Cisco Broadband Access Center

Cisco Broadband Access Center (BAC) เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการ การรับอุปกรณ์เข้าเป็นสมาฃิก (subscriber-device) ที่สามารถปรับขนาดได้ และดิสตริบิวต์ โดยที่เป็นการกำหนดผ่านตลอดแบบอัตโนมัติของบริการรับสมาชิก (subscriber services) Cisco BAC มีทั้ง การรวมศูนย์, แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับเซอร์วิสโพรไวเดอร์ เพื่อควบคุมและคอนฟิเกอร์ของเกตเวย์บ้านพักอาศัย และรวมถึงอุปกรณ์ไอพีเบื้องหลังเกตเวย์

Cisco BAC มีคุณสมบัติต่างๆ รวมทั้ง :

  • จดจำอุปกรณ์อัตโนมัติ
  • สามารถจัดหาคลาสออฟเซอร์วิส (class of service) ตามความเหมาะสม
  • สร้างคอนฟิเกอเรชั่นไฟล์ของอุปกรณ์ ตลอดเวลา
  • Subscriber activation

อ่านรายละเอียด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง