Cisco isporučio proizvođaču aviona 12 miliona IP telefona što je poboljšalo poslovnu komunikaciju i saradnju između zaposlenih

Tuluz, Francuska - 19. jun 2007. -Airbus je postavio Cisco-v sistem unifikovanih komunikacija (Cisco Unified Communications system) u cilju bolje saradnje, veće produktivnosti, ali i jednostavnije infrastrukturne komunikacije, koja će obuhvatiti 45.000 zaposlenih. Cisco je Airbus-u isporučio 12 miliona Cisco Unified IP telefona.

Zahvaljujući Cisco Unified Communications Airbus je u mogućnosti da proširi konzistentne usluge komunikacije na sve zaposlene koji rade na Airbus-ovim lokacijama u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Orange Business Services-u bilo je potrebno samo devet meseci da instalira centralnu arhitekturu po inicijalnoj konfiguraciji i planiranju. Proces postavljanja se odvijao po stopi i do 600 telefona na dan, ističući brzinu i lakoću sa kojom se može primeniti Cisco Unified Communications.

Korišćenjem Cisco-vih rešenja Airbus će poboljšati komunikaciju, smanjiti troškove pojednostavljivanjem komunikacione infrastrukture, ali i izvršiti brzu i jednostavnu tranziciju na platformu unifikovanih komunikacija zasnovanih na IP.

"Isporuka našeg dvanaest milionitog Unified IP telefona Airbus-u naglašava brzinu kojom se Cisco Unified Communications prihvata i koristi koje donosi kupcima. Sistem koji je postavio Airbus pomoći će da zadovolji komunikacione potrebe poslovanja, smanji troškove i pospeši rad u saradnji, što će povećati produktivnost njegovih zaposlenih", rekao je Chris Dedicoat, predsednik European Markets Cisco.

O Cisco Unified Communications
Sistem Cisco Unified Communications je deo jednog integrisanog rešenja koje obuhvata mrežnu infrastrukturu, sigurnost, mobilnost, upravljanje mrežom i usluge životnog ciklusa. Cisco Unified Communications nudi fleksiblnu mogućnost posatvke i opcije upravljanja van preduzeća, finansijske pakete za krajnjeg korisnika i partnera i komunikacione aplikacije za treću stranu. Za dodatne informacije o celokupnoj porodici proizvoda i aplikacija Cisco Unified Communications posetite: www.cisco.com/go/unified.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com