SAN HOZE, Kalifornija, 5. januar 2006. -- Cisco Systems® je objavio da je Vivo, sa 27 miliona klijenata najveći operater mobilne telefonije u Južnoj Americi, realizovao rešenje Cisco Mobile Exchange (CMX) kako bi poboljšao sisteme merenja i naplate koje je razvio Portugal Telecom Inovaçao (PTI). Ova inteligentna platforma omogućava operateru naplatu usluga prenosa podataka u realnom vremenu, direktno iz sadržaja kojima se pristupa.

U zavisnosti od načina na koji klijent koristi ovu uslugu, obim podataka nije uvek optimalan parametar na osnovu koga se vrši naplata. Kada je u pitanju kompanija Vivo, efikasnije je razdvojiti usluge kojima se pristupa i vršiti naplatu na osnovu pristupa a ne obima podataka. Uz rešenja kompanija Cisco i PTI, Vivo je sada u mogućnosti da vrši inteligentnu naplatu u zavisnosti od sadržaja kojima se pristupa. Projekat realizuje sistemski integrator Medidata.

"Na tržištu provajdera mobilnih telekomunikacija, na kojem vlada velika konkurencija i gde se tehnologije pristupa podacima brzo razvijaju, operaterima mobilne telefonije je potrebno objedinjeno, fleksibilno rešenje koje omogućava pružanje dinamičnih i interaktivnih usluga ", kaže Átila Branco, rukovodilac za mrežni inženjering kompanije Vivo.

Uz CMX, VIVO će svojim klijentima moći da ponudi nove mogućnosti plaćanja usluga koje su prilagođene njihovim potrebama, bez obzira da li se radi o ličnoj ili poslovnoj primeni. Sistem takođe omogućava potpuno upravljanje mrežom, povećavajući efikasnost i smanjujući troškove.

Vivo trenutno koristi tehnologije 2G, 2.5G i 3G za pristup podacima. Zahvaljujući infrastrukturi koju pruža Cisco CMX uz PTI sisteme, biće moguće naplatiti svaku uslugu na objedinjen i jasan način. Ovo rešenje pomaže u identifikaciji i naplati, nezavisno od tehnologije primenjene za pristup podacima.

Cisco Mobile Exchange (CMX)

Rešenje Cisco Mobile Exchange (CMX) predstavlja sastavni deo trajnih napora kompanije Cisco da proizvede rešenja koja u punoj meri koriste mogućnosti usluga koje se pružaju putem Internet protokola (IP). Rešenje, koje se zasniva na u praksi proverenom hardveru i koje koristi vodeću ulogu kompanije Cisco u razvoju IP usluga, prilagođeno je specifičnim izazovima sa kojima se mobilni operateri danas suočavaju u domenu 2G, 2.5G i 3G pristupa. Njegova uloga je da premosti jaz između tehnologije Radio Access Network i celog raspona Internet usluga koje se prenose putem IP mreža: pristup Internetu, namenski portali, korporativni intranet, sadržaj u skladu sa segmentom.

Pun raznovrsnih mogućnosti, Cisco Mobile Exchange obuhvata sloj Network Management and Operations koji upravlja brojnim opcijama mrežnog prolaza, kao što su GGSN, PDSN i Public WLAN, kao i mobilnim uslugama kao što su dodela IP adrese mobilnom uređaju, izbor usluga, nadzor sadržaja i bezbednost. Cisco Mobile Exchange pruža inteligentan okvir koji prepoznaje korisnike, zna gde se oni nalaze i pruža im usluge bilo gde, putem bilo kog pristupnog medija i na bilo kom klijentskom uređaju.

"Cisco je sarađivao sa timom kompanije Vivo kako bi bile zadovoljene stvarne potrebe kompanije. Uz objedinjenu platformu visokih performansi, Vivo će svojim klijentima ponuditi bolje prilagođena i raznovrsnija rešenja ", izjavio je Rafael Steinhauser, predsednik ogranka Cisco Brazil.

Dodatne informacije o rešenjima kompanije Cisco za operatere mobilne telefonije mogu se naći na adresi www.cisco.com/go/mobile.

O kompaniji VIVO

VIVO - kompanija kojom upravljaju Portugal Telecom i Telefónica Moviles - je najveći operater mobilne telefonije na južnoj hemisferi, sa više od 27 miliona klijenata i tržišnim udelom koji se u Brazilu procenjuje na 45 procenata. Kompanija je danas prisutna u 19 brazilskih država, kao i u federalnoj oblasti, koje čine 86 procenata brazilske teritorije i koje stvaraju 83 procenta BNP ove države. Tehnološka opcija ove kompanije je CDMA koji, prema Međunarodnoj telekomunikacionoj uniji - ITU, čini osnovu mobilne telefonije treće generacije. Informacije i prijava: noticias@vivo.com.br

O kompaniji Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), vodeći svetski proizvođač mrežne opreme za Internet, slavi 20 godina posvećenosti tehnologiji, inovativnosti, vođstvu u industriji i korporativnoj društvenoj odgovornosti. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti se nalaze na adresi http://newsroom.cisco.com. Opremu kompanije Cisco u Evropi prodaje Cisco Systems International BV, podružnica u vlasništvu kompanije Cisco Systems, Inc.

Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo su registrovane robne marke ili robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija.

Osoba za odnose s javnošću:
Nataša Perić
Cisco Systems
E: nperic@cisco.com
T: +381 11 3111824