• Prodaja u četvrtom kvartalu: $7,98 milijardi
 • Neto dohodak u četvrtom kvartalu: $1,5 milijardi GAAP; $1,9 milijardi pro forma
 • Zarada po deonici u četvrtom kvartalu: $0,25 GAAP; $0,30 pro forma
 • Prodaja u fiskalnoj 2006. godini: $28,5 milijardi
 • Neto dohodak u fiskalnoj 2006. godini: $5,6 milijardi GAAP; $6,9 milijardi pro forma
 • Zarada po deonici u fiskalnoj 2006. godini: $0,89 GAAP; $1,10 pro forma

SAN HOZE, Kalifornija, 18. avgust 2006. - Cisco Systems, Inc., vodeća svetska firma u proizvodnji mrežne opreme za Internet, objavila je rezultate poslovanja za četvrti kvartal i fiskalnu godinu koji su se završili 29. jula 2006. Neto prodaja u četvrtom kvartalu fiskalne 2006. godine je bila $7,98 milijardi, dok je u četvrtom kvartalu fiskalne 2005. godine iznosila $6,6 milijardi i $7,3 milijarde u trećem kvartalu fiskalne 2006. godine. Scientific-Atlanta, Inc., koju je Cisco kupio 24. februara 2006, tokom trećeg kvartala fiskalne 2006. godine, doprinela je neto prodaji u četvrtom kvartalu 2006. godine sa $582 miliona.

Neto dohodak u četvrtom kvartalu fiskalne 2006. godine, na osnovu opšte prihvaćenih knjigovodstvenih principa (GAAP), iznosio je $1,5 milijardi ili $0,25 po deonici, što obuhvata troškove kompenzacije deonica u vezi sa opcijama zaposlenih i kupovinom deonica od strane službenika kompanije u iznosu od $152 miliona, bez uračunatog poreza, ili $0,02 po deonici. Neto dohodak do fiskalne 2006. godine nije uključivao troškove kompenzacije deonica u vezi sa opcijama zaposlenih i kupovinom deonica od strane službenika. Uključujući pro forma troškove kompenzacije deonica koji su prethodno navedeni u fusnotama finansijskih izveštaja kompanije Cisco, neto dohodak u četvrtom kvartalu fiskalne 2005. godine je iznosio $1,3 milijarde ili $0,20 po deonici. Neto dohodak u trećem kvartalu fiskalne 2006. godine, na osnovu GAAP, iznosio je $1,4 milijarde ili $0,22 po deonici, što obuhvata troškove kompenzacije deonica u vezi sa opcijama zaposlenih i kupovinom deonica od strane zaposlenih u iznosu od $188 miliona, bez poreza, ili $0,03 po deonici. Neto dohodak na osnovu GAAP, koji ne obuhvata efekte troškova kompenzacije deonica, u četvrtom kvartalu fiskalne 2005. godine iznosio je $1,5 milijardi ili $0,24 po deonici.

Pro forma neto dohodak u četvrtom kvartalu fiskalne 2006. godine iznosio je $1,9 milijardi ili $0,30 po deonici, za razliku od $1,6 milijardi ili $0,25 po deonici u četvrtom kvartalu fiskalne 2005. godine, i $1,8 milijardi ili $0,29 po deonici u trećem kvartalu fiskalne 2006. godine.

Ukupna prodaja u fiskalnoj 2006. godini je iznosila $28,5 milijardi, za razliku od $24,8 milijardi u fiskalnoj 2005. godini. Scientific-Atlanta je doprinela ukupnoj prodaji u fiskalnoj 2006. godini sa $989 miliona.

Neto dohodak u fiskalnoj 2006. godini, na osnovu GAAP, iznosio je $5,6 milijardi ili $0,89 po deonici, što obuhvata troškove kompenzacije deonica u vezi sa opcijama zaposlenih i kupovinu deonica od strane službenika kompanije u iznosu od $756 miliona, bez poreza, ili $0,12 po deonici. Uključujući pro forma troškove kompenzacije deonica koji su prethodno navedeni u fusnotama finansijskih izveštaja kompanije Cisco, neto dohodak u fiskalnoj 2005. godini iznosio je $4,7 milijardi ili $0,71 po deonici. Neto dohodak na osnovu GAAP, što ne uključuje efekat troškova kompenzacije deonica, za fiskalnu 2005. godinu je iznosio $5,7 milijardi ili $0,87 po deonici.

Pro forma neto dohodak za fiskalnu 2006. godinu iznosio je $6,9 milijardi ili $1,10 po deonici, za razliku od $6,1 milijarde ili $0,92 po deonici za fiskalnu 2005. godinu.

Tokom četvrtog kvartala fiskalne 2006. godine, Cisco je dovršio kupovinu kompanija Audium Corporation i Metreos Corporation, a kupio je i izabrane delove kompanije OpGate, Ltd.

"Cisco je u ovom kvartalu u svim aspektima poslovanja ostvario rekordne rezultate, završavajući fiskalnu godinu koja je demonstrirala snagu našeg nastupa i uravnoteženost poslovanja u različitim geografskim područjima, proizvodima i segmentima tržišta," izjavio je John Chambers, predsednik i CEO kompanije Cisco Systems. "Očigledno je da dobro i precizno sledimo svoju dugoročnu strategiju i viziju mreže koja omogućuje skoro sve oblike komunikacije i IT.Naša vizija i jedinstvena sposobnost inovacije i praćenja promena na tržištu su osnova naše vere u budući rast.

