นิตยสาร เพ็คเก็ต

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2551

Vol 8 No 1, January - March 2008

Packet

Packet Magazine

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2551

Cisco System Users Magazine


ดาวน์โหลด

now.

now.

January - March

รวมอยู่ในนิตยสาร Packet Vol 8 No 1

ดาวน์โหลด

CONTENTS

Tech Tips + Training

5 - ประสานการทำงานระบบสื่อสารอันหลากหลาย ให้รวมเป็นหนึ่งเดียว
Cisco IPICS 2.0 ช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในการตอบสนองและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างทันเหตุการณ์ และทำให้การปฏิบัติงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

Infrastructure

8 - หลักการออกแบบระบบเสียงบนเครือข่ายไร้สาย
ด้วยการออกแบบระบบเครือข่ายที่เหมาะสม จะทำให้โซลูชั่นการสื่อสารด้วยเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบแลนไร้สาย กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมให้กับเซอร์วิส Unified Communications สำหรับการทำงานแบบโมไบล์

Cover Story

20 - Cisco IP NGN เทคโนโลยีเชื่อโยงทุกจังหวะของชีวิต
ความสำคัญและความพันธ์ของเทคโนโลยีต่างๆ ได้สร้าง "ชีวิตที่เชื่อมโยงถึงกัน" ซึ่งส่งผลกระทบเกือบจุทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบนท้องถนนก็ตาม

Features

23 - เมื่อโซลูชั่นการบริหารจัดการแอพพลิเคชั่น และครือข่ายเป็นหตึ่งเดียว
ซิสโก้เสนอโซลูชั่นทางด้าน Network Application Perfomance Analysis หรือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น บนระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

Success Story

28 - โอเรียนเต็ล ยกระดับมาตรฐานบริการ ด้วยเทคโนโลยีไร้สายล่าสุด 802.11n
โรงแรมระดับโลกที่ผสานความสวยงาม คุณภาพการให้บริการที่น่าประทับใจ และสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ เข้ากับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายอันทันสมัยได้เป็นอย่างดี

34 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใฃ้เทคโนโลยีของซิสโก้เพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการแบนด์วิตธ์

CONTENTS

04 Cisco Update

- ใบรับรองใหม่จากตลาดธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- ฉันควรเลือกพันธมิตรประเภทไหน?

06 Cover Story

- เทคโนโลยีล่าสุดจากซิสโก้และพันธมิตรที่คาราวาน Cisco Express

08 Executive Insights

- การร่วมมือกันจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ
- ครองตลาดองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง

12 Best Pactices

- การสื่อสารผ่านเครือข่ายไอพีขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดในมาเลซีย

13 Technology Spotlight

- ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ตเสร็จสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม
- เพิ่มความมั่นใจให้พลังงานไม่มีสะดุด
- Cisco MES: ระบบเครือข่ายไร้สายกำเนิดใหม่ มอบความวางใจได้เต็มพิกัด!

18 Market Trend

- ประเด็นร้อนเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่กำลังท้าทาย SMB