BASKING RIDGE, Nju Džersi - 9. avgust 2006. - U zajednici sa ključnim dobavljačima na polju telekomunikacija, kompanija Verizon je najavila viziju napretka mrežne arhitekture sledeće generacije namenjene bežičnim mobilnim telekomunikacionim mrežama. Dick Lynch, izvršni potpredsednik i glavni tehnički rukovodilac Verizon Wireless, je rekao da kompanija već skoro godinu dana sarađuje sa radnom grupom "najboljih i najpametnijih" mrežnih inženjera i stratega u ovoj delatnosti iz kompanija Cisco, Lucent Technologies, Motorola, Nortel i Qualcomm. Njihov cilj je bio razvoj poboljšanja dobro poznate arhitekture u nastajanju, poznate pod oznakom IMS (IP Multimedia Subsystem).

Ovaj kombinovani tim je uopšteno nazvao ovu arhitekturu A-IMS - skraćenica za Advances to IMS (Unapređenje IMS)- kako bi istakao da ona proističe iz prethodnog rada tela za tehnološku standardizaciju. Arhitektura A-IMS koju je razvila radna grupa nudi rešenja za realizaciju usluga sledeće generacije putem postojećih mreža, dok istovremeno stvara osnovu za efikasno uvođenje usluga zasnovanih na SIP i onih koje nisu zasnovane na SIP u budućim mrežama.

Arhitektura IMS je opšte prihvaćena kao osnovna komponenta praktično svih komunikacionih mreža sledeće generacije zasnovanih na IP i namenjenih SIP aplikacijama, a projektovana je da osigura standardizaciju multimedijskih usluga na svim međusobno povezanim mrežama.

Lynch je izjavio: "Treba odati priznanje vizionarima koji su obavili veliki posao razvoja IMS tokom poslednjih nekoliko godina. Međutim, kada smo pristupili planiranju realizacije, postalo je očigledno da postoje neka praktična, svakodnevna pitanja koja je potrebno rešiti ako želimo da transparentno i u potpunosti primenimo ovu novu arhitekturu i maksimiziramo njeno korišćenje. Za nas je takođe važno da ona bude u stanju da podrži sadašnju realnu situaciju koja se ne zasniva na IP na putu u budućnost. Očekujem da će ljudi, kada pogledaju ostvarenje naše radne grupe, uvideti njegove značajne pogodnosti, uključujući ugnežđivanje VoIP veza u niže nivoe steka i rešenje bezbednosnih pitanja na sistematičniji način. Radi se o uzbudljivim unapređenjima koja će veoma brzo biti primenjena u našim glavnim tehnološkim planovima."

Trenutni rezultati rada radne grupe su dokument o konceptu i dokument o arhitekturi, koji su poslati vodećim kompanijama u ovoj delatnosti. Kompanije koje sačinjavaju radnu grupu planiraju da u najskorijoj budućnosti pretoče ove dokumente u neophodne standarde.

"Mogućnosti koje nudi IMS su izvanredne, kako za servis provajdere bežičnih usluga, tako i za sve mrežne provajdere. A-IMS uvećava mogućnost uspeha ne samo mrežnih provajdera već i kompanija koje se bave tehnologijom, infrastrukturom, proizvodnjom uređaja za komunikaciju i projektovanjem usluga i, što je najvažnije, potrošača," izjavio je Charlie Giancarlo, glavni rukovodilac razvoja kompanije Cisco.

"Pošto smo na čelu napora za stvaranje multimedijskih rešenja sledeće generacije zasnovanih na IMS, namenjenih mobilnim mrežama, mi shvatamo prednosti ove saradnje, pogotovo kada se radi o mogućnosti zajedničkog rada uređaja više proizvođača, pošto se krećemo u pravcu mobilnog sveta zasnovanog na IP," rekao je Paul Mankiewich, glavni tehnološki rukovodilac kompanije Lucent Technologies Network Systems Group. "Ovim naporima se dalje omogućuje pružanje objedinjenih usluga prenosa glasa, videa, podataka i multimedijskih aplikacija namenjenih mobilnim krajnjim korisnicima, što mi zovemo Blended Lifestyle uslugama."

