Cisco CNS Address and Name Registrar

Cisco CNS Address and Name Registrar เป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการจัดการไอพีแอ็ดเดรส ที่สุดขอบเขตเครือข่าย แมนเนจแอ็กเซส (managed access) ทำให้การบริหารจัดการเครือข่ายไอพียุ่งยากขึ้น

Cisco CNS Address and Name Registrar จะช่วยสนับสนุน แมนเนจแอ็กเซส ที่ซับซ้อน ผนวกรวมกับเครือข่ายโดยนโยบายแบบสั่งตัดเฉพาะคน (customers to tailor policies) สำหรับการแจกจ่ายแบบอัตโนมัติ ของไอพีเอ็ดเดรสบนพื้นฐานของการเริ่มใช้งานแบบอันหนึ่งอันเดียวกัน Cisco CNS Address and Name Registrar ยังให้ส่วนต่างๆ ของเครืองข่ายซิสโก้ ได้อัพเดทต่อการตอบกลับของการตัดสินใจ ด้วยความต้องการที่ตอบสนองเป็นพิเศษของผู้จัดหาสายเคเบิ้ล ด้วยการส่งระบบอัตโนมัติที่จะลดการจัดการบริหาร ทำให้การจัดการไอพีเอ็ดเดรสที่กระจัดกระจายง่ายขึ้น

อ่านรายละเอียด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง