DENVER, SCTE Cable-Tec Expo 2006. - 12. jul 2006. - U okviru trajnih nastojanja da kablovskim i višesistemskim operaterima (MSO) prikaže način na koji svojim klijentima mogu pružiti "Život na vezi", Cisco Systems® je otkrio novo širokopojasno rešenje koje obuhvata povezivanje kanala, jeftine amplitudne kvadraturne modulatore (QAM) i kablovske modeme uz vrhunski Cisco® uBR10012 sistem za terminaciju kablovskih modema (CMTS). Rešenje je predstavljeno na godišnjoj izložbi Cable-Tec Expo u organizaciji Društva inženjera za kablovske telekomunikacije.

"Svedoci smo sveta u nastajanju u kome će MSO morati da se transformišu iz davalaca 'usluga' u davaoce 'doživljaja' da bi ostali konkurentni na savremenom tržištu," rekao je Paul Bosco, potpredsednik kompanije Cisco za kablovske i video inicijative. "Rešenje Cisco Wideband zasniva se na platformi Cisco uBR10K i na nekoliko novih proizvoda kompanija Scientific Atlanta® i Linksys®, koji kablovskim operaterima omogućuju optimizaciju njihovih mreža u cilju obezbeđivanja novog 'Života na vezi' i pružanja doslednih, visokokvalitetnih doživljaja svojim krajnjim korisnicima".

Zahvaljujući modularnom pristupu i uključivanju tradicionalne QAM tehnologije, rešenje Cisco Wideband više nego udvostručuje gustinu CMTS dostavnih kanala i značajno smanjuje troškove po jedinici informacija. Povezivanje kanala - kojim se logički kombinuje nekoliko radio frekventnih (RF) kanala- nudi kablovskim operaterima fleksibilan način povećanja propusnog opsega prema klijentima, uz brzinu prenosa podataka koja se izražava u stotinama megabita, potencijalno i gigabita u sekundi. U saradnji sa Cisco CMTS platformom, kablovski modemi kompanija Scientific Atlanta Wideband i Linksys koriste prednosti višestrukih kablovskih kanala kako bi povećali ukupni propusni opseg.

U širokopojasnim aplikacijama, modemi logički povezuju kanale i koriste višestruke kanale za simultani prenos više paketa čime se postižu značajne performanse u pogledu propusne moći u odnosu na postojeće brzine. Na mestu prijema, kablovski modem ponovo sastavlja pakete kako bi omogućio nesmetano pružanje usluge. Povećanje propusne moći i u suprotnom smeru korišćenjem povezivanja kanala pomoću rešenja Cisco Wideband je takođe moguće.

"Za kablovske operatere, sve je u brzini i konkurentskoj prednosti," rekao je dr Ray Mota, glavni strateg kompanije Synergy Research Group, firme za istraživanje tržišta koja pokriva delatnost kablovskih širokopojasnih komunikacija. "Povezivanje kanala omogućava kablovskim operaterima da ponude veće brzine kako bi zadržali klijente i obezbedili širokopojasni pristup kao način sticanja većih prihoda. U krajnjoj liniji, za kablovske operatere radi se o CAPEX strategiji očuvanja."

Kablovski operateri odobravaju pristup Cisco Wideband

Kablovski operateri žude za ostvarljivijim načinima da svojim klijentima ponude veće brzine širokopojasnog pristupa, pri čemu dva kablovska operatera prednjače u testiranju novog rešenja Cisco Wideband. To su:

 • Com Hem, vodeći širokopojasni triple-play servis provajder za trećinu domaćinstava u Švedskoj i
 • TDC Kabel TV, najveći širokopojasni kablovski provajder u Skandinaviji.

"Već neko vreme koristimo sisteme za terminaciju kablovskih modema Cisco uBR10012, i impresionirani smo gustinom protoka i bogatim skupom mogućnosti koji oni nude," izjavio je Martin Kull, glavni tehnološki rukovodilac kompanije Com Hem. "Nove Wideband mogućnosti smeštaju platformu na novi nivo - duplirajući dostavni kapacitet Cisco uBR10012 uz veoma male dodatne troškove i omogućujući pružanje vrhunskih 100 Mbps usluga."

