Cisco Networking Academy je razvila program ''F_email'' za edukaciju žena koji će u Srbiji dobiti na poklon 16 nezaposlenih žena

Beograd, 08. Mart 2007. - Dugoročna strategija kompanije Cisco® je kontinuirano ulaganje u obrazovanje žena i povećanje broja zaposlenih žena u polju nauke i informacionih tehnologija. U samoj kompaniji Cisco Srbija d.o.o, više od 60% zaposlenih su žene, a ista je situacija na globalom nivou ako se posmatra trend zapošljavanja u prethodnoj godini.

U skladu s tim, Cisco Networking Academy (Net Acad) razvila je ''F_email'' projekat, koji će pomoći ženama u Srbiji koje su trenutno nezaposlene. Cilj programa je da se omogući obrazovanje iz oblasti informaticionih tehnologija i pomogne preduzetnički duh koji imaju. Program obuhvata veštine kao što su poslovna komunikacija, pisanje biografije, priprema za intervju za posao, zatim IT trening - CCNA kurs, pravljenje biznis strategije, pokretanje sopstvenog biznisa, web marketing. Na ovaj način se pomaže uvećanje ženske populacije u Net Acad programu, motivacija žena da se priključe IT sektoru i podsticanje njihovog preduzetničkog duha.

Ideja je da 16 mladih žena, koje su završile višu ili visoku školu, a trenutno su bez posla, dobiju na poklon ovaj set kurseva koji će im pomoći u daljem profesionalnom usavršavanju i nalaženju posla.

Prijavljivanje za sam program će sredinom aprila početi kroz lokalnu web stranu www.cisco.com/yu, gde će se nalaziti i više informacija o ''F_email'' projektu.

Implementaciju projekta sprovodi Elektrotehnički fakultet u Beogradu, kao lokalna Cisco Net Akademija.

Cisco Networking Academy Program osnovan je da bi se podigao nivo znanja u novim IT mrežnim tehnologijama i povećale mogućnosti zapošljavanja IT stručnjaka u celom svetu. Osnovna namera je da polaznicima pruži teorijsko i praktično znanje potrebno za dizajn, konfiguraciju i održavanje računarskih mreža, kao i potrebna znanja u naprednijim tehnologijama kao što su Security, Wireless, VoIP itd. U oktobru 2007. NetAcad slavi deset godina postojanja i danas je, uz svakodnevno razvijanje, primenjen u više od 10.000 akademija u 160 zemalja širom sveta.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com