Vašington, D.C., 29. septembar 2006. - Četvorica generalnih direktora vodećih američkih kompanija današnjice najavila su formiranje Američko-libanskog partnerskog fonda kojim će se obezbediti preko potrebna sredstva za pomoć u akciji obnove Libana posle nedavnog konflikta. Četvorica vodećih ljudi na čelu fonda su: Kreg Beret (Craig Barrett), predsednik Intel korporacije, Džon Čejmbers (John Chambers), predsednik i generalni direktor Cisco Systems, Jusif Gafari (Yousif Ghafari), predsednik GHAFARI, Inc. i Dr Rej Irani (Dr. Ray Irani), predsednik i generalni direktor Occidental Petroleum korporacije.

Cilj Američko-libanskog partnerskog fonda je da se prikupe značajna novčana sredstva kojima će se pružiti pomoć u akciji za obnovu Libana. Kroz ovaj fond, četvorica lidera će podstaći akciju koja se preduzima širom zemlje da bi se podigla svest javnosti i prikupila sredstva za pomoć libanskim zajednicama da ponovo izgrade zemlju posle rata. Ovim fondom će se dopuniti više od 230 million dolara koje je za pomoć Libanu već izdvojila američka vlada, a podržava ga i predsednik Džordž Buš.

Članovi delegacije su se nedavno vratili iz posete regionu, tokom koje su imali priliku da prouče napore koji se čine u pružanju pomoći i rekonstrukciji, kao i da se sastanu sa libanskim zvaničnicima i poslovnim liderima, kako bi porazgovarali o ratnom razaranju i ocenili gde je američka donatorska pomoć najpotrebnija. Sva četvorica direktora danas su se sastala sa predsednikom Bušom u Beloj Kući da bi razgovarala o svojim zapažanjima i planovima za povećanje sredstava iz privatnog sektora namenjenih pružanju pomoći u naporima na obnovi Libana.

"Važno je da narod i poslovna zajednica Sjedinjenih Američkih Država podrže Liban kroz konkretne akcije, a ne prazna obećenja," rekao je Kreg Beret, predsednik Intel korporacije. "Ovo partnerstvo će omogućiti američkom privatnom sektoru da pomogne u obnovi socijalne i ekonomske infrastruktura Libana dok se njegovi građani i preduzeća vraćaju u normalan život i okreću se budućnosti. Mi se nadamo da će nam se američki narod pridružiti u ovoj akciji vrednoj truda."

"Mi u Cisco Systems verujemo da imamo odgovornost da dajemo onima koji imaju manje sreće ili su suočeni sa teškim izazovima - bez obzira na rasu, veru, pol, etničko poreklo ili političko uverenje. Ne radi se o tome da li je nešto pravo ili pogrešno; radi se o tome da se uradi ono što je potrebno i što menja stvar," rekao je Džon Čejmbers, predsednik i generalni direktor Cisco Systems. "Cisco-ova filantropija obuhvata širok niz oblasti - od uspostavljanja akademija za umrežavanje širom sveta do pružanje pomoći posle prirodnih katastrofa kao što je uragan Katrina i tsunami u Jugoistočnoj Aziji. Situacija u Libanu je za nas veoma zabrinjavajuća i cilj nam je da pomognemo u naporima na obnovi Libana, što će pomoći u obezbedjivanju veće dostupnosti obrazovanja i ekonomskih šansi. Time što ćemo se usredsrediti na dugoročna rešenja, nadamo se da ćemo doprineti boljoj budućnosti ovog regiona."

"Za mene je ovo sasvim lična misija; rođen sam u regionu Libana koji je najdrastičnije pogođen sukobom između Izraela i Hezbolaha," rekao je Jusif Gafari, predsednik GHAFARI, Inc. "Selo u kom sam rođen je bombardovano, moja porodica je morala da se evakuiše - zajedno sa hiljadama drugih. Želim da pomognem u fizičkoj rekonstrukciji Libana, ali želim da postignem i više od toga. Potrebno je da pomognemo Libanu da ponovo izgradi svoju infrastrukturu, ali pre svega treba da pomognemo da se ponovo uspostavi ekonomski jak, demokratski Liban koji ima nadu za svetlu budućnost. Libanski narod treba da zna da američki narod nije ravnodušan prema njegovoj muci, nego da mi saosećamo u teškoj situaciji i voljni smo da pomognemo. Naš zadatak ide dalje od bespovratnih sredstava koje obezbeđuje vlada, on predstavlja pomoć libanskom narodu od naroda i poslovne zajednice Amerike. Takva akcija može da bude snažna komponenta u našim naporima da se donese mir Bliskom Istoku."

"Ova inicijativa će još jednom omogućiti američkom narodu da pokažu svoju velikodušnost u pomaganju onima kojima je pomoć potrebna," rekao je Dr Rej Irani, predsednik i generalni direktor Occidental Petroleum korporacije. "Počastvovan sam jer me je predsednik zamolio da budem jedan od ljudi koji će imati vodeću ulogu u ovoj važnoj humanitarnoj akciji. Occidental Petroleum je veoma aktivan u više zemalja na arapskom Bliskom Istoku, a podržavamo širok niz obrazovnih, zdravstvenih i humanitarnih organizacija širom regiona, uključujući Liban. Nadam se da će naši napori da pomognemo u podsticanju brzog oporavka Libana posle ratnih razaranja kroz ovu inicijativu konačno pomoći i zalaganjima za trajni mir i stabilnosti u regionu."

Američko-libanskim partnerskim fondom upravljaće Global Impact, neprofitna organizacija koja predstavlja preko 50 najuglednijih medjunarodnih humanitarnih organizacija čije sedište je u SAD. Na čelu Fonda nalaziće se savetodavni odbor sastavljen od četvorice korporativnih lidera.

Za više informacija o fondu i doprinosu akciji, posetite:www.lebanonpartnership.org

O kompaniji Cisco Systems

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Scientific Atlanta je registrovana robna marka, a DPC2505 je robna marka kompanije Scientific-Atlanta, Inc. Linksys je regisrovana robna marka ili robna marka kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. CableLabs i DOCSIS su robne marke kompanije Cable Television Laboratories, Inc. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824