"Kao najveći davalac širokopojasnih kablovskih usluga u Skandinaviji, TDC Kabel TV sprovodi sa kompanijom Cisco praktične probe širokopojasnog protokola za DOCSIS rešenje kako bi pripremio mrežu za dolazeći DOCSIS 3.0 standard," rekao je Jorgen Michaelsen, potpredsednik i CTO kompanije TDC Kabel TV. "Naša mreža se zasniva na platformi Cisco uBR10012 CMTS koja nam već pruža stabilnost i gustinu koji su nam potrebni. Radujemo se podizanju ove platforme na sledeći nivo u saradnji sa kompanijom Cisco."

"Uz mogućnost ostvarivanja usluga i od 100Mbit, što je mnogo puta brže od trenutne brzine, klijenti kompanije TDC će imati potpunu slobodu izbora i pristup bogatom svetu širokopojasne zabave i komunikacionih usluga po zahtevu putem jedinstvene, jednostavne veze," rekao je Jes Nicolaisen, potpredsednik kompanije TDC Kabel TV.

Komponente rešenja Cisco Wideband

Rešenje Cisco Wideband sastoji se od tri glavne komponente: CMTS, QAM i širokopojasnih kablovskih modema

 1. Sistem za terminaciju kablovskih modema Cisco uBR10012
  Cisco uBR10012 CMTS predstavlja rešenje sa najvećom gustinom u svojoj oblasti i može da radi sa IPv6; kablovskim operaterima nudi način poboljšanja širokopojasnog i modularnog CMTS omogućujući prelaz na Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) 3.0. CMTS takođe nudi jedinstvenu arhitekturu koja podržava kvalitet usluga (QoS) i koja pomaže u omogućavanju simultanog prenosa velikih količina podataka i široko rasprostranjenih telefonskih usluga putem Internet protokola (IP) preko iste fleksibilne, skalabilne platforme.

  Širokopojasni adapter za deljene priključke (SPA) od 1Gbps za uBR10012 obezbeđuje širokopojasnu vezu sa QAM, brzine do 1 Gigabita. Takođe postoji nova noseća kartica SPA Interface Processor (SIP) koja prihvata do 2 SPA modula. Novi Cisco 1-Gbps Wideband SPA obezbeđuje širokopojasnu vezu brzine do 1Gigabit sa QAM uređajem. Pošto se Cisco SPA moduli instaliraju na Cisco uBR10012 u priključak namenjen za mrežu širokog opsega (WAN), umesto da zauzimaju dragocene priključke namenjene radio frekvencijama (RF), širokopojasno poboljšanje može više nego da udvostruči dostavnu gustinu platforme Cisco uBR10012 CMTS - sa 40 na ukupno 88 dostavnih kanala.

 2. Scientific Atlanta Continuum DVP XDQA24 Edge QAM
  Uređaj edge QAM u okviru rešenja Cisco Wideband je Scientific Atlanta Continuum DVP XDQA24 Edge QAM, koji podržava do 24 dostavna QAM-a. Omogućena je i podrška za QAM uređaje drugih proizvođača. Tradicionalni edge QAM uređaji obično čine jednu trećinu do jedne četvrtine cene CMTS dostavnih edge QAM kanala. Edge QAM se povezuje sa uBR10012 preko Gigabit Ethernet veze.

 3. Širokopojasni kablovski modemi kompanija Scientific Atlanta i Linksys
  Kada su u pitanju kablovski modemi, postoje dve mogućnosti (3-kanalni ili 8-kanalni), čime se kablovskim operaterima omogućuje velika fleksibilnost u realizaciji širokopojasnih aplikacija. Scientific Atlanta model DPC2505TM koji ima tri vezana kanala, podržava dostavnu brzinu prenosa podataka do 100 Mbps putem postojećih hibridnih fiber-koaksijalnih (HFC) kablovskih mreža. Pomoću tehnologije vezivanja paketa u novim širokopojasnim modemima paketi se isporučuju putem tri paralelna kanala čime se maksimizira propusna moć i pružaju izvanredne usluge velike brzine (HSD).

