Mike Volpi, viši potpredsednik kompanije Cisco, razmatra strateški značaj video komunikacija i medijskih tržišta

San Hoze, 15. decembar 2006- Video je postao ključna strateška komponenta komunikacija i medijskih tržišta. Potrošači sve više očekuju od personalizovanih sadržaja: ono što žele, kada to žele i na uređajima po njihovom izboru. Da bi uspešno opslužile ove klijente, kompanije moraju biti sposobne da se prilagode fleksibilnosti i inovativnosti savremenog video sveta.

U sklopu serije intervjua o trendovima, tehnologiji i poslovanju, Mike Volpi, viši potpredsednik i generalni direktor grupe Routing and Service Provider Technology je nedavno razmatrao razvoj oblasti videa. U ovom intervjuu on sa nama deli svoje poglede na načine i razloge promene videa, na ulogu kompanije Cisco i na to šta bi budućnost mogla da donese.

   U kom pravcu se razvija oblast videa?

Mike Volpi: Razmotrite to sa stanovišta korisnika: televizija je oduvek svima emitovala isti program, što znači da su svi morali da se okupe u određeno vreme kako bi pogledali svoje omiljene emisije. Zatim se pojavio interaktivan i personalizovan medij pod imenom Internet. Tu se sve svodi na dobijanje sadržaja koje želite, kada i gde ih želite.

Mi danas radimo na kombinovanju ova dva medija. Uzimamo mogućnost personalizacije karakterističnu za Internet i dodajemo joj vizuelni medij, video - koji je očigledno najstimulativniji, najuzbudljiviji, najinformativniji i najzabavniji medij. Na taj način dobija se potpuno nov korisnički doživljaj.

   Popričajmo malo o IPTV.

Mike Volpi: IPTV je naziv za televizijski program koji se dostavlja putem Internet protokola (IP). Važno je istaći da se ovde ne radi o dostavljanju televizijskog programa putem samog Interneta, tj. njegove mreže onako kako je znamo - već o tome da se ovde koristi ista tehnologija, jezik kojim se govori i na Internetu. Ovde je osnovni princip da se tradicionalni televizijski program, kablovski ili satelitski, dostavi gledaocu uz viši stepen personalizacije i mogućnosti pretraživanja.

Uz IPTV, dostavljaju Vam se manje-više isti programi koje dobijate putem obične televizije, ali ih možete pomerati u vremenu po svojoj volji, pri čemu imate i mogućnost pretraživanja. Dakle, za razliku od tradicionalnih metoda dostavljanja programa gde smo imali fiksne kanale, uz IPTV, mogu da otkucam 'Jennifer Aniston' na svojoj tastaturi kako bih video ceo njen repertoar. Iz njega mogu da izaberem određenu epizodu serije 'Prijatelji' ili njen najnoviji film i pogledam ga kada to meni odgovara. Ovaj način je malo interaktivniji i malo inteligentniji.

Mislite o tome na ovaj način: s jedne strane imate obilje i haos Interneta a sa druge veoma krutu televiziju. Pomoću IPTV, ove dve strane se približavaju jedna drugoj. To je veliki korak ka srednjem rešenju.

   Kakva je uloga kompanije Cisco u ovim revolucionarnim promenama u svetu videa?

Mike Volpi: To počinje sa potrebom da se klijentima omogući bogat širokopojasni prenos. Video je veoma intenzivan medij kada ga digitalno transformišete; on zahteva veliki propusni opseg. Ali mimo toga, mi moramo da izgradimo celovit sistem za čistiji i bolji video doživljaj koji korisnici danas imaju, pošto su njihova očekivanja od videa veoma visoka.

Video ima jedinstvene karakteristike. Ukoliko se slika pojavi mimo redosleda ili pet sekundi prekasno, ona je neupotrebljiva. Sinhronizacija je takođe važna. Osim toga morate imati mogućnost brze promene kanala.

Personalizacija takođe postavlja velike zahteve pred mrežu. Na primer, mreža mora biti dovoljno inteligentna da prepozna video zapis i razlikuje ga od glasovne komunikacije ili podataka. Ona mora takođe puno da zna o korisniku i načinu na koji je on povezan sa mrežom. Na taj način dete ne bi moglo da ima pristupa određenim sadržajima, a važni korisnik bi dobio sadržaj visoke definicije, itd..

Dakle, tehnologija je veoma bitna u pokušaju da se sve ovo učini mogućim. Tu Cisco ostvaruje svoj doprinos: mi nudimo inteligentnu, bezbednu, pouzdanu mrežu kao platformu na kojoj je sve to moguće. Mreža je zajednički činilac: postoji mnogo vrsta uređaja i mnogi izvori sadržaja, ali svi oni putuju mrežom.

   Da li biste, dok ulazimo u 2007. godinu, podelili sa nama svoju viziju objedinjene mreže?

Mike Volpi: Da bismo razumeli značaj objedinjene mreže, moramo malo da se vratimo u istoriju. Uopšteno govoreći, pristup komunikacijama u svetu je bio takav da se prvo izgradi aplikacija, a zatim da se pravi mreža koja će to podržati; zatim joj promenimo vleičinu, učinimo je globalnom i proširimo je svuda. Ista stvar se desila i sa Internetom: izumeli smo Web, a zatim proširili Internet po celom svetu kako bismo zadovoljili potražnju za Webom.

