แหล่งข้อมูล

เพื่อศึกษาทำความเข้าใจถึงผลประโยชน์ต่างๅ ของ Cisco Business Ready Data Center โซลูชั่นมากยิ่งขึ้น คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์แหล่งข้อมูลด้านล่างนี้


PROTECT
Cisco Business Ready Data Center มีบริการที่ช่วย ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ ของคุณจะราบรื่นไม่หยุดชะงัก อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ใดๆ

OPTIMIZE
Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยคุณรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากค่าใช้จ่าย ในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรองค์กร ที่มีปริมาณการใช้งานต่ำกว่าปกติ ควบคู่ไปกับการลดความซับซ้อนของระบบเครือข่าย

GROW
ตามวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ และแนวโน้มการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยให้คุณเริ่มการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้รวดเร็ว และช่วยเพิ่มความคล่องตัวเชิงธุรกิจใ ห้กับองค์กรของคุณได้มากยิ่งขึ้น