ORLANDO, Florida (VoiceCon Spring 2006) – 15. mart 2006. - Cisco Systems, Inc. je najavio sistem Cisco® Unified Communications, novi skup proizvoda i aplikacija za komunikaciju putem glasa, podataka i videa posebno dizajniranih kako bi pomogle organizacijama svih veličina da efikasnije komuniciraju. On će omogućiti klijentima da integrišu svoje komunikacione sisteme sa IT infrastrukturom, ubrzavajući poslovne procese na način koji odgovara potrebama savremenog poslovanja.

Zasnovan na arhitekturi Cisco Service-Oriented Network (SONA), najavljenoj u decembru 2005., sistem Cisco Unified Communications predstavlja otvorenu i proširivu platformu za komunikaciju u realnom vremenu zasnovanu na prisustvu, mobilnosti i inteligenciji informacione mreže. Korišćenjem IT mreže za razmenu podataka, kao platforme za pružanje usluga, sistem pomaže radnicima da iz prve dođu do pravog resursa nudeći prisustvo i potrebne informacije službenicima organizacije.

"Sistem Cisco Unified Communications je prvi pravi sistem za Internet protokol (IP) komunikacije druge generacije sposoban za pružanje ne samo telefonskih usluga, već i za bogato komunikaciono okruženje koje sa lakoćom objedinjuje prenos glasa, videa i podataka jedinstvenim sistemom. To je takođe prvi novi Cisco sistem sa potpunom podrškom za Cisco SONA, najavljenu u decembru 2005.," izjavio je Charles Giancarlo, glavni rukovodilac za razvoj kompanije Cisco Systems, Inc. "Cisco SONA povećava mogućnosti mreže po pitanju optimiziranja aplikacija, procesa i resursa kako bi kompanijama donela veće poslovne koristi. Izgradjen na osnovama Cisco SONA, Cisco Unified Communications koristi inteligenciju mreže kako bi znacajno pojednostavio svakodnevnu saradnju sa kolegama."

Sistem Cisco Unified Communications se zasniva na ponudi kompanije Cisco, vodeće u industriji IP komunikacija, koja uključuje Cisco CallManager, Cisco Unity, Cisco MeetingPlace i Cisco IP Contact Center, a sada obuhvata i nove proizvode, aplikacije i mogućnosti . Novosti u sistemu Cisco Unified Communications su Cisco Unified Personal Communicator, Cisco Unified Presence Server i Customer Interaction Analyzer. Postojeći klijeni će biti u mogućnosti da unaprede svoje sisteme kako bi iskoristili prednosti novih mogućnosti.

  • Cisco Unified Personal Communicator pojednostavljuje način na koji službenici međusobno dele informacije pomažući im da komuniciraju u realnom vremenu. Njegov GUI (grafički korisnički interfejs) čini kretanje kroz više komunikacionih aplikacija lakim. Unified Personal Communicator premošćuje jaz između samostalnih aplikacija na radnoj površini računara, telefona i mreže. Koristeći dinamičke informacije o prisustvu, službenici mogu da pretražuju postojeće imenike kako bi locirali kontakte i jednostavnim pritiskom na miša uputili poziv koristeći glas i video, dozvoljavajući im razmenu ideja licem u lice. Virtuelna priroda IP mreža omogućuje udaljenim ili službenicima na putu zašticen pristup ovim alatkama bez obzira na to gde se nalaze.
  • Cisco Unified Presence Server prikuplja informacije o statusu korisnika, na primer da li u određeno vreme koriste uređaje kao što su telefon, personalni računar ili video terminal. Pomoću ovih informacija, aplikacije kao što su Cisco Unified Personal Communicator i Cisco Unified CallManager mogu pomoći korisnicima da se efikasnije povežu sa kolegama definišući najefektniji metod komunikacije. Cisco Unified Presence Server prikuplja informacije o prisustvu sa mreže, što je funkcija i programa Cisco Unified CallManager, i sa uređaja drugih proizvođača koristeći SIP, SIP za Instant Messaging i Presence Leveraging Extensions (SIMPLE), a zatim prosleđuje te informacije programima Cisco Unified IP Phones, Cisco Unified Personal Communicator i usluge i aplikacije drugih proizvođača kao što su IBM Lotus Sametime i Microsoft Live Communications Server (LCS) 2005.
  • Customer Interaction Analyzer se uvodi da bi maksimizirao efektivnu komunikaciju sa klijentima, i predstavlja nov pristup analitici u kontakt centru. Program koristi informacije iz interakcije sa klijentima, uključujući pozive bez i sa asistencijom agenta, kako bi došao do podataka o stepenu uznemirenja klijenta, agenta, pauzama u govoru i često korišćenim izrazima. Ovi podaci omogućavaju da razgovori poprime poslovni kontekst, a mogu pomoći kompaniji u obuci i treningu agenata, izmeni procesa i skriptova za automatizovani odgovor na pozive – stvarajući bolje odnose sa klijentima i omogućujući rast obima poslovanja.

