สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายคืออะไร
บริษัทของคุณจะใช้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างไร
เริ่มต้นใช้งานกับระบบเครือข่ายไร้สาย
คำถามสำคัญ 5 ข้อที่ต้องถามคู่ค้าของคุณ

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายคืออะไร

ป้จจุบัน ตัว "งาน" ได้ย้ายออกจากสำนักงานอย่างถาวรไปสู่ห้องประชุมและแผนกคลังสินค้า ไปที่รถ บ้าน
สนามบิน โรงแรม และร้านกาแฟ ดังนั้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากอิสรภาพนี้ ธุรกิจขนาดเล็กต่างใช้ทั้งระบบ
เครือข่ายไร้สายและฮอตสปอต WiFi เพื่อติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้า

ระบบเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย (Wireless Local Area Network) ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สายหรือเคเบิล ลองจินตนาการดูว่า หากต้องการเอกสารจากเซิร์ฟเวอร์ขณะคุณอยู่ในห้องประชุม หรือต้องการเข้าถึงระบบสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าของคุณ หรือระบบเครือข่ายไร้สายทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้คลื่นวิทยุซึ่งทำให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ภายในบริเวณหนึ่งสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้

คุณประโยชน์จากการใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย

คุณประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สายมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วย:

 • ความสะดวกสบาย: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทั้งหมดและโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนมากทุกวันนี้ติดตั้งเทคโนโลยี WiFi ที่ต้องเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับระบบ LAN ไร้สาย พนักงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรในเครือข่ายของคุณได้อย่างปลอดภัยจากที่ใดๆ ก็ตามภายในพื้นที่ครอบคลุม พื้นที่ครอบคลุมโดยปกติคือสถานประกอบการของคุณ แม้ว่าจะขยายออกไปมากกว่าหนึ่งอาคารก็ตาม
 • ระบบเคลื่อนที่: พนักงานสามารถคงการเชื่อมต่อกับระบบเครืือข่ายแม้เมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน พนักงานที่
  กำลังประชุมสามารถเข้าถึงเอกสารและแอพพลิเคชันได้ พนักงานขายสามารถตรวจสอบเครือข่ายเพื่อดู
  รายละเอียดสำคัญจากที่ใดก็ได้
 • การเพิ่มผลผลิต: การเข้าถึงข้อมูลและแอพพลิเคชันสำคัญของบริษัทคุณช่วยให้พนักงานทำงานได้สำเร็จ
  และกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกัน ผู้มาเยือนที่ได้รับสิทธในการเข้าใช้งานได้ (เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา หรือ
  ผู้ขาย) สามารถได้รับสิทธิการเข้าถึงที่ปลอดภัยสำหรับผู้เข้าใช้งานเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและข้อมูลทางธุรกิจ
  ของตนได้
 • การติดตั้งง่ายดาย: เมื่อคุณไม่ต้องเดินสายเคเบิลไปทั่วบริเวณ การติดตั้งก็สามารถทำได้รวดเร็วและประหยัดต้นทุน ระบบ LAN ไร้สายยังทำให้ง่ายขึ้นในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไปยังบริเวณที่เข้าถึงไ้ด้ยาก เช่น คลังสินค้าหรือโรงงาน
 • ความสามารถในการขยาย: เมื่อการดำเนินธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจต้องการขยายเครือข่ายของคุณอย่างรวดเร็ว ปกติแล้วเครือข่ายไร้สายสามารถขยายได้ด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ ขณะที่ระบบเครือข่ายแบบใช้สายอาจต้องมีการเดินสายเพิ่มเติม
 • ความปลอดภัย: การควบคุมและการจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของคุณเป็นเรื่องสำคัญต่อความ
  สำเร็จของระบบเครือข่าย ความล้ำหน้าของเทคโนโลยี WiFi ทำให้มีการปกป้องระบบความปลอดภัยที่
  แข็งแกร่งเพื่อให้ผู้ที่คุณอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • ต้นทุน: การใช้ระบบ LAN ไร้สายมีต้นทุนต่ำกว่า ช่วยขจัดหรือลดต้นทุนระหว่างการย้ายสำนักงาน การปรับปรุงใหม่ หรือการขยายสำนักงาน