"Združena radna grupa je definisala prelazni korak koji je nedostajao između današnje situacije i čiste IP arhitekture, a ono što smo naučili tokom ovog poduhvata će nam pomoći u razvoju mobilnih rešenja koja će koristiti ovu novu arhitekturu. Svedoci smo usvajanja A-IMS arhitekture od strane operatera, koji nastoje da stvore objedinjenu platformu za brzu realizaciju novih usluga, uključujući interaktivne SIP aplikacije i aplikacije koje se ne zasnivaju na SIP, a koje se sve pružaju pomoću IP," izjavio je Fred Wright, viši potpredsednik odeljenja Networks & Enterprise kompanije Motorola za region Severne Amerike.

"Zahvaljujući našem velikom iskustvu u realizaciji VoIP mreža i SIP aplikacija širom sveta, imamo jedinstveno znanje o zahtevima koje sistem mora da ispuni i koja poboljšanja u projektovanju i konfiguraciji su neophodna za uspešnu primenu VoIP u bežičnom okruženju. Uz poboljšanja postojećih standarda, za koja smatramo da će proisteći iz A-IMS, bežični VoIP će moći znatno brže da se uspešno uključi u glavne tokove," predvideo je Richard Lowe, predsednik odeljenja Mobility and Converged Core Networks kompanije Nortel.

"Zahvaljujući A-IMS, QUALCOMM će biti u mogućnosti da obezbedi celovito klijentsko okruženje koje će podstaći brži razvoj novih i inovativnih aplikacija zasnovanih na IP," rekao je Roberto Padovani, glavni tehnološki rukovodilac kompanije QUALCOMM. "Stvaranjem osnovne mreže na osnovu A-IMS, kojoj će biti svejedno sa kog sistema joj se pristupa, operateri će ostvariti pogodnosti koje proističu iz potpune integracije široke palete usluga koje se mogu pružiti putem tehnologije pristupa. A-IMS takođe nudi operaterima fleksibilnost kada su u pitanju konfigurisanje i kontrola usluga, uz omogućavanje klijentskom uređaju da primeni dosledna pravila u radu sa bežičnim interfejsima, bezbednošću, signalizacijom i multimedijskim mogućnostima, uz istovremeno rasterećenje programera aplikacije, što mu dozvoljava da se usredsredi na to da klijentu obezbedi vrhunsku funkcionalnost."

A-IMS standard se zasniva na nekoliko ključnih arhitekturalnih principa u koje spadaju:

  • Sveobuhvatna bezbednost: Bezbednost se ne svodi samo na proveru identiteta i obuhvata sve komponente mreže, uključujući uređaje. U stvari, bezbednosni agenti rade na mrežnim uređajima, radeći kao obrnuti firewall i štiteći mrežu od uređaja i kao pomoć u proceni situacije prilikom prijavljivanja na sistem. Sveobuhvatna bezbednost takođe zahteva da Security Manager stalno nadgleda mrežu, određuje osnovne šeme saobraćaja i zatim ih koristi za otkrivanje i odgovor na anomalije. Da bi odgovorio na njih, Security Manager može da menja konfiguraciju servera, da instalira pravila za firewall ili da menja ponašanje usluga za otkrivanje upada (engl.: Intrusion Detection Services, IDS).
  • Podjednak tretman SIP aplikacija i onih koje se ne zasnivaju na SIP: A-IMS u najvećem mogućem stepenu dozvoljava servis provajderu da na istovetan način upravlja SIP uslugama i onim koje se ne zasnivaju na SIP i kontroliše ih. To se prvenstveno postiže pomoću programa za upravljanje pravilima (engl.: Policy Manager, PM), koji omogućuje servis provajderu da upravlja korišćenjem mrežnih resursa kada su u pitanju obe vrste aplikacija. Ključne mrežne funkcije, uključujući mobilnost, roming i obračun paketa se takođe definišu na način koji im omogućava da podjednako podržavaju oba tipa usluga.
  • Dvostruko povezivanje: A-IMS dodeljuje mobilnom terminalu dve IP adrese - jednom koja je u vezi sa programom Bearer Manager (BM) u posećenoj mreži, i drugom u vezi sa BM u matičnoj mreži. Pravila servis provajdera definišu koja adresa se koristi za koje aplikacije. Ovim se omogućuje da aplikacije koje su osetljive na vreme čekanja na odgovor koriste posećenu adresu, dok aplikacije koje zahtevaju veći stepen kontrole od strane servis provajdera mogu da koriste vezu u matičnoj mreži.
  • Troslojne veze: Prilikom povezivanja putem roaminga, veza se ostvaruje na tri sloja: bezbednosnom, koji se koristi za proveru prava pristupa, IP, koji se koristi za sam saobraćaj i sloju pravila, koji se koristi za kontrolu usluga. Veza putem servera za pravila podrazumeva korišćenje servera za pravila i u matičnoj i u posećenoj mreži. Korišćenje dva servera omogućava primenu pravila matičnog provajdera čak i tokom roaminga, uz njihovu dopunu pravilima o korišćenju mreže koja važe na posećenoj mreži.
  • Višeslojno upravljanje interakcijama između usluga: Takođe je omogućeno upravljanje interakcijama između funkcija SIP usluga, kao i između SIP i usluga koje se ne zasnivaju na SIP. Upravljanje interakcijama je povezano sa mrežnim pravilima, čime se omogućuje da se prilikom donošenja odluka o interakcijama uzme u obzir stanje mreže. Arhitektura takođe omogućuje proširenje na nove mehanizme razrešenja interakcija putem dodavanja servera za usluge interakcija između aplikacija

Osnovne karakteristike A-IMS plana jasno definišu nekoliko "stubova" koji su od ključnog značaja za arhitekturu:

  • Bearer Manager (BM): Dodeljuje resurse i upravlja saobraćajem kako bi izašao u susret zahtevima klijenta u pogledu kvaliteta usluge. Osnovne funkcije obuhvataju sprovođenje pravila, upravljanje mobilnošću, bezbednost, obračun i kontrolu pristupa.
  • Policy Manager (PM): Osnovna tačka u kojoj se donose odluke na osnovu mrežnih pravila, odlučuje o načinima na koje mreža podržava aplikacije u ime pretplatnika i posetilaca mreže.
  • Application Manager (AM): Platforma za SIP usluge koja dodeljuje pravo pristupa SIP uslugama, vrši poslove SIP registracije i provere identiteta, a odgovorna je i za pozivanje i upravljanje funkcijama zasnovanim na SIP.
  • Security Manager (SM): Odgovoran za nadgledanje mreže u potrazi za bezbednosnim pretnjama i za odgovor na njih u realnom vremenu, donosi odluke o tome koji uređaji mogu da pristupe mreži na osnovu njihove konfiguracije - proverava bezbednost uređaja na osnovu svežine softverskih zakrpa i bezbednosnih mogućnosti.
  • Services Data Manager (SDM): Glavno skladište podataka o pretplatnicima i kontroli mreže, sakuplja i čuva podatke o mreži.

Ovi dokumenti će biti dostupni kompanijama koje su vodeće u ovoj delatnosti ako pošalju poruku elektronske pošte na adresu A-IMS@verizonwireless.com.

O kompaniji Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), vodeći proizvođač opreme za računarske mreže i Internet, slavi 20 godina posvećenosti inovacijama u tehnologiji, vođstvu u industriji i korporativnoj društvenoj odgovornosti. Novosti i informacije se mogu naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti se nalaze na adresi http://newsroom.cisco.com.

