• Prodaja u drugom kvartalu: $8,4 milijarde
 • Neto dohodak u drugom kvartalu: $1,9 milijardi GAAP; $2,1 milijardu pro forma
 • Zarada po akciji u drugom kvartalu: $0,31 GAAP (povećanje od 41% u odnosu na prethodnu godinu); $0,33 pro forma (povećanje od 27% u odnosu na prethodnu godinu)

SAN HOZE, Kalifornija - 9. februar 2007 - Cisco®, vodeća svetska firma u proizvodnji mrežne opreme koja menja način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju, objavila je rezultate poslovanja u drugom kvartalu za period koji se završio 27. januara 2007. Cisco®, je za drugi kvartal prijavio ostvarenu prodaju u vrednosti od $8,4 milijarde, neto dohodak na osnovu opšteprihvaćenih računovodstvenih principa (GAAP) u iznosu od $1,9 milijardi ili $0,31 po akciji, i pro forma neto dohodak od $2,1 milijarde ili $0,33 po akciji. Scientific-Atlanta, Inc., kompanija koju je Cisco® kupio tokom trećeg kvartala fiskalne 2006. godine, tokom drugog kvartala fiskalne 2007. godine imala je prodaju od $639 miliona.

"Cisco® je u svim geografskim oblastima, na planu svih proizvoda, usluga, tipova klijenata i na novim tržištima postigao uravnotežene, rekordne rezultate," izjavio je John Chambers, predsednik i glavni izvršni rukovodilac kompanije Cisco®. "To je ilustracija naše ključne konkurentske prednosti - sposobnosti da razvijemo dugoročnu viziju, sledimo svoju strategiju i postižemo dosledne rezultate.

"Ova jedinstvena sposobnost nalaženja ravnoteže između strategije i inovacije je ono što kompaniji Cisco® omogućuje da iskoristi prilike koje nude ključni novi poslovni i IT trendovi kao što je sve veće korišćenje videa putem mreže," nastavio je Chambers. "Kako mreža sve više postaje platforma, može se uočiti sve više znakova koji ukazuju da se svi oblici IT i komunikacije sele na mrežu, uvećavajući moguća tržišta za kompaniju Cisco®."

GAAP rezultati
  Q2 2007 Q2 2006 vs. Q2 2006
Prodaja $8,4 milijarde $6,6 milijardi +27,3%
Neto dohodak $1,9 milijardi $1,4 milijarde +39,7%
Zarada po akciji $0,31 $0,22 +40,9%

Pro forma rezultati
  Q2 2007 Q2 2006 vs. Q2 2006
Neto dohodak $2,1 milijarda $1,6 milijardi +28,1%
Zarada po akciji $0,33 $0,26 +26,9%

Vrednost prodaje tokom prvih šest meseci fiskalne 2007. godine iznosila je $16,6 milijardi, za razliku od $13,2 milijarde za prvih šest meseci fiskalne 2006. godine. Scientific-Atlanta, Inc. je imala vrednost prodaje od $1,2 milijarde u prvih šest meseci fiskalne 2007. godine. Neto dohodak za prvih šest meseci fiskalne 2007. godine, na osnovu GAAP, iznosio je $3,5 milijardi ili $0,56 po akciji, za razliku od $2,6 milijardi ili $0,42 po akciji tokom prvih šest meseci fiskalne 2006. godine. Pro forma neto dohodak u prvih šest meseci fiskalne 2007. godine iznosio je $4,0 milijarde ili $0,64 po akciji, dok je za prvih šest meseci fiskalne 2006. godine iznosio $3,2 milijarde ili $0,51 po akciji.

Osnovne finansijske karakteristike

 • Cash flow u drugom kvartalu fiskalne 2007. godine iznosio je $2,7 milijardi, za razliku od $1,9 milijardi u drugom kvartalu fiskalne 2006. godine, i $2,3 milijarde u prvom kvartalu fiskalne 2007. godine.
 • Gotovina, gotovinski ekvivalenti i investicije su krajem drugog kvartala fiskalne 2007. godine iznosili $20,7 milijardi, $17,8 milijardi krajem četvrtog kvartala fiskalne 2006. godine, a $19,5 milijardi krajem prvog kvartala fiskalne 2007. godine.
 • Tokom drugog kvartala fiskalne 2007. godine, Cisco® je otkupio 121 milion svojih akcija po prosečnoj ceni od $27,01 po akciji za ukupnu sumu od $3,3 milijarde. Od početka programa otkupa akcija i zaključno sa 27. januarom 2007, Cisco® je otkupio i povukao 2,1 milijardu svojih akcija po prosečnoj ceni od $19,00 po akciji za ukupnu sumu od približno $40,2 milijarde.
 • Rok naplate nenaplaćenih potraživanja (DSO) krajem drugog kvartala fiskalne 2007. godine bio je 31 dan, krajem četvrtog kvartala fiskalne 2006. godine 38 dana i 34 dana na kraju prvog kvartala fiskalne 2007. godine.
 • Obrt zaliha u drugom kvartalu fiskalne 2007. godine na osnovu GAAP bio je 7,8; u četvrtom kvartalu 2006- 8,5 a u prvom kvartalu fiskalne 2007. godine- 8,3. Pro forma obrt zaliha u drugom kvartalu fiskalne 2007. godine bio je 7,6; u četvrtom kvartalu fiskalne 2006. godine- 8,3 a u prvom kvartalu fiskalne 2007. godine- 8,1.