กลับด้านบน

บริษัทของคุณจะใช้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างไร

ทุกนาทีมีค่าในบริษัทเล็กๆ และระบบเครือข่ายไร้สายก็เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกัน ด้วยการเข้าถึงเอกสาร อีเมล์ แอพพลิเคชัน และทรัพยากรระบบเครือข่ายอื่นๆ โดยไม่มีข้อจำกัด พนักงานสามารถเดินทางไปมาได้ทุกหนแห่งตามต้องการโดยยังคงเข้าถึงเครื่องมือที่ต้องใช้ทำงานได้เสมอ

ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างที่ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากระบบ LAN ไร้สาย:

ระบบเคลื่อนที่และการทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้น

 • เดินทางไปมาได้ทุกที่โดยไม่ขาดการเชื่อมต่อ
 • ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พนักงานที่ใช้ระบบ LAN ไร้สายสามารถเดินทางไปมาทั่วสำนักงานหรือแผนกอื่นๆ ได้โดยไม่ขาดการเชื่อมต่อ ลองนึกภาพว่าทุกคนในการประชุมทีมหรือในการประชุมกลุ่มเล็กสามารถเข้าถึงการสื่อสารล่าสุด รวมถึงเอกสารและแอพพลิเคชันทั้งหมดในระบบเครือข่ายของคุณได้ ในทำนองเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีระบบเสียงผ่านระบบ LAN ไร้สาย ทำให้พวกเขาสามารถเดินทางไปมาได้ทุกที่โดยใช้การสื่อสารด้วยเสียง

การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น

 • เชื่อมต่อกับข้อมูลที่คุณต้องการ ในเวลาคุณต้องการ
 • ให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น

ลูกค้าต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วต่อการสอบถามและข้อกังวล ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถปรับปรุงบริการของลูกค้าได้โดยการเชื่อมต่อพนักงานกับข้อมูลที่้พวกเขาต้องการ ตัวอย่างเช่น แพทย์ในสถานพยาบาลขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแฟ้มผู้ป่วยออนไลน์ได้ขณะเดินไปมาระหว่างห้องตรวจ หรือพนักงานขายปลีกสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังที่มีอยู่ซึ่งจำเป็นสำหรับการเขียนใบสั่งที่แผนกแสดงสินค้าได้

การเข้าถึงข้อมูลที่ดีขึ้น

 • เชื่อมต่อกับบริเวณที่เข้าถึงยาก
 • ปรับปรุงกระบวนการของคุณ

ระบบ LAN ไร้สายช่วยให้ธุรกิจสามารถนำการเข้าถึงเครือข่ายไปสู่บริเวณที่ยากสำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สาย ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม Access Point แบบไร้สายเข้ากับคลังสินค้าช่วยให้สามารถตรวจสอบและจัดการสินค้าคงคลังไ้ด้ง่ายขึ้น บริษัทจึงได้ตัวเลขข้อมูลสินค้าคงคลังที่เที่ยงตรงตามเวลาจริง

การขยายเครือข่ายที่ง่ายขึ้น

 • เพิ่มผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
 • ขยายระบบเครือข่ายของคุณอย่างคุ้มค่า

บริษัทที่ต้องเพิ่มพนักงานหรือปรับปรุงสำนักงานบ่อยครั้งจะได้ประโยชน์ทันทีจากความยืดหยุ่นของระบบ LAN
ไร้สาย การเคลื่อนย้ายโต๊ะและเพิ่มพนักงานใหม่เข้าในเครือข่ายสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามและต้นทุนในการเดินสายและเคเบิล

การเข้าถึงที่ปรับปรุงใหม่สำหรับผู้เข้าใช้งาน

 • ให้การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัยแก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่ม

ระบบเครือข่ายไร้สายทำให้ธุรกิจของคุณสามารถให้สิทธิการเข้าถึงระบบไร้สายที่ปลอดภัยเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้าใช้งาน เช่น ลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณะสามารถให้บริการพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มได้

กลับด้านบน

เริ่มต้นใช้งานกับระบบเครือข่ายไร้สาย

เมื่อมีความชัดเจนว่าระบบ LAN ไร้สายสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร คุณก็พร้อมที่จะดำเนินการขั้นต่อไปและนึกถึงการเริ่มต้นโครงการได้แล้ว ต่อไปนี้คือรายการของสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งาน

