การสร้างประโยชน์ให้กับระบบเครือข่ายของคุณในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา

Integrated Technologies Home

การสร้างผลประโยชน์และการเติบโตของธุรกิจได้ถูกออกแบบไว้แล้ว ไม่ใช่เป็นการเสริมหรือเพิ่มเติมเข้าไป ด้วยการผสานเข้าไปในระบบเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยีจาก Cisco คุณสามารถลงทุนเพื่อเตรียมการสำหรับความท้าทายทางธุรกิจในอนาคต ส่วนประกอบต่าง ๆ จาก Cisco ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีเพื่อให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่า ในต้นทุนการเป็นเจ้าของที่ต่ำกว่า และนำเสนอได้อย่างรวดเร็วสำหรับบริการใหม่ ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยทำให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการผสมผสานเทคโนโลยี, การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงดูและระบบ รวมถึงคุณยังมีเวลามากพอที่จะทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ

 

Integrated Technology Diagram Unified Communications (IP Communications/VoIP) Security Wireless (Mobility) Routing and Switching (Integrated Services Network) Applications Data Center

  • Cisco Partner Network เป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการออกแบบ, การนำเสนอและดูแลในโซลูชั่นที่เหมาะสม ค้นหาคู่ค้าของ Cisco
  • The Cisco Smart Business Roadmap ยุทธศาสตร์ที่นำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้าเพื่อความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและช่วยคุณในการทำให้เห็นหนทางสำหรับโอกาสในอนาคต
  • Cisco world-class service and award-winning support ช่วยคุณในการออกแบบ, นำเสนอและดูแลโซลูชั่นของคุณต่อการได้รับผลตอบแทนที่มาก

 

> Learn how integrated technologies can help solve your top business challenges, and provide a custom roadmap for future business benefits.