นิตยสาร เพ็คเก็ต

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548

Vol 5 No 4, October - December 2005

ฉบับที่ 4 ปีที่ 5

Packet Magazine

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548
Vol 5 No 4, October - December 2005
Cisco System Users Magazine

ดาวน์โหลด

สารบัญนิตยสารเพ็คเก็ต ฉบับที่ 4 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548 ปีที่ 5

COVER STORY

ศูนย์ข้อมูลกับทิศทางที่ก้าวไปในอนาคต

แนวโน้มล่าสุดของเครือข่ายในศูนย์ข้อมูล ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเรา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ทางสถาปัตยกรรม ของระบบเครือข่าย ที่จะมีอิทธิพลต่อศูนย์ข้อมูล ในอนาคตอย่างที่คุณ คาดไม่ถึง

ถึงคราวบรอดแบนด์บูม

บรอดแบนด์ (ซึ่งเมื่อก่อนสูงเกินเอื้อม สำหรับปุถุชนทั่วไป) ที่เริ่มเข้ามาเคาะประตูบ้านคุณ สงครามแย่งชิงผู้ใช้ตามบ้าน ไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ บริการด้านเสียงอย่างเดียว แต่ยังได้ครอบคลุม ไปถึงบริการบอรอดแบนด์ เป็นที่เรียนร้อยแล้ว

ระบบรักษาความปลอดภัย SAN ไม่ใช่แค่การแบ่งโซน

การเชื่อมต่อภายในของ SAN และการเข้าถึงผ่านไอพี กำลังต้องการระบบรักษาความปลอดภัย SAN ที่แข็งแกร่งอย่างเร่งด่วน

TECHNOLOGY

เชื่อมเครือข่าย VoIP เข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย

ขยายขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย สู่เครือข่ายเสียงบนไอพี (Voice-over-IP) เพื่อเรองรับการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายภายนอกองค์กร

ENTERPRISE SOLUTIONS

Application-Oriented Network

ทำความรู้จักระบบเครือข่าย ของซิสโก้ที่ช่วยให้ แอพพลิเคขันต่างๆ หันหน้าพูดจาภาษาเดียวกันได้ โดยลดการพึ่งมัลติแวร์

สื่อสารไร้สายผ่านคลื่นวิทยุ

โมดูล Cisco Catalyst ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายแบบใช้สาย และไร้สายเข้าด้วยกัน เพื่อการทำงานอันราบรื่น ไม่มีสะดุด

SERVICE PROVIDER SOLUTIONS

IPTV/Video over Broadband

โอกาสใหม่ แหล่งรายได้ใหม่ และความจงรักภักดี ของลูกค้ากลุ่มใหม่... ที่เป็นจริงได้ด้วยเครือข่ายไอ ยุคใหม่จากซิสโก้

SMALL AND MIDSIZED BUSINESS

Integrated Services Router สำหรับหรับสำนักงานขนาดเล็ก

ซิสโก้ออก Integrated Services Router รุ่นใหม่พร้อมรวมเอา ความสมารถด้านระบบไร้สาย ไว้อย่างครบครัน

SPECIAL REPORT

Cisco Unified Communications System

ซิสโก้ผสานอำนาจในการติดต่อสื่อสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าเป็นหนึ่งเดียว พร้อมเชื่อโยงคุณสู่โลกธุรกิจ อย่างไร้ขีดจำกัด