นิตยสาร เพ็คเก็ต

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2550

Vol 7 No 2, July - September 2007

สารบัญนิตยสารเพ็คเก็ต ฉบับที่ 3 : เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2550 ปีที่ 7

TECH TIP + TRAINING

ระบบความปลอดภัยข้อมูลของคุณใช้การได้ดีอยู่หรือไม่

ทูลด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่เป็นระบบที่ "กำหนดค่าครั้งเดียว แล้วใช้งานไปได้ตลอด"

INFRASTRUCTURE

เพิ่มพลังเครือข่ายด้วย Cisco 7200VXR Series

เพิ่มพลังการให้บริการมัลติเซอร์วิสแก่สาขาที่เพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ แบบสบายกระเป๋า

CAC กลไกควบคุมการโทรอัจฉริยะ

การสื่อสารวอยซ์ หรือวิดีโอไอพีบนโทโพโลยีอันซับซ้อน จะประสบผลสำเร็จหรือไม่อยู่ที่กลไกนี้

COVER STORY

ศูนย์ข้อมูลในแบบฉบับของซิสโก้

ช่วยให้บริษัทต่างๆ ดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น แต่ความจริงก็คือ ฉันต้องการทุกอย่างจากอุปกรณ์ตัวไหนก็ได้

ซิสโก้เผยแผนปรับเปลี่ยนศูนย์ข้อมูล

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมใหม่ รองรับศูนย์ข้อมูลครบวงจร

ซิสโก้ผลักดันแผน "ศูนย์ข้อมูลสีเขียว"

หันมาให้ความสำคัญในการเพิ่มฟังก์ชั่นอนุรักษ์พลังงานลงไปในสวิตซ์ของตนเอง

FEATURES

บริการพิเศษจากซิสโก้ในวัฎจักรของระบบเครือข่าย

จะทำให้การติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ ให้มีความยุ่งยากน้อยที่สุด

SERVICE PROVIDER

IMS กับความพยายามอัพเกรดตัวเองของเหล่า MSO

รู้จักสถาปัตยกรรม และขั้นตอนที่ช่วยให้ MSO ผันตัวเองสู่ผู้ในบริการมัลติมีเดีย และแอพพลิเคชั่นฟิกซ์โมบายล์ได้ง่ายขึ้น

PARTNER ZONE

การกิดและกระบวนการทำงานของแฮกเกอร์

ศึกษาวิธีการและการทำงานที่แฮกเกอร์ใช้ในการโจมตีเป้าหมาย

XML แอพพลิเคชันพลังของโทรทัศพ์ไอพี

เพิ่มผลิตภาพขององค์กร และสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ

SUCCESS STORY

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใช้เทคโนโลยีของซิสโก้เพิ่มประสิทธิภาพแบนด์วิดธ์

NETWORKER COMMUNITY

Cisco Networkers 2007

เมืองอนาแฮม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา