Cisco isporučuje nova rešenja za objedinjene komunikacije sa ciljem poboljšanja i personalizacije poslovne saradnje u realnom vremenu

Beograd - 04. april 2007. - Cisco je najavio nove proizvode i aplikacije koje omogućuju organizacijama da upotrebe svoju mrežu kao platformu za efikasniju i ličniju poslovnu saradnju. Cisco Unified Communications System 6.0 je sveobuhvatan komunikacioni sistem za prenos glasa, videa i podataka. Nova verzija uvodi mogućnosti koje će dramatično poboljšati produktivnost mobilnih službenika i omogućiti malim i srednjim preduzećima ekonomično korišćenje objedinjenih komunikacija. Ona takođe nudi nove mogućnosti saradnje i integracije sa aplikacijama drugih proizvođača. Ovaj sistem objedinjuje fiksne, bežične i mobilne uređaje kako bi stvorio bezbedno rešenje na nivou cele organizacije, bez obzira na lokaciju na kojoj se službenih nalazi.

"Kada je u ptanju poslovna primena, objedinjene komunikacije (Unified Communications) se koncentrišu na poboljšanje produktivnosti zaposlenih i na mogućnosti saradnje, uz istovremeno smanjenje nekih od troškova održavanja više komunikacionih aplikacija i infrastruktura." izjavio je Abner Germanow, direktor istraživanja korporativnog umrežavanja u kompaniji IDC.

Put od IP komunikacija do objedinjenih komunikacija (Unified Communications)
Službenici, poslovni partneri i klijenti danas posluju koristeći naizgled beskonačnu kombinaciju telefona, glasovnih poruka, elektronske pošte, faksa, mobilnih klijenata i medijski obogaćenih sastanaka. Međutim, bez objedinjenih komunikacija, ove alatke se često ne koriste sa punom efikasnošću. Rezultat toga je preopterećenost informacijama koja dovodi do odlaganja u donošenju odluka, sporijih procesa i manje produktivnosti.

"Kao prethodnici objedinjenih komunikacija (Unified Communications), rešenja za IP telefoniju i IP komunikacije su dokazala svoju sposobnost da pomognu u rešavanju problema, omogućujući organizacijama brže obavljanje poslovnih procesa i smanjenje troškova. Kompanije su godinama koristile pogodnosti prenosa glasa, podataka i videa preko jedinstvene IP infrastrukture. Iz toga su se razvila rešenja objedinjenih komunikacija koja donose još veće prednosti. Aplikacije za objedinjene komunikacije su integrisane unutar IP mreže. One mogu pomoći organizacijama u bližoj integraciji komunikacija sa poslovnim procesima, uz brzu dostavu informacija onima kojima su namenjene, putem najpogodnijeg medija." - rekao je Kaan Terzioglu, potpredsednik kompanije Cisco za Centralnu i Istočnu Evropu.

Objedinjene komunikacije (Unified Communications) omogućuju kompanijama saradnju u realnom vremenu putem naprednih aplikacija kroz integrisan interfejs, lak za korišćenje, kao što su na primer video sastanci, objedinjeni sastanci putem telefona i Weba, mobilni IP softverski telefoni i govorna pošta.

Od svog ulaska na tržište poslovnih komunikacija 1999 godine, Cisco je isporučio više od 11 miliona IP telefona, a u svakom kvartalu isporuči još oko 1 milion. Kompanija ima više od 48.000 kupaca rešenja Unified Communications širom sveta a više od 70% kompanija sa liste Fortune 500 koriste rešenja Cisco Unified Communications.

Sistem Cisco Unified Communications 6.0
Sistem Cisco Unified Communications 6.0 (UCS 6.0) predstavlja skup komunkacionih proizvoda namenjenih malim i srednjim preduzećima, kao i velikim kompanijama. On je deo objedinjenog rešenja koje obuhvata mrežnu infrastrukturu, bezbednost, mobilnost, upravljanje mrežom i usluge tokom životnog veka rešenja. Ključni novi proizvodi i mogućnosti koje uvodi UCS 6.0 su opisani u daljem tekstu.

 • Mobilnost
  • Cisco Unified Mobile Communicator je softverska aplikacija za mobilne telefone, laka za korišćenje, koja mobilnim službenicima omogućuje efikasniju komunikaciju. Ona proširuje mogućnosti komunikacionih aplikacija i usluga kompanije na mobilne telefone i smartphone uređaje. Pomoću programa Cisco Unified Mobile Communicator službenici mogu:
   • da pristupe ažurnim podacima kompanije i informacijama iz ličnog imenika
   • da imaju uvid u to koji od njihovih kolega su zauzeti ili slobodni
   • da bezbedno šalju tekstualne poruke kako bi doprli do ljudi koji su trenutno zauzeti
   • da vide kancelarijski spisak poruka govorne pošte na ekranu mobilnog uređaja i izaberu koju žele da preslušaju
   • da drže sastanke i sarađuju kroz integraciju sa programom Cisco Unified MeetingPlace
   • da na mobilnim uređajima pristupe evidenciji skorašnjih poziva kako bi znali ko ih je zvao i kada čak i kada su prvobitni pozivi upućeni na kancelarijski telefon.
   Cisco Unified Mobile Communicator radi na raznovrsnim GSM telefonima i na ključnim operativnim sistemima mobilnih uređaja.
  • Cisco Unified Mobile Communicator poboljšava kvalitet zvuka kod komunikacije putem bežične LAN mreže i podržava bežične standarde 802.11 a/b/g. Kao jedan od prvih IP telefona koji podržava standard 802.11 "a", on ima posebne tastere za isključenje zvuka, regulisanje jačine zvuka i aplikacije kao što je "push to talk", uz baznu stanicu/punjač sa ugrađenim speakerphone uređajem. Ovaj telefon poseduje Cisco Compatible Extensions (CCX), verziju 4, što mu daje Quality of Service (QoS) mogućnosti koje obezbeđuju visoko kvalitetan doživljaj.
 • Mala i srednja preduzeća
  • Cisco Unified Communications Manager Business Edition kombinuje ključne aplikacije iz domena objedinjenih komunikacija za srednja preduzeća (100-500 službenika) u okviru jedinstvene hardverske platforme (visine jedne police za uređaje) sa zajedničkim obezbeđenjem resursa i upravljanjem. On nudi kompletan paket mogućnosti prenosa glasa, videa, mobilnih funkcija i prenosa poruka, uključujući:
   • mogućnosti audio i video telefonije uz Cisco Unified Communications Manager 6.0 (ranije Cisco Unified CallManager)
   • integrisana mogućnost razmene poruka pomoću programa Cisco Unity® Connection 2.0
   • mogućnost jedinstvenog poslovnog telefonskog broja pomoću rešenja Cisco Unified Mobility (ranije Cisco Unified MobilityManager)
   • opšti skup alatki za upravljanje sistemom i omogućavanje servisiranja
   Cisco Unified Communications Manager Business Edition predstavlja ekonomično rešenje jer eliminiše potrebu za posebnim hardverskim serverom za svaku aplikaciju. On takođe pojednostavljuje instalaciju, podršku i tekuće održavanje sistema, smanjujući ukupne troškove posedovanja (TCO).
 • Saradnja
  • Nova verzija programa Cisco Unified Personal Communicator 1.2 nudi trenutnu razmenu poruka sa jednom strankom u jednom trenutku između PC računara i IP telefona. On takođe uvodi novu paletu alatki Microsoft Outlook koja omogućava korisnicima da biraju broj pritiskom na miša ili da pošalju poruku iz liste kontakata u programu Outlook ili iz poruke elektronske pošte. Osim toga, Cisco Unified Personal Communicator 1.2 nudi korisnicima mlogućnost prikaza informacija na osnovu Outlook Exchange kalendara. Takođe je uključena podrška za Support for Cisco Unified MeetingPlace 6.0 za održavanje sastanaka na Webu i Cisco Unity govornu poštu (uz odranije podržane Cisco Unity Connection i Cisco Unified MeetingPlace Express).
  • Mogućnosti održavanja sastanaka na Webu zasnovane na programu Flash uz Cisco Unified MeetingPlace 6.0 nude poboljšan doživljaj korisnicima uz bolju podršku aplikacijama i jedinstveno rešenje i korisničko okruženje za jednostavno i efektno održavanje sastanaka putem Weba uz prenos glasa i videa. Nove mogućnosti koje nudi Cisco Unified MeetingPlace 6.0. obuhvataju automatsko prilagođavanje veličine deljenog prozora, animacije u prezentacijama, šablone sastanaka (saradnja, prezentacija ili Web seminar) uz dodatne funkcije za interaktivan rad (chat, moderisani Q&A i anketiranje)

Sistem Cisco Unified Communications 6.0 pomaže preduzećima da istraju u današnjem brzom svetu dajući im agilnost koja im je potrebna za stalne inovacije i brzo prilagođavanje. Korišćenjem mreže kao platforme za sve komunikacije - telefoniju, video, podatke, bezbednost, mobilnost - mreža se transformiše u "ljudsku mrežu" u kojoj vaš posao ide sa vama, bezbednost je svuda a vaše informacije su uvek dostupne, kad god i gde god da su vam potrebne.

Dodatne informacije o celoj grupi proizvoda i aplikacija Cisco Unified Communications mogu se naći na adresi: www.cisco.com/go/unified.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com