เมื่อระบบเครือข่ายมีความเชื่อถือได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ท่านสามารถมุ่งให้ความสนใจ แก่ธุรกิจของท่านได้อย่างไร้กังวล

The Cisco Secure Network Foundation Solution (SNF)

เป็นชุดโซลูชันที่เปี่ยมด้วยคุณสมบัติของ Smart, Simple, Security ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครือข่ายพื้นฐานหลัก โดยชุดนี้ ประกอบด้วย เราเตอร์ และสวิทช์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย การลงทุน การอบรมความรู้ ตลอดจนการให้บริการ และบำรุงรักษา ที่ช่วยให้ท่านสามารถมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ “ลูกค้าของท่าน” ได้อย่างเต็มที่

ความคุ้มค่าการลงทุนที่ท่านรับประโยชน์ได้ทันที

ช่วงก่อร่างสร้างธุรกิจให้เติบโต การลงทุนเพื่อความมั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือได้ของระบบเครือข่าย ไม่เคยเกินกำลังของผู้ประกอบการ Cisco Capital สร้างทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย สามารถช่วยวางแผนการลงทุนให้ท่านได้อย่างลงตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียนรู้ผ่านการสัมมนาของซิสโก้ คุ้มค่าการลงทุนที่ท่านรับประโยชน์ได้ทันที

แหล่งข้อมูลความรู้ของซิสโก้ ช่วยให้ทีมงานของท่านสามารถศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรอบรู้ ด้านเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลองฟังดูว่า ธุรกิจที่กำลังเติบโต พูดอะไรกัน:

“เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องสะดวกไม่ซับซ้อน”


“นอกจากประโยชน์ต่างๆที่ได้รับ ระบบงานใหม่มีความปลอดภัย สูงกว่าระบบแบบเดิม ที่สำคัญช่วยประหยัดทั้งเวลา และความกังวลได้อีกด้วย การใช้ระบบเครือข่ายซิสโก้ หมายถึง ผมสามารถมุ่งการทำงานของผม ไปที่ธุรกิจได้อย่างสบายใจ ในขณะที่ไม่ต้องคอยเกรงว่า หากธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จะต้องมากังวลว่า ระบบเครือข่ายจะรองรับได้หรือไม่ ปัจจุบันสะดวกใจขึ้นมาก”

- Terry McDonald, IT Manager at Racine Federated.

อุตสาหกรรมการผลิต


ธุรกิจค้าปลีก

การเงินและธนาคาร


โรงแรมผู้ให้บริการระบบสื่อสารธุรกิจไอทีสถานศึกษา