Ono o čemu sada govorimo je izgradnja jedne mreže jednom - da bismo na nju stavili šta god poželimo. I ako budemo kreativni i izmislimo MySpace ili YouTube i poželimo da na mrežu postavimo kvalitetan video ili radio program - ili bilo šta drugo do čega bi naši kreativni umovi mogli da nas dovedu, i to je u redu; sve će ići preko jedne iste mreže.

Ovo ima dve prednosti. Time se štedi novac, pošto ne morate da gradite mrežu svaki put kada smislite novu aplikaciju. Ali, što je još interesantnije, to vam omogućuje da mešate tipove medija. Uzmite aplikaciju kao što je Skype koji služi za IP telefoniju. Ljudi o njemu misle kao o jeftinoj telefoniji, ali on to nije. On objedinjuje trenutnu razmenu poruka koja predstavlja Internet aplikacju za razmenu podataka i telefoniju; on me takođe obaveštava kada ste na mreži, a kada niste, nešto što telefon ne može. On obaveštava o prisustvu, radi sa više tipova medija i omogućuje popriličnu kreativnost. To su sve pojmovi vezani sa objedinjenom mrežom.

   Već dugo vremena u upotrebi je skraćenica DVV koja označava prenos podataka, glasa i videa. Međutim, sada dodajemo i četvrto slovo: M. Da li M označava mobilnost ili reč Me (Ja)?

Mike Volpi: Mislim da je 'Me' bolji odgovor. Mobilnost je svakako tu činilac ali, kako vreme odmiče, ona se sve više podrazumeva. Dakle, ono što je stvarno revolucionarno - i što je sadržano u pojmu Ja - je činjenica da je sve to personalizovano. Tu se radi o činjenici da su podaci, telefonija i video programi na dohvat moje ruke kada ja to poželim. Sve počinje i završava se kada ja to poželim. Sve je pripremljeno za mene. Mogu da budem siguran da moja deca neće videti stvari koje ne bi trebalo da vide. Ja o tome mislim kao o personalizaciji zabave, i u krajnjoj liniji o tome se ovde i radi.

   Zar u suštini time ne izražavate definiciju humane mreže? I ako je to tačno, na koji način će to uticati na buduće poteze kompanije Cisco?

Mike Volpi: Mislim da u krajnjoj liniji to ima veze sa konceptom humane mreže; razlog za to leži u tome što mi gradimo tehnologiju koja će poboljšati način na koji ljudi komuniciraju, rade itd. U tehnološkim delatnostima se često upada u zamku razmišljanja o tome da li nešto ima pet ili četiri megabita u sekundi - da li je tu 52 ili 25 Ethernet priključaka. A u stvari, ne treba da se radi o tome. Radi se o pružanju jedinstvenog doživljaja korisniku.

   Recite nam nešto o vizuelnoj zabavi u digitalnoj eri i u budućnosti. Kakva je vizija kompanije Cisco kada su u pitanju komunikacije, a pogotovo zabava?

Mike Volpi: Ovo je ključna prekretnica za industriju zabave, kao i za servis provajdere. Promene u domenu zabave će biti dramatičnije zato što, kako sam ranije rekao, oni koji kreiraju zabavu moraju biti u stanju da je na agresivniji način prilagođavaju i personalizuju. To se dešava sa MySpace ili YouTube: ljudi personalizuju svoju zabavu. Oni je biraju, gledaju kada to njima odgovara, stvaraju sopstvene zajednice, ocenjuju sadržaje. Tako se način kreacije menja: ja postajem stvaralac, a ne studio u Holivudu. Zabava se takođe konzumira na mnoge različite načine: klinci će mislite da je u redu da gledaju TV program na svojim PC računarima, dok će ljudi poput mene više voleti da ga gledaju na ekranu visoke definicije.

Naravno, sve ovo ima velikog uticaja na poslovanje. Ono što mi govorimo klijenitma, pogotovo kompanijama koje nude sadržaje, jeste da im je potrebno da razmišljaju o svetu na drugi način. Naprimer, umesto da ubiraju mnogo novca od malo ljudi, trebalo bi da razmisle kako da prikupe po malo novca od velikog broja ljudi. Naprimer, iTunes je u izvesnoj meri demokratizovao muzičku industriju. Danas ne moramo da kupimo ceo CD ili DVD; možemo da kupimo samo jednu pesmu. Međutim, to zahteva da kompanije koje u tome učestvuju imaju poverenja.

Još jedan faktor ogleda se u činjenici da je tržište sada više globalno. Postoje milijarde ljudi u Kini, Indiji, Brazilu i na drugim mestima koji žele da imaju pristup ovim novim sadržajima. Oni ne moraju obavezno biti u situaciji da sebi priušte ceo CD, ali možda mogu da kupe nekoliko pesama. Mi verujemo da kompanije koje imaju poverenja mogu biti uspešne.

Naša vizija obuhvata ovu fleksibilnost, kreativnost i inovativnost kako na strani stvaralaca tako i na strani korisnika videa - i mi radimo na tome da to sve omogućimo, na lak način putem objedinjene mreže.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

###

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Scientific Atlanta je registrovana robna marka, a DPC2505 je robna marka kompanije Scientific-Atlanta, Inc. Linksys je regisrovana robna marka ili robna marka kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. CableLabs i DOCSIS su robne marke kompanije Cable Television Laboratories, Inc. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za odnose s javnošću:
Tijana Marjanović
Cisco Systems
E: tmarjano@cisco.com
T: +381 11 3111824