ร.พ.กรุงเทพเปิดบริการล่าม'วิดีโอโฟน'

Siam Turakij

โรงพยาบาลกรุงเทพฯ น.พ.ชาตรี ดวงเนตร ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยว่า สาเหตุที่นำระบบ Tele Interpreter เข้ามาใช้ใน โรงพยาบาลกรุงเทพ เพราะปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยชาวต่างชาติ มาใช้บริการเป็นสัดส่วนที่สูง ซึ่งพบปัญหาในการสื่อสาร คือ ผู้ป่วยมักจะสื่อสารได้แต่ภาษาท้องถิ่น ของตน ดังนั้นจึงได้นำระบบดังกล่าว มาบริการรูปแบบล่ามเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่แพทย์และผู้ป่วยทางโรงพยาบาล อีกทั้งรองรับการที่ประเทศไทยจะเป็น เมดิคัล ฮับ

การให้บริการด้านสุขภาพดังกล่าว เป็นการนำเทคโนโลยี Unified Communications ของซิสโก้พัฒนาเป็นระบบ Tele Interpreter เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการล่ามแปลภาษาแก่คนไข้ชาวต่างประเทศที่มาใช้บริการ สามารถซักถาม และโต้ตอบกันแบบเห็นหน้าผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบวิดีโอโฟน ตลอดจนแลกเปลี่ยน แฟ้มข้อมูลการรักษาที่จำเป็น นับเป็น การเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มความมั่นใจให้กับคนไข้ที่มารับบริการ

ปัจจุบันทางโรงพยาบาลฯ สามารถ รองรับการให้บริการได้ถึง 26 ภาษา มีแอพพลิเคชั่น 3 ภาษาหลัก คือ ญี่ปุ่น อาหรับ และอังกฤษ โดยมีล่ามคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บนเทคโนโลยี Unified Communication ของซิสโก้ โดยจะมีการติดตั้งกล้อง Cisco VT Advantage ติดตั้งที่จอคอมพิวเตอร์และมีการลง Cisco Soft Phone Client ที่เครื่องพีซี ของล่ามและแพทย์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน และในกรณีที่ล่ามไม่อยู่ ณ ที่ศูนย์ฯ ก็ยังสามารถ ใช้ Wireless IP Phone ในการให้บริการ แปลได้ทุกที่ทุกเวลา

น.พ.ชาตรี กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ติดตั้งระบบการให้บริการล่ามแปลภาษาทางโรงพยาบาล นำร่องในหน่วยงาน 120 จุด และวางแผนติดตั้งทั้งหมด กว่า 450 จุดให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ ซึ่งหลังติดตั้งระบบนี้แล้ว นอกจากให้บริการแปลภาษากับผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแล้ว โรงพยาบาลยังเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการล่ามทั้งหมดที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นล่ามที่ประจำอยู่ที่ ร.พ.กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) หรือ ร.พ.กรุงเทพสาขาอื่น

ระบบดังกล่าวจะช่วยให้ล่ามสามารถสื่อสารจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของแพทย์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ในกรณีที่แพทย์จะต้องตรวจวินิจฉัยหรือบอกค่าผลตรวจต่างๆ กับผู้ป่วย