ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

ภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ที่ไม่อาจเลือนไปในวิวัฒนาการแห่งการศึกษา ซึ่งจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้น การศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต แต่อย่างไรก็ตามในช่วงการขยายตัวของยุคแห่งข้อมูลข่าว สาร (information age) อย่างในปัจจุบันนั้นการเรียนรู้ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ย้อนหลังไปตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ มาจนถึงยุคดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 นี้ เป้าหมายอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติก็คือ การถ่ายทอดความรู้ และการสร้างสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ภาคการศึกษากำลังปรับเปลี่ยน กระบวนการพื้นฐานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ จากการที่โรงเรียนต่างๆ กำลังก้าวสู่ยุคดิจิตอล และการเข้ามาของระบบอีเลิร์นนิ่งในห้องเรียน ตลอดจนการทำงาน และสนทนาเป็นกลุ่มแบบออนไลน์ (online discussion group) 

การใช้อีเลิร์นนิ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ระบบเครือข่ายไร้สายและเว็บ ทำให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถม ไปจนถึงผู้ใหญ่ ได้รับความรู้และทักษะในการเป็นส่วนหนึ่งในยุคดิจิตอล ซึ่งเป็นจุดพลิกผัน จากการที่เรายึดติดกับตำราเรียนเล่มเก่า ซึ่งบางครั้งบางคราว เป็นเล่มเดียวกันกับเมื่อสมัยพ่อแม่ของเรา โดยที่ผ่านมานั้น สิ่งเหล่านี้ดูจะเป็นเรื่องปกติ แต่มาถึงยุคปัจจุบันนี้ ดูเหมือนจะไม่สามารถตามทันความต้องการข้อมูลข่าวสาร ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้เสียแล้ว

และเทคโนโลยียุคใหม่เหล่านี้ ได้กลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ขององค์กรธุรกิจ โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ต่างก็ได้หันมาใช้อินเทอร์เน็ต และโซลูชันแบบออนไลน์ เพื่อปรับปรุงวิธีการเรียน และลดค่าใช้จ่ายตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อีเลิร์นนิ่งกับพัฒนาการแห่งการเรียนรู้

ในวิวัฒนาการด้านการศึกษานั้น อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทุกวันนี้เด็กๆ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ได้เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวัน และบางคนอาจจะใช้คอมพิวเตอร์หรือ PDA ในการทำการบ้านส่งอาจารย์ด้วยก็เป็นได้ ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น ได้มีการเพิ่มจำนวนเนื้อหาวิชาเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ และองค์กรเอกชนหลายแห่ง ก็ได้นำอีเลิร์นนิ่งมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยที่หลายต่อหลายกรณีพบว่า การเรียนออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ และเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตช่วยให้นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทุกเพศทุกวัยได้เรียนรู้ และเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง และก้าวต่อไปในการศึกษาเรื่องอื่นๆ และเป็นอย่างนี้ต่อไป อย่างไม่มีสิ้นสุด

ในขณะเดียวกันที่แนวคิดการใช้อีเลิร์นนิ่ง ไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนั้น เทคโนโลยีด้านบรอดแบนด์ความเร็วสูง ก็ได้ก้าวเข้ามาแทนที่การเชื่อมต่อผ่านไดอัลอัพโมเด็มแบบเดิม ซึ่งได้ส่งผลกระทบถึงวิธีการเรียนรู้ จากการเรียนรู้แบบทางเดียว (asynchronous learning) โดยการดาว์นโหลดเอกสารมาอ่าน หรือการรับ-ส่งอีเมล์ ได้กลายมาเป็นการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (real-time collaboration) และนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถดูวีดีโอการศึกษา ผ่านระบบวีดีโอสตีมมิ่ง ตลอดจนการสื่อสารผ่านห้องสนทนาออนไลน์ โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล และระบบโทรศัพท์ไอพี อีกทั้งยังสามารถที่จะเรียกดูเอกสารมัลติมีเดีย และใช้ระบบการถ่ายทอดเสียงและภาพผ่านทางเว็บ (webcast) ซึ่งสามารถฟังเสียง ดูภาพ และสนทนา (Chat) ได้พร้อมๆ กันอีกด้วย

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารของนักเรียน และโรงเรียน โดยที่หลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้นำเอาระบบแลนไร้สายมาติดตั้งในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าถึงเอกสาร และสื่อการสอนตลอดจนข้อมูลข่าวสารอื่นๆ จากทุกแห่งภายในวิทยาเขต ซึ่งข้อดีก็คือ ทางโรงเรียน หรือทางมหาวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องวางระบบสายเคเบิลใหม่ และนักเรียนนักศึกษา ก็สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้เพียงการใช้นิ้วสัมผัสผ่านเมาส์คลิกเท่านั้น

ล่าสุดทางสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นได้รายงานว่า โรงเรียนหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังหันมาส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย หรือที่เรียกกันในแวดวงไอทีว่า เทคโนโลยีไร้สายแบบ Wi-Fi เพื่อเป็นการเพิ่มระดับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยที่โรงเรียนของรัฐจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับเสริมการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม การใช้งานของเทคโนโลยี Wi-Fi กำลังกลายเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้นักเรียนระดับประถมและมัธยม สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ในทุกเวลาและทุกสถานที่ภายในโรงเรียน โดยแนวโน้มนี้ ได้เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐ และขณะนี้ได้ขยายลงไปสู่สถาบันการศึกษาระดับที่ต่ำลงไป

ท่านผู้อ่านคงจะพอเห็นความเป็นไปในด้านอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสังคมความเป็นอยู่ของเรา ไม่ว่าจะ เป็นการเล่น การเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตของเราไม่มากก็น้อย สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และต้องก้าวตามให้ทันกับเทคโนโลยี ตลอดจนกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัฒน์นี้ จึงจะสามารถที่จะใช้ชีวิต และนำพาธุรกิจของท่านให้ก้าวต่อไปในอนาคตได้