O kompaniji Verizon
Verizon Wireless poseduje najpouzdaniju bežičnu mrežu u SAD i upravlja njome, sa 54,8 miliona klijenata kada su u pitanju prenos glasa i podataka. Centrala kompanije se nalazi u gradu Basking Ridge u državi Nju Džersi. Verizon Wireless je u zajedničkom vlasništvu kompanija Verizon Communications (NYSE: VZ) i Vodafone (NYSE i LSE: VOD). Više informacija može se dobiti putem Weba na adresi www.verizonwireless.com. Da biste pregledali ili zatražili video materijal visokog kvaliteta i fotografije visoke rezolucije u vezi sa poslovanjem kompanije Verizon Wireless, posetite Verizon Wireless Multimedia Library na adresi www.verizonwireless.com/multimedia.

O kompaniji Lucent Technologies
Lucent Technologies projektuje i isporučuje sisteme, usluge i softver koji je u osnovi komunikacionih mreža sledeće generacije. Zahvaljujući podršci od strane odeljenja za istraživanje i razvoj Bell Labs, Lucent koristi svoje prednosti na polju mobilnosti, optičkih tehnologija, softvera, mrežnih tehnologija za prenos glasa i podataka, kao i usluge za stvaranje novih prilika za sticanje prihoda za svoje klijente, omogućujući im da brzo realizuju svoje mreže i bolje upravljaju njima. Klijenti kompanije Lucent su provajderi komunikacionih usluga, vlade i velike kompanije širom sveta. Dodatne informacije o kompaniji Lucent Technologies, čija centrala se nalazi u gradu Murray Hill, država Nju Džersi, SAD, mogu se naći na adresi www.lucent.com.

O kompaniji Motorola
Motorola je širom sveta poznata po inovacijama i vođstvu na polju bežičnih i širokopojasnih komunikacija. Inspirisani našom vizijom Seamless Mobility, ljudi iz Motorole su posvećeni tome da vam pomognu da se povežete i ostanete povezani na jednostavan i lak način sa ljudima, informacijama i zabavnim sadržajima koje želite i koji su vam potrebni. To postižemo projektujući i proizvodeći proizvode koje "morate imati ", iskustva koja "morate doživeti" i moćne mreže - uz punu paletu usluga podrške. Jedna od Fortune 100 kompanija sa globalnim prisustvom i uticajem, Motorola je u 2005. godini ostvarila prodaju u vrednosti od US $36,8 milijardi. Dodatne informacije o našoj kompaniji, našim ljudima i našim inovacijama mogu se naći na adresi www.motorola.com.

O kompaniji Nortel
Nortel je priznata vodeća kompanija kada je u pitanju pružanje komunikacionih mogućnosti koje obogaćuju ljudsko iskustvo, pokreću i daju snagu svetskoj trgovini i obezbeđuju i štite svetske najvažnije informacije. Naše tehnologije sledeće generacije namenjene servis provajderima i velikim kompanijama pokrivaju mreže za pristup i osnovne mreže, podršku za multimedije i aplikacije od ključne važnosti za poslovanje i pomažu u otklanjanju savremenih barijera na putu efikasnosti, brzine i performansi pojednostavljujući mreže i povezujući ljude sa informacijama. Nortel posluje u više od 150 država. Dodatne informacije o kompaniji Nortel na Webu se nalaze na adresi www.nortel.com. Najnovije vesti o kompaniji Nortel su na adresi www.nortel.com/news.

O kompaniji Qualcomm
QUALCOMM Incorporated (www.qualcomm.com) je vodeća kompanija na polju razvoja i proizvodnje inovativnih proizvoda i usluga za digitalne bežične komunikacije zasnovane na CDMA i drugim naprednim tehnologijama. Sa sedištem u San Dijegu, u Kaliforniji, QUALCOMM je uključen u S&P 500 Index i takođe se nalazi na listi 2006 FORTUNE 500®; akcije kompanije se kotiraju na berzi Nasdaq Stock Market® pod oznakom QCOM.

###

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Scientific Atlanta je registrovana robna marka, a DPC2505 je robna marka kompanije Scientific-Atlanta, Inc. Linksys je regisrovana robna marka ili robna marka kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. CableLabs i DOCSIS su robne marke kompanije Cable Television Laboratories, Inc. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824