ซิสโก้เปิดตัวConnected Health

Thairath

นายวัตสัน ถิระภัทรพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ บริษัท ซิสโก้ ซีสต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ระบบ Connected Health คือ แนวคิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงชุมชนระบบสุขภาพแบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพตั้งแต่ สถานพยาบาลทั้งในเมืองและในพื้นที่ห่างไกล เช่น ผู้ป่วย แพทย์ ร้านขายยา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้าง บ้านเรือน เป็นต้น จากเหตุผลนี้ ซิสโก้จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และบริษัท เน็กเซนเทล จำกัด นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

ผจก.ทั่วไป กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ บ. ซิสโก้ กล่าวต่อว่า ระบบดังกล่าวช่วยให้โรงพยาบาลขยายขอบเขตการประสานความร่วมมืออย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงบุคลากรทางการแพทย์ถึงกัน และเชื่อมโยงแพทย์เข้ากับข้อมูลสำคัญต่างๆ รวมถึงหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ภาพรวมรายได้ปี 2551 ที่ผ่านมา เติบโต 15% และคาดว่าครึ่งปีหลังจะเติบโตขึ้นอีก จากการขยายฐานลูกค้าและมองตลาดใหม่

พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมวิท กล่าวว่า ความร่วมมือโรงพยาบาลผสานแนวคิด Connected Health เข้าวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานจนถึงแอพลิเคชั่นทั้งระบบให้สมบูรณ์ ขณะเดียวกัน เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยติดตั้งซิสโก้ไอพีโฟนไร้สาย กว่า 100 จุด และไวเลตโฟนกว่า 50 จุด ทั้งนี้ ภาพรวมการเติบโตของผู้ป่วยที่เข้ารักษากับโรงพยาบาลสมิติเวชในปี 2551 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 13% คิดเป็น การเข้ารักษาของผู้ป่วยนอก หรือOPD เติบโต 10% และผู้ป่วยใน หรือIPD เติบโต 7%

ผอ.สมิติเวช สุขุมวิท กล่าวด้วยว่า สมิติเวชใช้งบประมาณลงทุนระบบไอทีจำนวน 500 ล้านบาท เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลา 3 ปี (เริ่มปี 2551-2553) ขณะที่ใช้เงินไปแล้วกว่า 30% โดยโครงการนี้ได้เริ่มที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นแห่งแรก ทั้งนี้ ในอนาคตจะขยายการให้บริการไปยังโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และศรีราชา ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ระบบ Connected Health เป็นระบบที่ทำการจัดการภายในของโรงพยาบาล และมีการจัดการไปแล้วกกว่า 50% อีกทั้ง คาดว่าจะพัฒนาโดยการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาด้วย เพื่อติดตามผู้ป่วยเมื่อออกจากโรงพยาบาล