INTEROP 2006, LAS VEGAS, 16. maj 2006 - Cisco Systems je najavio tri nova proizvoda namenjena ruterima serije Cisco® 7200, koji omogućuju objedinjavanje usluga WAN i MAN mreža uz jedinstvenu kombinaciju skalabilnosti, vrednosti, performansi i fleksibilnosti. Novi proizvodi omogućavaju klijentima da izađu u susret rastućim zahtevima centralnih lokacija za snagom, bezbednošću i kapacitetom, a zasnivaju se na objedinjenim uslugama kao što su unapređena bezbednost i prenos glasa i videa realizovan u filijalama.

Novi uređaji Cisco 7200 Network Processing Engine (NPE-G2), Cisco 7200 VPN Services Adapter (VSA) i Cisco 7200 Port Adapter Jacket Card postavljaju novi reper za bezbedno rutiranje objedinjenih usluga brzinama koje omogućuju optički prenosnici-3 (OC-3) i gigabit Ethernet (GE).

"Trajni globalni uspeh rutera serije Cisco 7200 leži u sposobnosti kompanije Cisco da nastavi sa inovacijama kroz nove proizvode koji su i dalje za korak ispred potreba korisnika," izjavio je Joel Conover iz istraživačke firme Current Analysis. "Sa uvođenjem ovih novih proizvoda, Cisco učvršćuje svoje vođstvo kada je rutiranje u pitanju nudeći klijentima koji poseduju Cisco 7200 mnoštvo mogućnosti uz povećanje snage i fleksibilnosti, pripremajući ih za buduće poslovne zahteve."

Bezbednije, moćnije, fleksibilnije i prilagodljivije objedinjavanje usluga
Integracija usluga u rutere serije Cisco 7200 pomaže klijentima da smanje poslovne troškove i pojednostave instaliranje, održavanje i upravljanje mrežom. Osim toga, mogućnost dodavanja naprednih usluga bez potrebe za zamenom opreme štiti početnu investiciju klijenta.

Cisco 7200 NPE-G2 predstavlja najnoviji mehanizam rutiranja namenjen za Cisco 7200VXR šasiju. Uz dvostruko bolje performanse kada su u pitanju višestruke usluge u odnosu na prethodne generacije i punu podršku softverskih funkcija Cisco IOS®, Cisco 7200 NPE-G2 ima najbolje performanse i skalabilnost po pitanju mrežnog procesiranja. Dodatne funkcije obuhvataju odbranu od napada, povezivanje u virtuelne privatne mreže (VPN) velike bezbednosti, kontrolu pristupa mreži i funkcije voice/IP-to-IP gateway-a.

Cisco 7200 VSA je VPN hardverski modul za ubrzanje koji u kombinaciji sa karticom Cisco 7200 NPE-G2 može da donese i trostruko uvećanje performansi. Ovo povećanje performansi podržava IPsec arhitekture za objedinjavanje velikih razmera i bezbednije Cisco IOS Software povezivanje.

Kako bi se zadovoljile rastuće potrebe za fleksibilnošću i kapacitetom, Cisco 7200 Port Adapter Jacket Card izlazi u susret potrebi za povecanim gustine slotova. I/O slot sada može da sadrži samo jedan adapter koji omogućuje dodatni kapacitet na sistemima koji poseduju mehanizam za obradu mrežnog saobraćaja verzije Cisco 7200 NPE-G1 i kasnije. Ovo predstavlja ekonomičan način povećanja gustine slotova uz povećan switching kapacitet najnovijeg mehanizma - Cisco 7200 NPE-G2.

Klijenti traže optimizirano objedinjavanje IP servisa
Sa više od 330.000 instalacija širom sveta, ruteri serije Cisco 7200 nastavljaju da jačaju mreže kompanija i servis provajdera putem vrhunskih inovacija. Ova poboljšanja rutera serije Cisco 7200 su izuzetno popularna kod klijenata koji žele platforme koje nude fleksibilnost, skalabilnost i zaštitu investicija.

Wachovia Bank, jedna od najvećih bankarskih i brokerskih institucija u Sjedinjenim Državama, pruža usluge za više od 15 miliona domaćinstava i kompanija. Wachovia se bavi raznovrsnim transakcijama, od automatizovanih bankarskih aparata za podizanje gotovine (ATM) do brokerskih usluga i hipotekarnih kredita.

,,Za kompaniju Wachovia je od ključne važnosti da održi visok nivo usluga. Da bismo držali korak sa novim tehnologijama i nastavili da poboljšavamo iskustvo koje imamo sa svojim korisnicima, potrebna nam je veoma skalabilna i prilagodljiva mreža koja može da se razvija sa poboljšanim mrežnim servisima," kaže John Burns, potpredsednik mrežnih usluga kompanije Wachovia. "Pomoću rutera Cisco 7200, možemo da prilagodimo postojeće stanje rastućim potrebama za performansama i uslugama bez potrebe da zamenimo platformu. Time štedimo na troškovima obuke i realizacije vezanim sa zamenom mreže. Mogućnost da razvijamo mrežu i proširujemo investicije u skladu sa svojim potrebama nam je uštedela milione dolara."

Arhitektura raste sa promenama u poslovnim potrebama
Klijentima kojima je potrebno objedinjavanje servisa Cisco nudi arhitekture zasnovane na proverenim realizacijama rutera Cisco 7200. Kao deo arhitekture Cisco Service Oriented Networking (SONA), ove skalabilne arhitekture pomažu klijentima da skrate vreme potrebno za realizaciju i dodatne troškove projektovanja uz istovremenu integraciju usluga kao što su bezbednost, prenos glasa i videa u WAN i MAN infrastrukturi. Cisco takođe nudi usluge Cisco Lifecycle kako bi pomogao klijentima putem usluga tekućeg održavanja i optimizacije. Arhitekture kombinovane sa servisima pomažu IT organizacijama da bolje podrže i da se prilagode promenama koje iziskuju potrebe poslovanja i tako podstaknu opšti rast poslovanja i efikasnosti.

Cene Cisco proizvoda, dostupnost i dodatne informacije
Cisco proizvodCenaDostupnost
Cisco 7200 Series Network Processing Engine$19.000maj 2006
Cisco 7200 VPN Services Adapter$15.000CY06H2
Cisco 7200 Port Adapter Jacket Card$1.250na tržištu

Dodatne informacije o danas najavljenim proizvodima mogu se naći na adresi: www.cisco.com/go/servicesaggregation.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodeći svetski proizvođač mrežne opreme za Internet. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti se nalaze na adresi http://newsroom.cisco.com.

###

Cisco, Cisco Systems, Cisco Systems logo, CCIE, CCNA i Cisco IOS su registrovane robne marke ili robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija.

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824