Ova kupovina širi mogućnosti kompanije Cisco na polju korporativnih digitalnih medija na oblast digitalnih oglasnih panoa

SAN HOZE, Kalifornija, 19. decembar 2006 - Cisco (NASDAQ: CSCO) - Cisco je najavio postizanje konačnog dogovora o kupovini privatne kompanije Tivella, Inc. iz grada Half Moon Bay, u Kaliforniji. Tivella je vodeći proizvođač softvera i sistema za digitalne oglasne table.

Digitalne oglasne table su nova tehnologija koja ima potencijal da izmeni doživljaj kupaca i da promoviše bogatije komunikacije. Digitalne oglasne table sve brže osvajaju tržište, pošto su kompanije suočene sa nizom raznovrsnih izazova. U njih spadaju prihodi i rast, izgradnja i održavanje identiteta brenda i lojalnosti klijenata i efikasno reklamiranje i marketing. Kompanije koje se bave realizacijom rešenja za digitalne reklamne panoe su jasno pokazale viši stepen svesti o brendovima i pomogle povećanje prodaje dostavljajući relevantne informacije kupcima u blizini prodajnih mesta.

"Smatramo da postoji ogroman potencijal u integraciji digitalnih reklamnih panoa u našu postojeću platformu za prenos videa uživo i u realnom vremenu," izjavio je Marthin De Beer, viši potpredsednik grupe Emerging Market Technologies kompanije Cisco. "Zahvaljujući ovome, Cisco će moći da pruži video uživo ili po zahtevu, kao i druge medijski bogate sadržaje, kako putem stonih računara tako i putem digitalnih reklamnih panoa, koristeći IP za aplikacije kao što su ciljane komunikacije, reklamiranje i obuka."

Ova kupovina je vezana sa ispunjenjem raznovrsnih uslova i njeno okončanje se očekuje tokom drugog kvartala fiskalne 2007. godine kompanije Cisco.

Tivella je osnovana 2001. godine i ima 10 zaposlenih koji uglavnom rade u gradu Milpitas, u Kaliforniji, dok je sedište kompanije u gradu Half Moon Bay, takođe u Kaliforniji.

Po okončanju transakcije tim kompanije Tivella i celokupna paleta proizvoda biće integrisani u grupu Emerging Markets Technology kompanije Cisco, a njihov rukovodilac biće De Beer.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

###

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Scientific Atlanta je registrovana robna marka, a DPC2505 je robna marka kompanije Scientific-Atlanta, Inc. Linksys je regisrovana robna marka ili robna marka kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. CableLabs i DOCSIS su robne marke kompanije Cable Television Laboratories, Inc. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za odnose s javnošću:
Tijana Marjanović
Cisco Systems
E: tmarjano@cisco.com
T: +381 11 3111824