นิตยสาร เพ็คเก็ต

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2550

Vol 7 No 2, April - June 2007

สารบัญนิตยสารเพ็คเก็ต ฉบับที่ 2 : เดือนเมษายน-มิถุนายน 2550 ปีที่ 7

COVER STORY

ไอพีทีวี ที่ฉันต้องการ

แต่ความจริงก็คือ ฉันต้องการทุกอย่างจากอุปกรณ์ตัวไหนก็ได้

TECH TIP + TRAINING

5 วิธีการสร้างความเสถียรให้กับ VoIP

ฮาร์ดแวร์ที่มีระบบสำรองทุกตัวในโลกนี้ จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการออกแบบแย่ๆ ได้

CHALK TALK

ปกป้องชายขอบของเครือข่ายให้พ้นภัยคุกคาม

แก้ไขปัญหาด้านความไว้วางใจด้วย Boarder Gateway Protocol

FEATURES

ถึงเวลาย้ายระบบแล้ว

กรุยทางสู่การใช้งานเราเตอร์ยุคต่อไป

 

เฝ้ามองผ่านอินเทอร์เน็ต

ด้วยกล้องวิดีโอที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายไอพี

INFRASTRUCTURE

3 ขั้นตอนในการทำเน็ตเวิร์กเวอร์ชวลไลเชชัน

สำเร็จได้ด้วยสวิตซ์ Catalyst 6500 Series

SUCCESS STORY

เครือข่ายไร้สายปรับปรุงการเรียนรู้

ช่วยสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านศิลปศาสตร์