Nove mogućnosti sistema Cisco Unified Communications uključuju sledeće:

  • Cisco Unified CallManager 5.0, Cisco Unified CallManager Express 3.4 i Survivable Remote Site Telephony (SRST) 3.4 koji sada podržavaju SIP, otvaraju sistem ka rastućoj standardizovanoj programerskoj zajednici, uz zadržavanje postojeće bezbednosti i otpornosti. Novi program, SIP Verified, obezbeđuje verifikaciju trećih lica na krajnjim SIP tačkama za komunikaciju glasom, podacima i videom. Takođe je objavljeno ko čini početni skup proizvođača koji su završili sa ovim testiranjem.
  • Cisco Unified CallManager 5.0 je sada dostupan kao jedan od operativnih modela zasnovanih na preferencama klijenata i partnera. Nova verzija modela zasnovana na Linuksu je već na tržištu, a planira se da se verzija zasnovana na modelu postojećeg operativnog sistema pojavi na tržištu u roku od 12 meseci.

"Miercom je isprobao i razmotrio ključne komponente celog sistema Cisco Unified Communications i pošto smo ga videli na delu, verujemo da je Cisco nadmašio konkurenciju u više oblasti," rekao je Ed Mier, rukovodilac kompanije Miercom. "SIP realizacija kompanije Cisco, koji je interoperabilan sa protokolom Skinny Client Control Protocol (SCCP) praktično štiti investicije klijenata jer omogućava brzo prilagođavanje promenama standarda."

Cisco nastavlja da gradi mostove između komunikacionih ostrva pomoću inovativnih rešenja, izgrađenih na osnovama korporativnih Wi-Fi (802.11) mreža i javnih GSM mreža. U saradnji sa vodećim proizvođačima bežičnih telefonskih aparata kao što su Nokia i RIM, Cisco će uskoro izbaciti na tržište Smartphone rešenja sa single i dual modom rada koji podstiču rast produktivnosti mobilnih službenika kako u, tako i van kancelarije. Ovi proizvodi omogućuju korisnicima da pojednostave komunikacije, a kompanijama da smanje troškove bez gubitka na produktivnosti.

"Zbog stručnosti na polju mrežne infrastrukture, Cisco je, u stvari, bio jedini proizvođač koga smo razmatrali kada smo donosili odluku o realizaciji celovitog rešenja IP komunikacija," rekao je Mike DeDecker, administrator mreže kompanije Warner Pacific Insurance Services. "Dok napredujemo sa realizacijom i tražimo nove načine da smanjimo troškove i ubrzamo procese, Cisco Unified Communications je na vrhu naše liste. Dugogodišnje iskustvo kompanije Cisco kada su u pitanju mreže nam daje sigurnost koja nam je potrebna kada biramo aplikacije."

Cisco i njegovi partneri nude podršku u realizaciji i upravljanju tokom celog životnog veka sistema Cisco Unified Communications system. Nove Cisco usluge Cisco Operate za Unified Communications kombinuju usluge tehničke podrške kao što su zamena servera, ažuriranje aplikativnog softvera i rešavanje hardverskih problema u jednu uslugu koja pokriva ceo sistem. Da bi se obezbedila pravilna realizacija, Cisco takođe nudi usluge planiranja i projektovanja i usluge optimizacije, i sve to zapakovano ladi lakšeg naručivanja.

Cisco je takođe predstavio više novih telefona i poboljšanja postojećih aplikacija, uz najavu lokalizacije programa Cisco Unified CallManager i Cisco Unified IP Phone za kineski, korejski i japanski jezik. Dodatne informacije o sistemu Cisco Unified Communications se nalaze na adresi: www.cisco.com/go/unified.

O kompaniji Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodeći svetski proizvođač mrežne opreme za Internet. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti se nalaze na adresi http://newsroom.cisco.com.

# # #

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824