Tehnologija i arhitekture kompanije Cisco kombinovane u okviru infrastrukture globalne mreže, centra za obradu podataka i upravljačkih sistema kompanije SAVVIS omogućiće pojavu nove vrste IT usluga za korporativne aplikacije i aplikacije državnih organa

SAN HOZE, Kalifornija, & ST. LUIS, Misuri., - 26. decembar 2006 - Cisco® (NASDAQ: CSCO) i SAVVIS, Inc. (NASDAQ: SVVS), vodeća svetska kompanija u oblasti usluga IT infrastrukture za poslovne aplikacije, danas su najavili postizanje dogovora o realizaciji Internet protokol (IP) mreže sledeće generacije zasnovane na proizvodima i uslugama kompanije Cisco. Nova mreža će poboljšati globalnu aplikacionu infrastrukturu kompanije SAVVIS i povećati njenu sposobnost da omogući "IT-infrastrukturu-kao-uslugu" putem:

  • integracije mreže i infrastrukture za pružanje usluga prilagođenih jedinstvenim potrebama pojedinačnih apliakcija;
  • arhitekturalnog modela servis provajdera koji povezuje mrežu i usluge sa virtuelizovanim apliakacijama, donošenjem odluka i automatizovanim upravljanjem i obezbeđivanjem resursa;
  • brzog obezbeđivanja resursa novih mrežnih visoko dostupnih usluga kao što su sistemi za obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja, za optimizaciju toka paketa sa mogućnošću naglih skokova protoka i upravljane bezbednosne usluge;
  • osnovnih MultiProtocol Label Switching (MPLS) usluga u kombinaciji sa Metro-Ethernet pristupom velike brzine;
  • nadzora i upravljanja nad sistemom kao celinom čime se postižu specifični bezbednosni nivoi u zavisnosti od aplikacija; i
  • upravljanih pomoćnih usluga koje se plaćaju po njihovom korišćenju

"Koncept globalne, potpuno povezane IT infrastrukture koja omogućuje velike brzine prenosa i QoS je ono što je IT industriji potrebno", izjavila je Melanie Posey, direktor istraživanja u IDC. "Integracija globalnih mrežnih i uslužnih infrastruktura kompanije SAVVIS dovodi do pojave tipa arhitekture orijentisane na usluge koja je potrebna kao podrška okruženjima sa visokim performansama i dostupnošću koja je sve više potrebna kompanijama i vladinim službama."

Nova SAVVIS infrastruktura zasnivaće se na kombinaciji ahitekture Cisco IP Next Generation Network (IP NGN), namenjene servis provajderima, sa Cisco CRS-1 ruterima i softverom Cisco Internetworking Operating System (IOS) XR u jezgru sistema i ruterima serije Cisco 12000 kao krajnjim platformama za pružanje višestrukih usluga, uz arhitekturu Cisco Service Oriented Network (SONA). SONA će omogućiti arhitekturalni pristup povezivanja mrežnih usluga sa aplikacijama, pretvarajući mreže u platforme za pružanje usluga projektovane za pružanje podrške ključnim poslovnim aplikacijama. SAVVIS je započeo sa izradom planova i realizacijom osnovne i ivične infrastrukture i planira da počne sa ponudom usluga sredinom 2007. godine.

"Mreža sledeće generacije kompanije SAVVIS je vodeća na planu visoke dostupnosti, bezbednosti integrisanih usluga i infrastrukture mrežnih aplikacija," izjavio je Mike Volpi, viši potpredsednik i generalni direktor grupe Router and Service Provider Technology kompanije Cisco. "Raduje nas što je SAVVIS izabrao Cisco tehnologiju kao kamen temeljac ove strateške inicijative i što ćemo sarađivati sa kompanijom SAVVIS na realizaciji njene vizije IT infrastrukture sa mogućnošću reagovanja, stvorene kako bi unapredila dostupnost i performanse korporativnih aplikacija."

SAVVIS infrastruktura sledeće generacije će omogućiti razvoj i dinamičku realizaciju novih mrežnih IT usluga zasnovanih na inteligentnom SAVVIS umrežavanju i pomoćnim proizvodima namenjenim centrima za obradu podataka i na mrežnoj tehnologiji i arhitekturama kompanije Cisco. Ove usluge obuhvataju obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja i oporavak od katastrofa, upravljanje performansama aplikacija i usluge integracije između kompanija koje usklađuju performanse aplikacija i poslovne prioritete sa mogućnostima IT infrastruktura.

"Kombinacija Cisco tehnologije i SAVVIS infrastrukture globalnih servera, skladištenja podataka, umrežavanja, bezbednosti i usluga, omogućuje stvaranje novog modela servis provajdera koji dopunjuje i proširuje aktuelne korporativne IT sisteme i zaista omogućuje formiranje 'IT infrastrukture kao usluge,' rekao je Phil Koen, glavni izvršni rukovodilac kompanije SAVVIS. "Ovim se poboljšavaju performanse aplikacija i smanjuju ukupni troškovi, što predstavlja ubedljivu alternativu tradicionalnom pristupu."

O kompaniji SAVVIS

SAVVIS, Inc. (NASDAQ: SVVS) je vodeća svetska kompanija na planu infrastrukturnih IT usluga namenjenih korporativnim primenama. Uz platformu IT usluga koja obuhvata Severnu Ameriku, Evropu, i Aziju, SAVVIS je vodeća kompanija u pružanju bezbednih, pouzdanih i skalabilnih usluga smeštaja, umrežavanja i aplikacija. Ova rešenja omogućuju klijentima da se usredsrede na svoju osnovnu delatnost dok se SAVVIS brine o kvalitetu njihovih IT sistema i poslovanja. Strateški pristup kompanije SAVVIS kombinuje tehnologiju virtuelizacije, globalnu mrežu i 25 centara za obradu podataka, uz automatizovane sisteme upravljanja i obezbeđivanja resursa. Dodatne informacije o kompaniji SAVVIS mogu se naći na adresi: www.savvis.net

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

###

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Scientific Atlanta je registrovana robna marka, a DPC2505 je robna marka kompanije Scientific-Atlanta, Inc. Linksys je regisrovana robna marka ili robna marka kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. CbleLabs i DOCSIS su robne marke kompanije Cable Television Laboratories, Inc. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za odnose s javnošću:
Tijana Marjanović
Cisco Systems
E: tmarjano@cisco.com
T: +381 11 3111824