MELBURN, Australija - 18. jul 2006. - Sistem Unified Communications zasnovan na Internet protokolu (IP) i tehnologija bežičnog umrežavanja kompanije Cisco Systems® su izmenili način na koji učenici, nastavnici i administrativno osoblje komuniciraju i uče u školi Melbourne Grammar School, poznatoj K-12 obrazovnoj instituciji.

Cisco® mrežu koja pokriva celu školu je instalirala kompanija Dimension Data; mreža podržava sistem Unified Communications koji koriste nastavnici i administrativno osoblje. Oko 1.300 učenika i 200 nastavnika koriste prenosive računare za bežično povezivanje sa lokalnom mrežom (LAN) škole Melbourne Grammar School iz bilo koje učionice, biblioteke ili kancelarije širom tri školska kompleksa u mestima South Yarra i Caulfield.

Sue Lines, školski direktor za informacione tehnologije je izjavila: "Prelazak na okruženje Unified Communications našoj školi donosi velike pogodnosti - kako za učenike tako i za osoblje. Štaviše, mi verujemo da mrežne tehnologije igraju sve veću ulogu u podršci celokupnoj školskoj zajednici i pomažu nam da pružimo najbolje okruženje za učenje i nastavu na svetu."

Širom školskog kompleksa je primenjena kombinacija uređaja Cisco Unified IP Phone 7960G i prenosivih softverskih telefona, čime je nastavnicima omogućeno da koriste svoje prenosive računare kao primarni stoni telefonski uređaj. Sistem Unified Communications omogućuje nastavnicima i osoblju da maksimalno iskoriste investiciju škole u prenosive računare obezbeđujući im pristup školskim informacijama u mobilnom okruženju. Uz prethodni komunikacioni sistem zasnovan na privatnoj telefonskoj centrali (PBX), jedan telefonski broj je bio razdeljen na brojne lokale, a članovi osoblja su morali da dele liniju i primaju poruke za svoje kolege, što je rezultiralo frustracijom i nižom produktivnošću. Zahvaljujući platformi Cisco Unified Communications, članovi osoblja imaju lične brojeve lokala koje nose sa sobom, čime je povećana produktivnost i poboljšan način na koji osoblje međusobno komunicira.

Oko 100 Cisco bežičnih pristupnih tačaka obezbeđuju povezivanje u dva kompleksa škole Melbourne Grammar School u mestu South Yarra. Škola za niže razrede u mestu Caulfield je povezana pomoću point-to-point mikrotalasnog mosta, a za učenike 5. i 6. godine instalirana je i bežična mreža. Planira se instaliranje dodatnih bežičnih pristupnih tačaka za vreme junskog raspusta - svima se upravlja pomoću servera CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine.

Otkad je izvršena integracija nastavničkih Microsoft Outlook naloga elektronske pošte sa školskim sistemom Unified Communications, nastavnici koriste pogodnosti neprevaziđene fleksibilnosti prilikom slanja i prijema obaveštenja. Oni, u okviru školskog kompleksa ili van njega, mogu da pristupe svojoj govornoj pošti putem mreže preko svojih prenosivih računara ili u vidu audio datoteka isporučenih putem elektronske pošte.

Nastavnici takođe mogu da obave čitav niz svakodnevnih administrativnih zadataka pomoću svojih prenosivih računara, kao što je ažuriranje evidencije o pohađanju časova, podučavanje grupa učenika, rad sa elektronskom poštom i ocenjivanje učeničkih domaćih zadataka predatih putem školskog portala. Zainteresovani roditelji takođe mogu da koriste portal kako bi sa daljine pratili školski uspeh svoje dece.

Učenici koriste svoje notebook računare za bežični pristup školskim resursima kao što su mrežne baze podataka, štampači i školski portal, uz Internet usluge kao što su časopisi, elektronska pošta i forumi. Kada završe sa istraživanjem, učenici mogu da objave svoj rad u elektronskom obliku na školskom portalu, ili da ga odštampaju na papiru, tako da biblioteka ili učionica postaju samo mesta na kojima se dobijaju zadaci.

Dom Carbone, upravnik ogranka kompanije Cisco Systems u Viktoriji je rekao: "Ushićeni smo što jedna od najprestižnijih škola u Melburnu u punoj meri koristi prednosti mrežnih tehnologija kako bi povećala organizacionu efikasnost, produktivnost osoblja i učenika i komunikaciju između roditelja i nastavnika."

O kompaniji Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), vodeći proizvođač opreme za računarske mreže i Internet, slavi 20 godina posvećenosti inovacijama u tehnologiji, vođstvu u industriji i korporativnoj društvenoj odgovornosti. Novosti i informacije se mogu naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti se nalaze na adresi http://newsroom.cisco.com.

###

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Scientific Atlanta je registrovana robna marka, a DPC2505 je robna marka kompanije Scientific-Atlanta, Inc. Linksys je regisrovana robna marka ili robna marka kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. CableLabs i DOCSIS su robne marke kompanije Cable Television Laboratories, Inc. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824