นิตยสาร เพ็คเก็ต

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2549

Vol 6 No 1, January - March 2006

ฉบับที่ 1 ปีที่ 6

Packet Magazine

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2549
Vol 6 No 1, January - March 2006
Cisco System Users Magazine

ดาวน์โหลด

สารบัญนิตยสารเพ็คเก็ต ฉบับที่ 1 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2549 ปีที่ 6

COVER STORY

ระบบเครือข่ายที่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของเซอร์วิสออกมาได้อย่างเต็มที่

Cisco Services-Oriented Network Architecture จะช่วยในองค์กรต่างๆ ทราบว่าจะดัดแปลงระบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างความคล่องตัว ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร โดยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์รู้เรื่องสถาปัตยกรรมนี้เป็นอย่างดี

สู่ทางสว่างแห่งเน็ตเวิร์ก

ด้วยแนวทางสู่การลดความซับซ้อนของซิสโก้ เน็ตเวิร์กจึงสามารถบรรลุถึงการตอบสนอง การลดค่าใช้จ่าย และการทำงานอย่างไม่ล้มเหลวได้ ... ในระดับที่คุณไม่เคยเอื้อมถึงมาก่อน

วันนี้ คุณใส่ใจเครือข่ายอุปกรณ์เก็บข้อมูล ดีพอแล้วหรือยัง?

เมื่อผู้จัดการฝ่ายไอทีสร้างเครือข่ายระบบจัดเก็บข้อมูล (SAN) ขององค์กร พวกเขาต้องเผชิญกับเรื่องของประสิทธิภาพ ระบบรักษาความปลอดภับ และการบริหารจัดการระบบ

TECHNOLOGY

Dynamic Buffer Limiting

ครั้งแรกของวงการ! ด้วยเทคโนโลยีป้องกันภาวะจราจรติดขัดแบบ Flow-based บนฮาร์ดแวร์ความเร็วสูง ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ของซิสโก้เป็นเจ้าแรก

SERVICE PROVIDER SOLUTIONS

ป่าวประกาศให้โลกตะลึงด้วยบริการ IPTV

ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายแบบ Converged Network ที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้ Hong Kong Braodband Network ดำเนินธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด

SMALL AND MIDSIZED BUSINESS

พลังแห่ง "โมดูล" สู่แกนเน็ตเวิร์กของคุณ

ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติ Modularity ซึ่งมอบความยืดหยุ่นในการทำงานสูง ทำให้ปัจจุบันสวิตซ์ Catalyst 6500 Series กลายเป็นคำตอบแห่งความประหยัด สำหรับเครือข่ายธุรกิจขนานกลางของคุณ

SUCCESS STORY

Cisco Networking Academy Program Networking Skills Competition 2006

ซิสโก้เสริมทักษะเยาวชนไทยในระดับอุดมศิกษาด้วยการจัดแข่งขันทักษะด้านระบบเครือข่ายในโครงการ Cisco Networking Academy Program Networking Skills Competition 2006 เป็นครั้งแรก นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพาทีมคว้ารางวัลชนะเลิศ

อมารีดึงซีสโก้พัฒนาระบบสื่อสารไร้สายเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย

เพิ่มความสะดวกสบาย และความเป็นอิสระให้แก่ผู้ใช้บริการห้องพัก ห้องสัมนา และห้องจัดเลี้ยงต่างๆ