Cisco uBR10012 Universal Broadband Router

CMTS รองรับผู้ใช้งาน 64,000 คน

รับความสามารถ สเกลเอบิลิตี้ , ความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนเพิ่มขยายได้ง่าย ที่คุณต้องการจาก CMTS หาได้ใน Cisco uBR10012 ด้วยความสามารถ ในการรองรับการใช้งานถึง 64,000 คน ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ รองรับความหนาแน่นการสัญจรข้อมูลได้สูงสุดในตลาด CMTS ปัจจุบัน ด้วยการใช้ร่วมกับ Cisco IOS Software ช่วยเสริมให้ Cisco uBR10012 มีฟีเจอร์มากมายที่สุด ในตลาด และยังมีระบบควบคุมคุณภาพ quality of service (QoS) ระดับชั้นนำ สำหรับในการบริการส่งผ่าน เสียง ภาพ และข้อมูล