SAN HOZE, Kalifornija, 10. maj 2006. - Cisco Systems je danas najavio pojavljivanje na tržištu sledeće generacije svog rešenja Application Delivery, Cisco® mehanizma za kontrolu aplikacija (engl. Application Control Engine, ACE), sa najvišim performansama u industriji koje idu i do propusne moći od 16 gigabita u sekundi (Gbps), bogatom višeslojnom bezbednošću i jedinstvenim mogućnostima virtuelnog particionisanja. Multiservisni ACE modul za svič serije Catalyst® 6500 nudi mnoge nove mogućnosti, uključujući stotine virtuelnih particija, alokaciju resursa po particiji, kontrolu pristupa zasnovanu na ulogama i moćan upravljački API zasnovan na XML jeziku. ACE takođe objedinjuje funkcije kao što su uravnotežavanje opterećenja servera i njihovo rasterećenje, ubrzanje aplikacija i bezbednost na nivou aplikacije. Cisco ACE pruža IT osoblju centralizovanu kontrolu infrastrukture uz istovremeno omogućavanje administriranja aplikacija od strane zasebnih operacionih timova. Cisco ACE takođe pojednostavljuje infrastrukture aplikacija, skraćuje radne procese potrebne za postavljanje aplikacija i poslovnih usluga na mreži i skraćuje vreme potrebno za realizaciju aplikacija.

Cisco je danas takođe najavio novi softverski modul za bezbednost aplikacija namenjen sistemu Application Velocity (AVS), vodećeg proizvoda na planu ubrzanja i bezbednosti aplikacija. Novi bezbednosni softverski modul bez problema radi sa Cisco ACE i njegovim mogućnostima dodaje i dvosmernu proveru i zaštitu aplikacija, eliminišući mnoge bezbednosne slabosti aplikacija.

"Kao vodeći na tržištu, i Cisco i Oracle su tesno sarađivali kako bi izašli u susret najnovijim izazovima koji se na planu aplikacija i mrežnih performansi postavljaju pred naše korporativne klijente, kako bismo im pomogli da uspešno ostvare poboljšanje svoje poslovne produktivnosti," izjavio je Vijay Tella, potpredsednik za razvoj i glavni strateški rukovodilac kompanije Oracle Fusion Middleware. " Cisco servisni modul sa mehanizmom za kontrolu aplikacija (ACE) namenjen svičevima serije Catalyst 6500 poboljšava performanse programa Oracle Fusion Middleware 10g, povećavajući poslovnu produktivnost naših klijenata. On će takođe pomoći u poboljšanju performansi aplikacija kompanije Oracle po završetku naših provera."

ACE omogućuje bolju kontrolu infrastrukture aplikacija
Koristeći nove mogućnosti virtuelnog particionisanja modula Cisco ACE, IT menadžeri mogu napraviti do 250 logičkih uređaja kojima se može upravljati i koji mogu raditi nezavisno jedan od drugog. Cisco ACE nudi mogućnosti kontrole pristupa zasnovane na ulogama koje IT službi omogućuju prosledjivanje upravljačkih zadataka na distribuirane IT timove, uz očuvanje centralizovane kontrole pravila izvršavanja aplikacija. Uz ACE modul, IT menadžeri takođe mogu garantovati nivo resursa svake logičke particije i po želji primeniti zasebne funkcije na svaku particiju kako bi brzo dodali ili izmenili aplikacije, pojednostavili njihove infrastrukturne topologije, objedinili resurse i brzo odgovorili na potrebe poslovanja. Ove kombinovane pogodnosti dramatično skraćuju vreme potrebno za realizaciju aplikacija smanjujući vreme i resurse potrebne za realizaciju i upravljanje infrastrukturom mrežnih aplikacija.

"Izbor modula mehanizma za kontrolu aplikacija će nam omogućiti da rešimo probleme vezane sa ukupnom potrebom za uravnotežavanjem opterećenja i optimizacijom poslovnih aplikacija PSA Grupe. S obzirom na tendenciju objedinjavanja aplikacionih usluga koju danas vidimo, ACE modul će nam omogućiti da izvedemo taj prelaz nudeći nove mogućnosti udružene sa nivoom performansi koji nam je potreban," rekao je Benjamin Daussin, INSI tim, PSA Peugeot-Citroën.

"Novo Cisco rešenje mehanizma za kontrolu aplikacija će omogućiti našim klijentima da dodatno povećaju brzinu i performanse svojih SAP aplikacionih okruženja, uključujući poboljšan pristup aplikacijama iz udaljenih filijala putem mreža širokog opsega," rekao je Gordon Simpson, potpredsednik Applied Platform Technology kompanije SAP. "Kroz saradnju sa kompanijom Cisco na rešenjima za izvršavanje aplikacija i mrežnim rešenjima za aplikacije, želimo da povecamo informisanost o aplikacijama za mrezne slojeve IT arhitekture, što će za rezultat imati jače, efikasnije okvire poslovnih procesa naših klijenata."

