Cisco će i ove godine učestvovati na Broadband konferenciji sa tri prezentacije najnovijih trendova u telekomunikacijama

Beograd, 13. april 2007. godine - U organizaciji kompanije TNI (Technology Networking International), Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda, Saveta stranih investitora (FIC), Ministarstva Srbije za ekonomske odnose sa inostranstvom i Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope i AMCHAM (American Chamber of Commerce), u Beogradu će se od 16. do 18 Aprila 2007. godine održati Druga Broadband konferencija za Jugoistočnu Evropu: SEE Broadband 2007.

Na konferenciji će se sa preko šezdeset predavanja najeminentijih svetskih stručnjaka biti predstavljena najnovija tehnološka rešenja, smernice kretanja standarda i primene u praksi telekomunikacionih rešenja baziranih na internetu.

Cisco Systems, svetski lider u proizvodnji mrežnih rešenja za Internet, će predstaviti najnovije trendove u sledeća tri predavanja:

  • 16. april 2007. u 14.30h - ''NGN to Connected Home - Building the Next Generation Service Provider in SEE '', Jon Peters, Head of Market Develpment, CEE, SP, Cisco Systems
  • 17. april 2007. u 11.30h - ''Cisco Managed Services'', Andreas Neuherz, Manager, Systems Engineers, Emerging markets, Cisco Systems
  • 18. april 2007. u 10.30h - '' Cisco IP NGN: Industry's most comprehensive portfolio for delivery of predictable Business Services'', Colin Evans, Vertical Sales Manager, Emerging markets, Cisco Systems

Mrežna rešenja kompanije Cisco koja se zasnivaju na Internet protokolu (IP) predstavljaju temelj svetske računarske mreže i većine korporativnih, edukativnih i državnih mreža na svetu. Kroz Cisco mrežna rešenja protiče 80% podataka na Internetu.

Regionalni karakter SEE Broadband manifestacije i sveobuhvatno pokrivanje svih ključnih aspekata broadband industrije čine ovaj događaj jedinstvenim u svetu.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com