นิตยสารเพ็คเก็ต

ฉบับที่ 4 ปีที่ 5

Packet Magazine

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2548
Vol 5 No 1, January - March 2005
Cisco System Users Magazine

pdf file  คลิกเพื่ออ่าน ทั้งเล่ม (PDF - 2,143KB)

สารบัญนิตยสารเพ็คเก็ต ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2548 ปีที่ 5

COVER STORY

ถึงเวลาของโทรศัพท์ไอพีแล้ว :

การสื่อสารไอพีที่ประกอบไปด้วยระบบโทรศัพท์วีดีโอ ระบบข้อความโต้ตอบ วอยซ์เมล์ การประชุมผ่านวิดีโอ โซลูชันในการติดต่อลูกค้า วอยซ์เกตเวย์ แอพพลิเคชัน และการบริหารจัดการเครือข่ายจะช่วยให้องค์กรต่างๆ ทลายข้อจำกัดของความแตกต่างทางด้านเวลา และภูมิศาสตร์ระหว่างบริษัทกับสำนักงานสาขา พนักงาน ลูกค้า พันธมิตร และผู้ค้าของพวกเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปได้

นวัตกรรมแห่งการโทรศัพท์ :

แอพพลิเคชันทางด้าน XML ช่วยเผยให้เห็นพลังของโทรศัพท์ไอพีในการสร้างความแข็งแกร่ง ของกระบวนการทางธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร

ประโยชน์ของการสื่อสารผ่านวิดีโอ :

ซิสโก้ขยายผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายไอพี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการรับส่งข้อมูลทั้งที่เป็นเสียง ภาพวิดีโอ และไฟล์ข้อมูลทั่วไป

วิธีเปลี่ยนไปใช้ระบบโทรศัพท์ไอพี :

ความสำเร็จของการโยกย้ายสู่ระบบโทรศัพท์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ซื้อมาเท่านั้น แต่ต้องเกิดจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์ บุคลากร กระบวนการทำงาน เครื่องมือ บริการ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และกระบวนวิธีที่ถูกต้องเข้าด้วยกัน บทความต่อไปนี้จะเป็น 10 คำแนะนำ ที่จะช่วยให้คุณอิมพลีเมนต์ระบบโทรศัพท์ไอพีให้สำเร็จ

TECHNOLOGY

มาตรฐานกระแสไฟฟ้าบนอีเทอร์เนตเริ่มมีแนวโน้มที่ดี :

IEEE 802.3AF มาตรฐานการใช้งานกระแสไฟฟ้าตัวแรกของโลก ที่เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ สามารถแยกระดับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตของตัวเองด้วยวิถีทางใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนได้

SERVICE PROVIDER SOLUTIONS

การสร้างเครือข่ายเมโทรสำหรับส่งผ่านบริการ :

การให้ความสำคัญกับบริการต่างๆ ในเครือข่ายเมโทร และเครือข่ายระยะไกลมากขึ้นจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า และรายได้ของผู้ให้บริการในท้ายที่สุด

SUCCESS STORY

รอยเตอร์ซอฟท์แวร์กับการสื่อสารไอพี :

สำนักข่าวอันดับต้นๆ ของโลกปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานบริการเสียงจากระบบโทรศัพท์แบบเก่า เป็นระบบสื่อสารผ่านไอพี เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองอย่างกว้างขวาง

ฉบับที่ผ่านมา :

ฉบับที่ 4 ปีที่ 5

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2547

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2547