การเชื่อมต่อเครื่องพีซีของคุณ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทั้งหมดและเครื่องพีซีจำนวนมากมีระบบ WiFi ในตัวและจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายของคุณได้ทันทีที่ติดตั้งและเริ่มใช้งาน หากไม่เป็นเ่ช่นนั้น คุณจะต้องติดตั้งการ์ดอะแดปเตอร์ไร้สาย ซึ่งโดยปกติก็เพียงเสียบเข้าไปในช่อง PCI ของคอมพิวเตอร์ หรือเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN แบบใช้สาย

สถานะของระบบเครือข่ายปัจจุบันของคุณ
การเพิ่มระบบ LAN ไร้สายไม่ได้หมายความถึงการเปลี่ยนจากระบบเครือข่ายแบบใช้สายที่คุณใช้อยู่ เป็น
ธรรมดาที่ธุรกิจจะขยายขอบเขตของเครือข่ายที่มีอยู่โดยการสร้างระบบเครือข่ายผสมระหว่างแบบใช้สายและ
ไร้สายที่ให้ขีดความสามารถระบบเครือข่ายไร้สายในห้องประชุม พื้นที่พบปะทั่วไป หรือพื้นที่ใหม่ในสำนักงาน อย่างไรก็ดี ควรติดตั้งเครือข่ายไร้สายที่สนับสนุนการสื่อสารด้วยเสียงเพื่อให้พื้นที่ครอบคลุมที่กว้างขวาง

สถานที่ตั้งของ Access Point
พื้นที่ครอบคลุมของระบบ LAN ไร้สายนั้นมีระยะที่แน่นอน Access Point แต่ละจุดครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง 3000 ตารางฟุต พิสัยของ Access Point อาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น กำแพงและผนังกั้นห้องทำงาน และสัญญาณวิทยุก็ไม่สามารถทะลุผ่่านโลหะ้ เช่น ช่องลิฟต์ ได้ บางประเด็นที่ต้องตระหนักถึง ได้แก่

 • การเข้าถึงระบบไร้สายเป็นการใช้งานร่วมกัน อัตราส่วนที่ใช้กันทั่วไป คือ Access Point หนึ่งจุดต่อผู้ใช้
  15-20 คน หรือต่อผู้ใช้ 8-12 คน สำหรับกรณีการใช้งานด้านเสียง
 • เพื่อคุณภาพการสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบ WLAN ควรติดตั้ง Access Point แต่ละจุดให้ใกล้กันมากขึ้น
 • ความแรงของสัญญาณไร้สายอาจลดลงไปตามระยะทางที่สัญญาณต้องเดินทาง
 • Access Point จะมีความครอบคลุมที่ดีกว่าหากติดตั้งไว้บนเพดาน

การเติบโตของเครือข่าย
คุณประโยชน์หลักข้อหนึ่งของระบบ LAN ไร้สายคือความสามารถในการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันระบบไร้สายของคุณตอบสนองความต้องการของคุณในปัจจุบันนี้ และสามารถขยายได้เมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนไป สอบถามผู้ให้บริการโซลูชันของคุณถึงการอัพเกรดและการปรับปรุงว่าทำได้ง่ายเพียงใด

ความปลอดภัย
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาและเป็นกิจวัตรที่ต้องกระทำในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย วิธีรักษาความปลอดภัยบางประการที่ควรรวมไว้ในการวางแผนของคุณ ได้แก่

 • การเข้ารหัสข้อมูล เพื่อที่จะสามารถเข้าึถึงข้อมูลได้โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 • การตรวจสอบรับรองผู้ใช้ ซึ่งระบุว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่กำลังพยายามเข้าถึงเครือข่าย
 • สิทธิการเข้าถึงที่ปลอดภัยสำหรับผู้เข้าใช้งาน
 • ระบบควบคุม ซึ่งปกป้องเครื่องพีซีและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เครือข่าย

กลับด้านบน

คำถามสำคัญ 5 ข้อที่ต้องถามคู่ค้าของคุณเกี่ยวกับโซลูชันนี้

ต่อไปนี้คือคำถามสำคัญ 5 ข้อที่ต้องถามผู้ซึ่งอาจมาเป็นคู่ค้าที่ให้บริการโซลูชัน SMB

