10 สาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลในองค์กร

รายการ Duocore

 

จากงานวิจัยที่น่าสนใจของ Cisco ว่ามี 10 สาเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในองค์กรฯ ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ใครจะรู้ว่า 1 ใน 5 ของผู้ใช้งานชอบปิด Antivirus หรือ Firewall เอง เพื่อเล่น Hi5 หรือแอบนินทาองค์กรฯของเราให้คนรู้จักฟัง ดังนั้น duocore จึงเชิญ คุณ มงคล อัศวโกวิทกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาพูดคุยกันถึงผลการวิจัยนี้ (3:56 นาที)

ดาวน์โหลดวิดีโอฉบับเต็ม (flv in zip file 59.5 MB - 33 นาที)