VON Europe, STOKHOLM, 13. jun 2006. - Cisco Systems® je objavio da Telefónica Deutschland GmbH proširuje i unapređuje svoju mrežu za usluge prenosa glasa putem IP protokola (VoIP) pomoću rešenja Cisco® IP Next Generation Network (IP NGN) sa softverskim svičevima Cisco PGW i Cisco media gateway-ima. Proširena mreža, koja će biti isporučena u saradnji sa Cisco partnerom, kompanijom Dimension Data, obezbediće podršku za rast širokopojasnih glasovnih usluga za kompanije i stanovništvo i pomoći kompaniji Telefónica u pružanju novih objedinjenih usluga komunikacije između fiksnih i mobilnih uređaja namenjenih širokoj potrošnji i poslovnim korisnicima

Telefónica je jedan od najvećih VoIP provajdera za velike korisnike na nemačkom tržištu i opslužuje 30 nacionalnih operatera i 160 Internet servis projvadera (ISP). Kompanija takođe proširuje domet svoje širokopojasne mreže kako bi sredinom ove godine obezbedila ADSL2+ usluge od 25 megabita u sekundi za više od 40 procenata nemačkih domaćinstava.

"Telefónica je ostvarila vodeću poziciju na nemačkom tržištu zahvaljujući beskompromisnoj usredsređenosti na razvoj IP mreže svetske klase za sve svoje usluge," izjavio je Martin Kütter, COO Telefónica Deutschland GmbH. "Zahvaljujući saradnji sa kompanijom Cisco u proširenju naše mreže za prenos glasa, ostajemo u vođstvu u tehnološkoj trci. Cisco Advanced Services tim je odigrao važnu ulogu u uspešnoj realizaciji ovog projekta i stvaranju stabilne mreže koja podržava naše poslovne potrebe."

Rešenje kompnije Cisco se zasniva na distribuiranoj arhitekturi softverskih svičeva serije Cisco PGW 2200, serije Cisco AS 5350 i media gateway-a serije AS 5400. Oni obezbeđuju upravljanje pozivima i međuveze za kompletnu VoIP mrežu kompanije Telefónica uz funkcionalnost tranzita klase 4 i line-side funkcionalnost klase 5 koji će u budućnosti biti prošireni kroz integraciju sa softverskim svičevima kompanije Ericsson unutar infrastrukture klase 5.

"Ubrzani rast potražnje za naprednim širokopojasnim uslugama je uzrok primene jedne od najvećih do danas realizovanih distribuiranih Cisco PGW mreža od strane kompanije Telefónica," rekao je Michael Ganser, generalni direktor i potpredsednik kompanije Cisco Systems Germany. "U projektu je učestvovao veliki virtuelni tim kompanija Telefónica, Dimension Data i Cisco, sa resursima iz oblasti razvoja softvera i naprednih Cisco usluga pa sve do finansijskih stručnjaka iz našeg tima Cisco Capital."

O kompaniji Telefónica Deutschland

Telefónica Deutschland GmbH je glavni IP operater u Nemačkoj, koji koncentriše svoje aktivnosti u oblasti Internet usluga za poslovne korisnike. Klijente čine više od 30 nacionalnih operatera i više od 160 provajdera Internet i mrežnih usluga. Telefónica može da se poveže sa svetskom mrežom kompanije Telefónica S.A. i radi putem višestruke redundantne, distribuirane backbone mreže.

Raspon poslovnih aktivnosti se kreće od uskopojasnih do širokopojasnih Internet veza, virtuelnih privatnih mreža (VPN), integrisanih jezičkih, video i rešenja za obradu podataka, usluga veće vrednosti kao što je prenos glasa putem IP kao i klasičnih obezbeđivanja bezbednosnih usluga drugim kompanijama. Jedinstvena IP infrastruktura uz backbone mrežu sa kontinualnim MPLS mogućnostima, ZISP platformom, 320 PoP (tačaka pristustva, engl. Point of Presence) i 74 DSL prenosne tačke omogućuju kompaniji Telefónica da ponudi svoje usluge i rešenja kao potpune ili delimične pakete usluga, ili kao napredne usluge, kako kompanijama srednje veličine tako i velikim preduzećima u Nemačkoj.

Informacije o korporaciji:

www.telefonica.de
Grafički materijal u digitalnom formatu možete zatražiti putem elektronske adrese presse@telefonica.de

O kompaniji Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), vodeći proizvođač opreme za računarske mreže i Internet, slavi 20 godina posvećenosti inovacijama u tehnologiji, vođstvu u industriji i korporativnoj društvenoj odgovornosti. Novosti i informacije se mogu naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti se nalaze na adresi http://newsroom.cisco.com.

###

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824