 1. คุณมีความเชี่ยวชาญด้านการทำงานร่วมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) หรือไม่ Cisco มีเครือข่ายของคู่ค้าที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนแก่ SMB โดยเฉพาะ คู่ค้าเหล่านี้หลายองค์กรก็เป็น SMB เองด้วย ดังนั้นจึงเข้าใจความท้าทายทางธุรกิจที่คุณประสบและเป้าหมายที่คุณมีในใจ คู่ค้าที่ได้รับการรับรองของ Cisco ได้พิสูจน์คุณสมบัติในเรื่องเทคโนโลยีเฉพาะทางแล้ว คู่ค้าเหล่านี้มีการฝึกอบรม การสนับสนุน และการบริการเพื่อออกแบบ ใช้งาน และปรับปรุงโซลูชันระบบเครือข่ายให้ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ พวกเขายังคอยติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ล่าสุด รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ออกใหม่ของ Cisco ด้วย
 2. คุณให้บริการและการสนับสนุนประเภทใดบ้างหลังการขาย ถามคู่ค้าของคุณให้ละเอียดถึงการสนับสนุนที่คู่ค้าสามารถให้บริการได้ภายหลังการขาย ตัวอย่างเช่น: คู่ค้าให้บริการสนับสนุนนอกเวลาทำการหรือแบบฉุกเฉินหรือไม่ หากใช่ ช่วงเวลาใดที่สามารถใช้บริการนั้นได้ ระดับการสนับสนุนที่ให้บริการควรระบุรายละเอียดไว้ในข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) นอกจากนี้ พึงระลึกว่าคู่ค้าของ Cisco หลายองค์กร ให้บริการการสนับสนุนทางเทคนิค ที่ได้รับรางวัล ซึ่งให้การเข้าถึงวิศวกรของ Cisco และทรัพยากรทางเทคนิคที่หลากหลายได้ตลอดเวลา
 3. โซลูชันใหม่นี้จะรวมเข้ากับสิ่งแวดล้อมด้านไอทีที่ฉันมีอยู่ได้อย่างไร คู่ค้าของ Cisco สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และประเมินระบบตลอดโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายปัจจุบันของคุณได้ จากจุดนั้น คู่ค้าของ Cisco สามารถนำเสนอตัวเลือกโซลูชันที่จะตอบสนองความต้องการของคุณในปัจจุบันนี้ เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ที่สำคัญเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ
 4. โซลูชันนี้จะช่วยให้ฉันประหยัดเงินและควบคุมต้นทุนของฉันได้อย่างไร โซลูชันแบบครบวงจรจาก Cisco ดูแลรักษาง่ายกว่าและให้การสนับสนุนมากกว่าโซลูชันที่มาจากผู้จัดจำหน่ายหลายราย นอกจากนี้ เมื่อคำนวณงบประมาณสำหรับการปรับปรุงเครือข่าย ให้พิจารณาต้นทุนของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ได้รวมไว้ในการซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การบำรุงรักษา การฝึกอบรม การสนับสนุน พนักงานเพิ่มเติม (หากจำเป็น) และปัจจัยอื่นๆ ด้วยเสมอ บริษัทวิจัย Gartner ประมาณการว่าต้นทุนทางอ้อมดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 60% ของค่าใช้จ่ายรวมด้านเทคโนโลยีขององค์กร ดังนั้น โดยการทำงานร่วมกับคู่ค้าของ Cisco ของคุณ คุณจึงสามารถบรรลุต้นทุนมวลรวม (Total Cost of Ownership) ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 5. เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ก่อนการติดตั้ง สอบถามคู่ค้าของคุณว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับเครือข่าย ผู้ใช้งาน ขั้นตอนธุรกิจ และความต้องการด้านความปลอดภัยจากคุณ เพื่อให้การอัพเกรดระบบเครือข่ายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ให้สอบถามคู่ค้าของคุณว่าสิ่งที่มักถูกมองข้าม หรือความท้าทายที่ธุรกิจลักษณะเดียวกับคุณได้ประสบเมื่อทำการอัพเกรดเครือข่ายมีอะไรบ้าง และคุณควรเตรียมรับมืออย่างไรบ้าง

หากมีคำถาม

โปรดติดต่อคู่ค้าของ Cisco เืพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

กลับด้านบน