Mobilnost omogućava uvid, saradnju i svesnost, a obezbeđuje razumevanje šansi i izazova koje poseduje za današnja preduzeća

San Hoze, Kalifornija, 24. maj 2007. - Kompanija Cisco sprovela je nezavisno istraživanje sa menadžmentom preduzetničkih i komercijalnih preduzeća u Severnoj Americi, Evropi, Aziji i rastućim tržištima, kako bi postavila svoja merila sadašnjeg statusa poslovne pokretljivosti i protoka informacija. Mobilnost je agens koji pokreće nove mogućnosti za preduzeća i ljude dopuštajući da se više poslova sprovodi bukvalno bilo kada, bilo gde i na načine koji ranije nisu bili mogući.

Rezultati istraživanja pokazali su da:

  1. Većina preduzeća nema dugoročnu strategiju mobilnosti informacionih tehnologija
  2. Jedan od četiri ispitanika su potencijalno neusaglašeni sa sektorskom regulacijom za žičane i bežične politike sigurnosti
  3. Većina preduzeća nije planirala kako da poveže kritična sredstva u svoju mrežu

Kao što je poslovna inteligencija više od kolekcije aplikacija, poslovna mobilnost je omogućena otvorenim ekosistemom. Cisco koristi svoj široki portfolio proizvoda i ovaj ekosistem da isporuči nova rešenja, pravljena sa ciljem da se zadovolje potrebe za poslovnom mobilnošću širom industrije. Ova Cisco rešenja mobilnosti su izgrađena na celokupnoj IP mreži sa obezbeđenjem koje je vodeće u industriji, čime isporučuje inteligentne mrežne usluge i Cisco-u i partnerskim uređajima i aplikacijama.

Najnovija Cisco rešenja obuhvataju:

  • Cisco objedinjenu bežičnu mrežu (Cisco Unified Wireless Network)
  • Cisco mobilna rešenja za objedinjene komunikacije (Cisco Mobile Solutions for Unified Communications)
  • Cisco rešenja ''za posao u pokretu'' (Cisco Business on the Go Solutions)
  • Cisco proces nadzora i optimizacije rešenja (Cisco Process Monitoring and Optimization Solutions)

Ova rešenja proširuju kompanijske postojeće investicije u infrastrukturu, aplikacije za podatke i glas, kao i sredstva da se mobiliše radna snaga gde god da je - unutar univerziteta ili filijale, kod kuće ili na putu.

"Posao nije definisan time gde ste, već time šta postižete gde god da se nalazite kada god je vama potrebno da učinite da se to desi" - kaže Alan Cohen, potpredsednik mobilnih rešenja kompanije Cisco.

Kompanija Cisco danas ulaže u nove oblasti isporuke visoko sigurnih, upravljivih i produženih mobilnih rešenja koja omogućavaju preduzećima da iskoriste i ugrabe mogućnosti koje se pojavljuju i poboljšaju poslovne operacije. Podržavajući ovu viziju, Cisco promoviše niz integrisanih mobilnih rešenja koja pomažu klijentima da grade nove veze između ljudi, mesta i stvari. Mobilna rešenja omogućavaju bogata, veoma sigurna poslovna iskustva bilo kada, bilo gde i na svakoj mreži.

Današnje izjave takođe uključuju otkrivanje 3 nova rešenja mobilnosti - Cisco rešenje lokacije, Cisco unutrašnje rešenje mobilnosti i Cisco-va prva milja bežičnog rešenja. Više informacija o promocijama ovih odgovarajućih rešenja mobilnosti su dostupna na: www.cisco.com/go/mobility

Više informacija koje se odnose na istraživačko proučavanje Cisco-vog koeficijenta mobilnosti je dostupno na: www.cisco.com/go/mq

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com