BUKUREŠT, Rumunija, 6. februar 2006. - Cisco Systems je objavio da je Petrom, najveći proizvođač nafte i gasa u jugoistočnoj Evropi, izabrao rešenje Cisco Internet Protocol (IP) Communications za svoj sistem IP telefonije kako bi pomogao optimiziranju svojih poslovnih procesa, poboljšao efikasnost rada i smanjio troškove komunikacije. Petrom sarađuje sa kompanijom Cisco i njenim sertifikovanim partnerom, S&T Romania na početku instalacije sistema za IP telefoniju za 3.600 korisnika na osam lokacija, uključujući dve rafinerije nafte u Ploeštiju i Piteštiju, i planira njeno proširenje do broja korisnika od oko 10.000 do 15.000 tokom sledećih tri do pet godina.

Realizacija Cisco IP telefonije je deo opsežnog procesa modernizacije u koji je Petrom od privatizacije kompanije 2004. godine. Podršku ovom procesu modernizacije obezbeđuje razvoj IT infrastrukture visokih performansi, zasnovane na IP i standardizovanim elementima, koja je sposobna da pruži podršku aplikacijama za objedinjeni prenos podataka i glasa na svim lokacijama kompanije Petrom.

Christian Ogris, glavni rukovodilac za informacije kompanije Petrom, rekao je: "IT infrastruktura je veoma važna za naš proces modernizacije, a bilo nam je potrebno da poboljšamo svoje postojeće sisteme za telefoniju, ne samo da bismo ostvarili uštede, već i da bismo obezbedili fleksibilnost i upravljivost koje su nam potrebne za poboljšanje poslovanja. Cisco je pokazao da razume naše potrebe kroz rešenje koje se dobro uklopilo u našu mrežu i podešeno je da se prilagođava razvoju našeg poslovanja."

Cisco sistem za IP telefoniju kompanije Petrom je projektovan za centralizovano konfigurisanje i administriranje, pri čemu se realizacije na različitim lokacijama nadziru sa daljine. Rezultat ovoga su značajne uštede novca, vremena i resursa tokom realizacije i početne instalacije i administriranja premeštaja, dodataka i promena. Od završetka prve faze realizacije sistema Cisco IP Communications, Petrom je eliminisao troškove poziva između svojih osam lokacija pošto se sav saobraćaj sada odvija putem IP mreže. Cisco rešenje takođe omogućuje da se izbegne dupliranje resursa tokom procesa modernizacije pošto se Cisco IP telefoni lako mogu ponovo postaviti bilo gde u mreži.

"Uspešan početak projekta Cisco IP Communications u Petromu je znak naše dugoročne posvećenosti podršci rumunskim kompanijama," izjavio je Bogdan Constantinescu, direktor Cisco Systems Romania & Republic of Moldova. "U stanju smo da iskoristimo znanje koje smo stekli radeći sa hiljadama preduzeća širom sveta kako bismo rešili složene probleme poslovnih komunikacija i pomogli klijentima da poboljšaju efikasnost poslovnih procesa."

Petrom je za početak instalirao dva sistema Cisco CallManager kao podršku procesima obrade poziva na svih osam lokacija i 1.300 Cisco 7940G i 7960G IP telefona. Takođe je započeo novu fazu instalacije 2.300 novih Cisco IP telefona na infrastrukturi koju čini Cisco mreža koja se sastoji od svičeva serija Cisco Catalyst 3560 i Catalyst 4506, rutera za objedinjene usluge serija Cisco 2800 i 3800 i bezbednosnih uređaja serija Cisco PIX 515 i 525.

O kompaniji Petrom

Petrom je najveća rumunska kompanija za proizvodnju nafte i gasa, aktivna u poslovnim segmentima kao što su istraživanje i proizvodnja, prerada i petrohemija, kao i prodaja i marketing. Rezerve nafte i gasa u vlasništvu Petroma se procenjuju na 1 milijardu boe, uz kapacitet rafinerija od 8 miliona tona i oko 600 benzinskih pumpi. Tokom 2004. prihod kompanije Petrom od prodaje je iznosio EUR 2.143 miliona, EBITDA je bio EUR 28 miliona. Od decembra 2004. OMV, vodeća kompanija za naftu i gas u centralnoj Evropi, poseduje 51% akcija Petroma. OMV je aktivan na planu prerade i marketinga, istraživanja i proizvodnje gasa i hemikalija u 28 država na pet kontinenata. 40,74% akcija Petroma je u vlasništvu rumunske države, Evropska banka za obnovu i razvoj je vlasnik 2,03%, a 6,23% je u vlasništvu malih akcionara.

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su registrovane robne marke ili robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), vodeći svetski proizvođač mrežne opreme za Internet, slavi 20 godina posvećenosti tehnologiji, inovativnosti, vođstvu u industriji i korporativnoj društvenoj odgovornosti. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti se nalaze na adresi http://newsroom.cisco.com. Opremu kompanije Cisco u Evropi prodaje Cisco Systems International BV, podružnica u vlasništvu kompanije Cisco Systems, Inc.

# # #

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su registrovane robne marke ili robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija.

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824