Mreža ne postaje samo osnovni pokretač IT i komunikacija, ona postaje platforma za životna iskustva. Naša sposobnost da predvidimo ove promene i sledimo svoju strategiju uvećava naš udeo na tržištu kao i udeo u sredstvima koja naši klijenti troše na IT."

Informacije i grafikoni mogu se naći na adresi http://investor.cisco.com.

Osnovne finansijske karakteristike

 • Cash flow je u četvrtom kvartalu fiskalne 2006. godine iznosio $2,3 milijarde, za razliku od $2,4 milijarde u četvrtom kvartalu fiskalne 2005. godine i $2,3 milijadi u trećem kvartalu fiskalne 2006. godine. Cash flow je u fiskalnoj 2006. godini iznosio $7,9 milijardi, za razliku od $7,6 milijardi u fiskalnoj 2005. godini.
 • Gotovina, gotovinski ekvivalenti i ukupne investicije iznosili su $17,8 milijardi na kraju fiskalne 2006. godine, za razliku od $16,1 milijarde na kraju fiskalne 2005. godine, i $18,2 milijarde na kraju trećeg kvartala fiskalne 2006. godine.
 • Tokom četvrtog kvartala fiskalne 2006. godine, Cisco je otkupio 139 miliona deonica po prosečnoj ceni od $20,35 po deonici za ukupnu sumu od $2,8 milijardi. Tokom fiskalne 2006. godine, Cisco je otkupio 435 miliona deonica po prosečnoj ceni od $19,07 za ukupnu svotu od $8,3 milijarde. Zaključno sa 29. julom 2006, Cisco je, računajući od početka programa otkupa deonica, otkupio i povukao 1,9 milijardi svojih deonica po prosečnoj ceni od $18,36 po deonici za ukupnu otkupnu cenu od približno $35,4 milijarde.
 • Rok naplate nenaplaćenih potraživanja (DSO) je na kraju četvrtog kvartala fiskalne 2006. godine bio 38 dana, na kraju četvrtog kvartala fiskalne 2005. godine 31 dan, a na kraju trećeg kvartala fiskalne 2006. godine- 36 dana.
 • Obrt zaliha u četvrtom kvartalu fiskalne 2006. godine na osnovu GAAP je bio 8,5; u četvrtom kvartalu fiskalne 2005. godine 6,6; a u trećem kvartalu fiskalne 2006. godine 7,7. Pro forma obrt zaliha u četvrtom kvartalu fiskalne 2006. godine je bio 8,3, a u trećem kvartalu fiskalne 2006. godine 7,4.

"Veoma smo zadovoljni svojim poslovanjem tokom četvrtog kvartala fiskalne 2006. godine," izjavio je Dennis Powell, glavni finansijski rukovodilac kompanije Cisco Systems. "Prihodi, kako kompanije Cisco tako i Scientific Atlanta, prevazišli su naša očekivanja u ovom kvartalu, naglašavajući našu snagu u različitim geografskim područjima, kategorijama proizvoda i segmentima tržišta. Poslovni rezultati takođe pokazuju napredak, uz solidan rast dohotka zahvaljujući povećanoj finansijskoj moći uz značajnu velikoprodajnu maržu i poboljšanu produktivnost po pitanju poslovnih troškova."

Osnovne poslovne karakteristike

 • Osnovna mrežna platforma kompanije Cisco, namenjena preduzećima, Cisco Catalyst 6500, premašila je svotu vrednosti prodaje od $20 milijardi.
 • Usvajanje rešenja Cisco Unified Communications je nastavilo da se ubrzava, uz više od 8 miliona telefona Cisco Unified IP prodatih širom sveta; jubilarni telefon je kupila kompanije Deutsche Bank.
 • Više od 60 servis provajdera je tokom prve dve godine od uvođenja prihvatilo sistem Cisco Carrier Routing System, ili CRS-1.
 • China Telecom je izabrao arhitekturu Cisco IP mreže sledeće generacije (IP NGN) kao osnovu svog proširenja 2006 ChinaNet mreže i izabrao kompaniju Cisco kao glavnog dobavljača opreme.
 • Broj instaliranih bežičnih Cisco pristupnih tačaka (AP) u korporativnim mrežama je prevazišao broj od 3 miliona.
 • Zdravstveni sistem univerzitetskih bolnica, koji zapošljava više od 23.500 lekara, medicinskih sestara i ostalog osoblja na više od 150 lokacija na severoistoku države Ohajo, izabrao je Cisco za dobavljača objedinjenog sistema za IP komunikacije.
 • Linksys je najavio svoje prve Wireless-G IP telefone projektovane da omoguće korisnicima obavljanje jeftinih VoIP poziva preko bežičnih mreža po standardu 802.11g.
 • Rainbow Media Holdings LLC, podružnica kompanije Cablevision Systems Corporation, je izabrala više distributivnih sistema za digitalne sadržaje Scientific Atlanta PowerVuTM kao način prelaska sa analogne na digitalnu tehnologiju u isporuci programa svojim filijalama.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Scientific Atlanta je registrovana robna marka, a DPC2505 je robna marka kompanije Scientific-Atlanta, Inc. Linksys je regisrovana robna marka ili robna marka kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. CableLabs i DOCSIS su robne marke kompanije Cable Television Laboratories, Inc. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824