software 4.0. dizajniran, kako bi se bolje uklopili u različita radna okruženja.

PC hardware i software 4.0. kurs sastoji se iz dva dela. Prvi, osnovni deo kursa, priprema studente za Computing Technology Industry Association (Comp TIA) A+Essesntials ispit sa posebnim naglaskom na veštine informacione sigurnosti, software veštine, pitanja bezbednosti poslovnog okruženja. Napredni deo kursa priprema studente za ispite iz oblasti poslovnog okruženja za sticanje CompTIA sertifikata: IT tehničar, tehničar daljinske podrške, depo tehničar. Kurs se izvodi uz pomoć multimedijskog materijala koji se isporučuje online od strane instruktora, a sastavni deo su i laboratorijske vežbe.

"Uveli smo interaktivne multimedijalne alatke kao što su Virtual Desktop i Virtual Laptop koje omogućavaju studentima da virtuelno rastave i ponovo sastave desktop i laptop računare. Ove alatke naglašavaju sadržajni angažman studenta promovišući istraživanje i eksperimentisanje koje imaju povratnu informaciju i interaktivnost", rekao je Dr. John Behrens, direktor razvoja sistema učenja pri Cisco Networking Academy.

U organizaciji Cisco-a u Srbiji je u maju mesecu počeo sa realizacijom program "F_email", sačinjen od strane Cisco Networking Academy, namenjen nazaposlenim ženama koje žele da se usavrše i napreduju u svojoj budućoj karijeri.

Za više informacija o Cisco Networking Academy Program, posetite: www.cisco.com/go/netacad

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com