  "Kada su u pitanju mogućnosti obrade i kapacitet prenosa podataka, ovo je najmoćniji kablovski modem koji smo ikada napravili," rekao je Himanshu Parikh, potpredsednik kompanije Scientific Atlanta i generalni direktor za pretplatničke IP mreže. "Sposobnost modema da omogući brzine i do 100 Mbps nudi velike pogodnosti korisnicima, pogotovo u okruženju malih ili kućnih kancelarija, kao i kablovskim pretplatnicima koji žele usluge prenosa podataka veoma velikih brzina."

  "Osim toga, modem takođe nudi kablovskim operaterima fleksibilnost u ponudi skalabilnih usluga kod kojih početni nivoi usluge omogućuju brzine od 50 ili 60 Mbps sa mogućnošću ubrzanja do 100 Mbps ako se ukaže potreba," rekao je Parikh.

Scientific Atlanta DPC2505 je projektovan da zadovolji DOCSISTM 2.0 i DOCSIS 2.0b specifikacije, a prijava za sertifikaciju i verifikaciju mogućnosti rada sa drugim uređajima će biti podneta kasnije tokom 2006. godine.

Širokopojasni 8-kanalni kablovski modem kompanije Linksys (WCM300) podržava dva do osam povezanih kanala i dostavne brzine prenosa podataka do 240 Mbps, što odgovara krajnjim korisnicima koji imaju promenljive potrebe za propusnim opsegom. MSO mogu deliti kanale između širokopojasnih i tradicionalnih DOCSIS modema. Širokopojasni kanali ne moraju biti kontinualni, osim u slučaju kada se povezuje svih osam kanala. Linksys WCM300, koji će se pojaviti na tržištu kasnije tokom ove godine, biće kompatibilan sa Cisco uBR10012 CMTS i širokopojasnim SPA, a moći će da radi sa bilo kojim DOCSIS 2.0 ili 3.0 kompatibilnim CMTS. Trenutno se razmatraju planovi za uvođenje dodatnih kablovskih modema u rešenje Cisco Wideband što će biti naknadno objavljeno.

O kompaniji Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), vodeći proizvođač opreme za računarske mreže i Internet, slavi 20 godina posvećenosti inovacijama u tehnologiji, vođstvu u industriji i korporativnoj društvenoj odgovornosti. Novosti i informacije se mogu naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti se nalaze na adresi http://newsroom.cisco.com.

O kompaniji Linksys
Osnovan 1988. godine, Linksys, kao deo kompanije Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je priznati lider na polju mrežnog hardvera za prenos glasa, bežično i Ethernet umrežavanje kućnih korisnika, malih i kućnih kancelarija (SOHO) i malih preduzeća. Zadatak kompanije Linksys je da svojim klijentima olakša umrežavanje i učini ga dostupnijim, nudeći inovativne, nagrađivane proizvode koji se bez napora integrišu sa raznovrsnim uređajima i aplikacijama. Linksys svojim klijentima pruža vrhunsku podršku, za šta je i nagrađivan. Ako želite više informacija, posetite web lokaciju kompanije Linksys na adresi www.linksys.com.

O kompaniji Scientific Atlanta
Scientific-Atlanta, u sklopu kompanije Cisco, vodeći je dobavljač distribucionih sistema za digitalne sadržaje, prenosne mreže za kućni širokopojasni pristup, digitalnih interaktivnih kablovskih tjunera i pretplatničkih sistema za video, mreža za Internet velike brzine i prenos glasa preko IP (VoIP), kao i za uslugu i podršku klijenata širom sveta. Scientific-Atlanta, Inc. je podružnica u potpunom vlasništvu kompanije Cisco Systems. Dodatne informacije o kompaniji Scientific Atlanta mogu se naći na adresi www.scientificatlanta.com.

###

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Scientific Atlanta je registrovana robna marka, a DPC2505 je robna marka kompanije Scientific-Atlanta, Inc. Linksys je regisrovana robna marka ili robna marka kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. CableLabs i DOCSIS su robne marke kompanije Cable Television Laboratories, Inc. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824