Vrhunske performanse aplikacija
Cisco ACE i poboljšani softver Cisco AVS zajednički obezbeđuju klijentima vrhunske performanse aplikacija. Ovo rešenje pruža dvostruko do petostruko poboljšanje u vremenu potrebnom za odgovor aplikacije, što je bolje od drugih rešenja, vodećih na tržištu. Cisco ACE postavlja nove granice performansi uz podršku za propusnu moć prenosa podataka od 4, 8, ili 16 Gbps i za do 345.000 uspostavljenih veza u sekundi. U šasiju serije Catalyst 6500 može da se postavi nekoliko ACE modula, obezbeđujući još veću propusnu moć. Osim toga, ACE nudi sveobuhvatan skup lako dostupnih i failover modova, uključujući particionisanje između aplikacija, unutar šasije, između šasija unutar jednog centra za obradu podataka i između centara za obradu podataka.

"Netflix ima 4,2 miliona klijenata koji posećuju prezentaciju Netflix.com da bi iznajmili 7 miliona DVD filmova nedeljno, izabrali između 55.000 naslova, dodali svoju ocenu filma broju od 1 milijarde postojećih, proverili šta se dešava sa isporukom i pogledali na hiljade najava filmova. Pošto je Netflix Web prezentacija glavni način komunikacije sa našim članovima, sposobnost naše aplikacione infrastrukture da zadovolji dodatnu potražnju uz osiguravanje stalne dostupnosti naših usluga je od ključnog značaja," izjavio je Ken Florance, direktor za IT poslovanje kompanije Netflix. "Cisco mehanizam za kontrolu aplikacija će nam omogućiti da svoju veličinu prilagodimo rastućim potrebama za performansama Netflix aplikacione infrastrukture i pomoći nam da zadržimo svoju poziciju najveće mrežne kompanije za iznajmljivanje DVD diskova u svetu i prvo mesto među Web prezentacijama po zadovoljstvu korisnika."

Višeslojna bezbednost aplikacija
U cilju zaštite od sve većeg broja napada na aplikacije i zaštite korporativnih podataka na mreži, Cisco ACE sa bezbednosnim softverskim modulom AVS nudi bogatu paletu nivoa bezbednosti aplikacija uključujući dvosmernu zaštitu saobraćaja aplikacije i efikasnu proveru kao i filtriranje i ispravke popularnih protokola za centre za obradu podataka. Pošto je brzina važna komponenta bezbednosti aplikacija, ACE nudi prvi protokol za proveru sa hardverskim ubrzanjem i mehanizam kontrole integrisan sa izvršavanjem aplikacije, kao i podršku za do milion stavki za prevođenje mrežnih adresa (engl. Network Address Translation, NAT) i 256.000 stavki u pristupnoj listi.

Manje uređaja uz bolju kontrolu
Cisco ACE pojednostavljuje aplikacionu infrastrukturu kombinujući funkcionalnost uređaja za izvršavanje višestrukih aplikacija u jedinstven modul, uključujući uravnotežavanje opterećenja i rasterećenje servera, Secure Socket Layer (SSL), bezbednost i mogućnosti optimizacije aplikacija. Cisco ACE je potpuno integrisan sa svičem serije Cisco Catalyst 6500, najuspešnijim svičem u istoriji. Ova tesna integracija omogućuje kompanijama i servis provajderima da iskoriste mogućnosti jezgra svoje mreže i mrežne virtuelizacije kako bi na lak i ekonomičan način povećali performanse aplikacija u celoj mreži širokog opsega. Cisco ACE takođe omogućuje kompanijama da uštede na skupom prostoru i smanje potrebe centara za obradu podataka za električnom energijom. ACE modul za usluge je još jedan u rastućem nizu modula serije Catalyst 6500, koji obuhvataju firewall, virtuelne privatne mreže (VPN) i bežične usluge.

Uređajem Cisco ACE se može upravljati jednostavnim korišćenjem programa Cisco Application Networking Manager, menadžera za upravljanje višestrukim uređajima koji je zasnovan na grafičkom korisničkom interfejsu (GUI), interfejsu za zadavanje komandi sa komandne linije (CLI), ili na interfejsu za programiranje aplikacija (API) zasnovanom na jeziku extensible markup language (XML).

Cene i dostupnost
Modul Cisco Application Control Engine se već sada može nabaviti u konfiguracijama koje podržavaju nivoe propusne moći do 4, 8 i 16 Gbps po ceni od $39.995, $59.995 i $99,995, respektivno. Skalabilna arhitektura familije proizvoda Cisco ACE dozvoljava korisnicima da poboljšaju performanse i skalabilnost ACE uređaja putem kupovine softverskih licenci. Softverski modul za bezbednost aplikacija AVS će se pojaviti na tržištu početkom maja i imaće cenu od $10.000.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodeći svetski proizvođač mrežne opreme za Internet. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti se nalaze na adresi http://newsroom.cisco.com.

###

Cisco, Cisco Systems, Cisco Systems logo, CCIE, CCNA i Cisco IOS su registrovane robne marke ili robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija.

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824