ซิสโก้ออกโซลูชั่นสื่อสารทางไกล

Thairath

นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการ บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ซิสโก้ติดตั้งระบบภายในสำนักงานมากกว่า 300 แห่ง ใน 131 เมืองใหญ่ 40 ประเทศทั่วโลก ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึง 236 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยระบบดังกล่าวเหมาะกับองค์กรธุรกิจที่มีสำนักงานสาขากระจายอยู่ทั่วไป ผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริษัทข้ามชาติต่างๆ เพราะระบบจะช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการติตด่อสื่อสารและเดินทางได้อย่างมาก

"ระบบ TelePresence ไม่ได้แค่ช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสัมพันธภาพกันได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก ทั้งในส่วนของพนักงานภายในองค์กร คู่ค้า และลูกค้า อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานและการสื่อสาร ทำให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ การสร้างโอกาสใหม่ๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและบริการผ่านทางไกลของผู้ด้อยโอกาส TelePresencที่เป็นมากกว่าวิดีโอ คอนเฟอร์เร้นซ์ “กก.บ.ซิสโก้ กล่าว

นายธัชพล กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ซิสโก้จะจัดโปรแกรมที่ชื่อว่ามีทติ้ง ออน มี (Meeting on Me) เชิญผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจ 12 แห่ง มาทดลองใช้ระบบ เพื่อการประชุมจริง โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณเดือนครึ่ง ทั้งนี้เทเลพรีเซนท์ เป็นเครื่องมือที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพราะด้วยโซลูชั่นนี้จะช่วยลดอุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร ช่วยลดการเดินทาง นำไปสู่การประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกอีกทางหนึ่ง และยังช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาดได้เร็วขึ้น โดยทยอยติดตั้งตามสำนักงานสาขามาแล้วเกือบทั่วโลก ช่วยลดค่าใช้จ่ายองค์กรรวมกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้

นายมงคล อัศวโกวิทย์กรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แทบทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีความเป็นไปได้ในการใช้ระบบดังกล่าว โดยเฉพาะฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพราะมีผู้บริหารชาวต่างชาติเดินทางข้ามประเทศเพื่อติดต่อสื่อสารเป็นประจำ ขณะที่ประเทศไทยและทั่วโลกเริ่มมีการใช้ตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา พบว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 138 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อการเดินทางมาประชุม 1 ครั้ง สำหรับลูกค้าในไทยมีการเชิญมาทดลองใช้แล้ว 1 ราย เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อยิ่งขึ้น

ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีขั้นสูง บ.ซิสโก้ กล่าวด้วยว่า เทเลเพรสเซนส์ พร้อมใช้งานจริงด้วยโซลูชั่นที่ผสานระบบเสียงขั้นสูง ระบบภาพวิดีโอความละเอียดสูง และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านระบบเครือข่าย เพื่อสร้างประสบการณ์การประชุมเสมือนจริง โดยริ่มตั้งแต่โซลูชั่นสำหรับใช้ในสำนักงาน ไปจนถึงโซลูชั่นขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับการอบรม สัมมนา สำหรับโซลูชั่นที่ติดตั้งในประเทศไทย เป็นแบบ 6 ที่นั่ง 3จอภาพ สามารถนำเสนองานพรีเซนเตชั่นได้ผ่านสกรีนที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ เละป็นหนึ่งในโซลูชั่นยูนิฟายด์ คอมมูนิเคชั่น (Unified Communication) ของซิสโก้ สามารถทำงานร่วมกับโซลูชั่นเว็บเอ็กซ์ (WebEX) รวมถึงระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานแบบเปิดด้วย โดยใช้งบประมาณทั้งหมดเกือบ 10 ล้านบาท