"Veoma smo zadovoljni svojim ukupnim performansama i uravnoteženošću poslovanja tokom drugog kvartala ove fiskalne godine," izjavio je Dennis Powell, glavni finansijski rukovodilac kompanije Cisco®. "Cisco® i dalje pokazuje veliku snagu kako u okviru samostalne delatnosti, uz rast od 18 procenata u odnosu na prošlu godinu, tako i kada je u pitanju poslovanje Scientific Atlanta, sa rastom od 21 procenta u odnosu na prošlu godinu, čime su prevaziđena naša očekivanja u vezi kombinovanih prihoda, dohotka od poslovanja i zarade po akciji."

Osnovne poslovne karakteristike

Kupovine
 • Cisco® je najavio postizanje konačnog dogovora o kupovini kompanije IronPort Systems, Inc., vodećeg proizvođača uređaja za bezbednost u prenosu poruka, sa naglaskom na zaštitu preduzeća od neželjene elektronske pošte i špijunskih programa.
 • Cisco® je dovršio kupovinu kompanija Tivella, Inc., Orative Corporation, i Greenfield Networks Inc.
Novi proizvodi
 • Cisco® je uveo dva modela u svoju iPhone® porodicu proizvoda za IP telefoniju koji spajaju poznate funkcije telefona sa Internet uslugama, pristupom ličnim sadržajima i sa integracijom u kućno okruženje, smišljene da ponude celovito rešenje za komunikacione potrebe potrošača.
 • Cisco® je predstavio Cisco Digital Signage, rešenje za upravljanje, objavljivanje i reprodukciju digitalnih medija na umreženim digitalnim reklamnim panoima. Cisco je takođe najavio saradnju sa kompanijom NEC Display Solutions of America, Inc., dobavljačem velikih LCD ekrana za komercijalne potrebe, sa ciljem stvaranja rešenja za digitalne reklamne panoe sa mnoštvom funkcija.
 • Cisco® je predstavio svič Cisco MDS 9124 Multilayer Fabric, projektovan da obezbedi mogućnsti koje su potrebne velikim preduzećima, kao što su virtuelne mreže za skladištenje podataka, napredna bezbednost, fisoka dostupnost i fleksibilnost, a sve to pod operativnim sistemom Cisco SAN.
Glavni poslovni uspesi
 • Turner Broadcasting System, Inc. izabrao je Scientific Atlanta MPEG-4 D9034 Encoder za pružanje MPEG-4 signala za telekomunikacione kompanije.
 • Bank of America, u saradnji sa svojim partnerom EDS, instalirala je Cisco IP telefone u sklopu aktuelnog projekta čiji je cilj podsticanje inovacija u oblasti bankarskih poslova sledeće generacije sa stanovništvom.
 • FASTWEB, drugi po veličini italijanski provajder fiksnih telekomunikacionih usluga, izabrao je Cisco IP NGN arhitekturu kako bi omogućio značajna poboljšanja svoje nacionalne mreže.
 • Cisco® i Sitronics JSC, vodeća tehnološka kompanija u Rusiji i Zajednici nezavisnih država (CIS), najavili su regionalni savez sa ciljem osvajanja brzo rastućeg telekomunikacionog tržišta u Rusiji, CIS i drugim novim tržištima.
 • Shui On Land Limited, vodeća građevinska kompanija u Kini, planira saradnju sa kompanijom Cisco® na izgradnji vrhunskih digitalnih zajednica u Kini.
 • Singapore Telecommunications Limited planira da instalira Cisco Wi-Fi mrežu u severnoj oblasti Singapura.
Značajni događaji
 • Cisco® je objavio da planira da pokloni po dva sistema Cisco TelePresence vladama pet nacija među novim tržištima kao način poboljšanja komunikacije i saradnje.
 • Cisco® je postigao mnogobrojne uspehe tokom drugog kvartala, prodajom više od 2 miliona Cisco rutera za objedinjene usluge, isporukom 10-to milionitog IP telefona i instalirajući 500-ti Cisco CRS-1 Carrier Routing System.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com