Softver BroadWare-a omogućava na mreži zasnovan nadzor, upravljanje, snimanje i skladištenje audio i video materijala kojima ovlašćeni korisnici mogu da pristupe sa bilo kog mesta

San Hoze, Kalifornija, 30.maj. 2007. - Američka kompanija Cisco Systems, vodeći svetski proizvođač mrežnih rešenja za Internet, objavio je konačni ugovor o kupovini privatnog BoradWare Tehnologies. Kupovina BroadWare-a, vodećeg snabdevača softvera za video nadzor zasnovanog na IP, upotpunjuje Cisco-vu postojeću ponudu proizvoda video nadzora, što obezbeđuje gladak put prelaza sa analognog video nadzora na digitalno mrežno rešenje. Ovom kupovinom Cisco će svojim klijentima pomoći da lako dođu do pristupa tekućem i snimljenom nadzornom video materijalu radi bržeg odgovora na istragu i rešavanje slučajeva.

Softver BroadWare-a omogućava na mreži zasnovan nadzor, upravljanje, snimanje i skladištenje audio i video materijala kojima ovlašćeni korisnici mogu da pristupe sa bilo kog mesta. Ovo je 120. po redu kompanija koja je akvizirana. U tekućoj 2007. godini kompanija Cisco akvizirala je 8 kompanija, među kojima su WebEx, SpansLogic,NeoPath, IronPort,...

Cisco, sa svojih 50.000 zaposlenih širom sveta, globalni je lider na polju mrežnih tehnologija koji unosi novinu u način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i rade. Mrežna rešenja kompanije, koja se zasnivaju na Internet protokolu (IP), predstavljaju temelj svetske računarske mreže osnovu većine velikih i kompleksnih mreža. U ponudi ove multinacionalne kompanije nalazi se ceo niz mrežnih rešenja za konvergirani prenos podataka, glasa i video zapisa, koja osiguravaju vrhunske performanse, sigurnost i fleksibilnost.

Svoje poslovanje Cisco je proširio i na pet svetskih regija. Spajanje tržišta nudi Cisco-u i njenim partnerima sjajne mogućnosti vezane za rast i profitabilnost. Ovakav brz rast, prolaz u nova područja, uvođenje novih tehnologija i tertorijalno širenje, takođe daje mogućnosti da se poveća profitabilnost partnera. Patrneri vide mnoge vrednosti Cisco-a: jak brend koji je prisutan među potrošačima, konkurentnu proizvodnu liniju, program partnerskog kanala koji je bio industrijski lider tokom mnogih godina i koji je demonstrirao kontinuitet tokom vremena. Sve ovo formira domet poslovnih mogućnosti za naše partnere kada dođe do profitabilnosti i lakoću poslovanja sa kompanijom Cisco.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com