ศูนย์ข้อมูล Data Center Building Blocks Page

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากแอพพลิเคชั่น

สมรรถภาพการทำงานและประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ดูแลการบริหารแอพพลิเคชั่นคำนึงอย่างมาก โดยแอพพลิเคชั่นมีหลากหลายนานาประเภท เช่น เว็บ เมนเฟรม ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และแอพพลิเคชั่นข้อมูลหลักสำคัญๆอีกมากมาย และนอกเหนือจากการรวบรวมโอนถ่ายข้อมูลเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเดียวกันได้แล้ว ศูนย์ข้อมูลยังสามารถรองรับระบบสื่อสารแบบ IP Communications เช่น เสียง วีดีโอ และ call center ซึ่งต่างมีข้อกำหนดช่องสัญญาณที่แตกต่างกัน และมีความต้องการเจาะจงที่ไม่เหมือนกัน

การโอนถ่ายรวบรวมข้อมูลนั้น มาพร้อมกับความท้าทายในการรองรับการเข้าไปใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์เพียงหนึ่งเซิร์ฟเวอร์โดยทั้งผู้ใช้ภายในพื้นที่เดียวกันและผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลออกไป ดังนั้นการที่จะลดค่าใช้จ่ายแอพพลิเคชั่นต่างๆ พร้อมด้วยการเพิ่มระยะเวลาการตลาดและการขยายตัวนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่นที่มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่บนเว็บ เพื่อรองรับโครงสร้างแบบ N-tier โดยในสภาพแวดล้อมที่ได้ถูกรวบรวมแล้วนั้น ในการดำเนินการกระบวนการต่างๆ ควรใช้ไปกับแอพพลิเคชั่นนานาประเภทที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และไม่ควรเน้นไปกับงานสื่อสารง่ายๆ เช่น SSL หรือ การจัดเก็บข้อมูลสถิตเพียงชั่วคราว

โซลูชั่นของ Cisco สามารถให้:

  • เทคโนโลยีด้านเว็บและแอพพลิเคชั่นต่างๆ สามารถถ่ายเทข้อมูลได้ตั้งแต่ชั้น 4 จนถึงชั้น 7 ได้ในระบบเครือข่ายอัจฉริยะภายในชั้นต่างๆของโครงสร้างแอพพลิเคชั่น ข้อมูลสถิตจะถูกบันทึกเก็บไว้ชั่วคราวในหน่วยความจำ รวมถึง connection เพื่อดึงมาใช้ในโอกาสหน้า
  • เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ผ่านโซลูชั่น SSL offload ของ Cisco ซึ่งจำเป็นต้องมี เพื่อได้รับการอนุมัติเมื่อถูกตรวจค้นและขณะทำการถ่ายโอนย้ายข้อมูลระหว่าง SSL-encrypted session ต่างๆ
  • ขยายเชิงธุรกิจโดยการเปลี่ยนแปลงแอพพลิเคชั่นและเซิร์ฟเวอร์อย่างง่ายดาย
  • ปกป้องสมรรถภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่น โดยใช้กลไกแบบ multicast และ Quality-of-Service (QoS) ขณะที่ข้อมูลไหลเวี่ยนจากช่องสัญญาณเร็วของศูนย์ข้อมูลไปสู่ช่องสัญญาณเชื่อมโยงช้าของผู้ใช้
  • แอพพลิเคชั่นหลักจะได้รับการบริการชั้นเลิศด้วยเทคโนโลยีการบริหาร และบันทึกเก็บข้อมูลชั่วคราวที่ทันสมัยที่สุด

Featured Content for Application Optimization

Supporting Content for Data Center

Learn more about Data Center Building Blocks


PROTECT
Cisco Business Ready Data Center มีบริการที่ช่วย ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ ของคุณจะราบรื่นไม่หยุดชะงัก อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ใดๆ

OPTIMIZE
Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยคุณรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากค่าใช้จ่าย ในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรองค์กร ที่มีปริมาณการใช้งานต่ำกว่าปกติ ควบคู่ไปกับการลดความซับซ้อนของระบบเครือข่าย

GROW
ตามวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ และแนวโน้มการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยให้คุณเริ่มการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้รวดเร็ว และช่วยเพิ่มความคล่องตัวเชิงธุรกิจใ ห้กับองค์กรของคุณได้มากยิ่งขึ้น