สรุปภาพรวม

Cisco Business Ready Data Center สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ โดยการปรับโซลูชั่นต่างๆ ของ Cisco เข้ากับแนวโน้มปัจจุบัน ของอุตสาหกรรมต่างๆ และความท้าทายในเชิงธุรกิจ ด้วยรากฐานศูนย์ข้อมูลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้


การถูกออกแบบมาเพื่อบริการองค์กร โดยโซลูชั่นต่างๆ มุ่งเน้นที่จะปกป้อง ปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์สูงสุด และช่วยในการขยายตัวเชิงธุรกิจ - Cisco Business Ready Data Center รองรับความต้องการศูนย์ข้อมูลแบบเร่งด่วน เช่น การโอนถ่ายรวบรวมข้อมูล การสนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการกู้คืนข้อมูลหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ ไปพร้อมๆกับการวางรากฐานสำหรับยุทธวิธี IT แบบ on-demand

 

โดยวิถีเลือกชมโซลูชั่นต่างๆ ตามระดับโครงสร้างที่นำเสนอต่อลูกค้านั้น ประกอบไปด้วย - การจัดเก็บข้อมูลและเครือข่ายจัดเก็บ การเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูล การปกป้องข้อมูลที่แน่นหนาด้วยความปลอดภัยหลายชั้น ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ และการให้บริการแอพพลิเคชั่นและการจัดเก็บ

 

โครงสร้างพื้นฐานโปรโตคอลสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต (IP) ของศูนย์ข้อมูล

ปัจจัยสำคัญในการโอนถ่ายรวบรวมข้อมูลนั้น คือ โครงสร้างพื้นฐานโปรโตคอลสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต (IP) ของศูนย์ข้อมูล โดยโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว สามารถจัดสภาพแวดล้อมแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและลงตัว ครอบคลุมบริการหลากหลายประเภท และสรุปผลการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอำนวยประโยชน์ต่างๆ มากมาย เพื่อการวิเคราะห์ที่แม้นย้ำและการเน้นย้ำที่ถูกต้อง

 

เครือข่ายการจัดเก็บ

ด้วยการออกแบบเจาะจงโดยเฉพาะ เพื่อช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ด้านการจัดทำสำเนาและจัดจำหน่ายข้อมูล Cisco Business Ready Data Center ได้นำเสนอนวัตกรรมที่ละเอียดซับซ้อนด้านฮาร์ดแวร์ แต่มากด้วยประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้ โดย Cisco Business Ready Data Center สามารถอำนวยความสะดวกในการจัดทำสำเนาอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอภายในสภาพแวดล้อมจัดเก็บที่แตกต่างกันไป เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการย่นระยะเวลาที่ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบได้อย่างชาญฉลาด

 

ศูนย์ปกป้องข้อมูล

โซลูชั่นศูนย์ปกป้องข้อมูลโซลูชั่นต่างๆ ของ Cisco สามารถช่วยปกป้อง และป้องกันเครือข่ายของคุณจากการบุกรุกของเวิร์มหลากหลาย ไวรัสนานาชนิด และการโจมตีจากบรรดาแฮกเกอร์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยความไม่เจตนา หรือการที่ไม่สามารถคาดการล่วงได้หน้าไว้ ซึ่งด้วยเครือข่ายอัจฉริยะและมั่นคงของ Cisco นี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเครือข่ายของคุณจะปลอดภัย พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจคุณ

 

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากแอพพลิเคชั่น

ค้นพบความสะดวกที่คุณต้องการ เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่นแปลงอยู่ตลอดเวลากับโซลูชั่นต่างๆ ของ Cisco ด้วยความสามารถในการกำหนด และบรรลุเป้าหมายเชิงปฏิบัติการอย่างชัดเจน และอย่างมีประสิทธิภาพ จากการเพิ่มเติมเพียงสิ่งที่จำเป็นเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดเก็บ และระบบเครือข่ายของคุณเท่านั้น

» อ่านข้อมูลเพิ่มเติม  

ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ผสมผสานการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เข้ากับทุกส่วนขององค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเริ่มจากเครือข่ายของคุณ มอบเครื่องมือทรงพลังแก่ผู้ดูแลจัดการศูนย์ข้อมูลคุณ เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่เป้าหมายเชิงธุรกิจอย่างถึงจุดหมาย

» อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

PROTECT
Cisco Business Ready Data Center มีบริการที่ช่วย ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ ของคุณจะราบรื่นไม่หยุดชะงัก อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ใดๆ

OPTIMIZE
Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยคุณรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากค่าใช้จ่าย ในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรองค์กร ที่มีปริมาณการใช้งานต่ำกว่าปกติ ควบคู่ไปกับการลดความซับซ้อนของระบบเครือข่าย

GROW
ตามวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ และแนวโน้มการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยให้คุณเริ่มการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้รวดเร็ว และช่วยเพิ่มความคล่องตัวเชิงธุรกิจใ ห้กับองค์กรของคุณได้มากยิ่งขึ้น