ซิสโก้เฟ้นหาสุดยอดช่างไอซีที

Thairath

นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ซิสโก้ร่วมมือกับมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านไอซีที โดยทำการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 40 หรือ WorldSkills Competition ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 7 ก.ย. 2552 ที่ประเทศแคนาดา ในสาขาช่างโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ค หรือTelecommunication Distribution Technology (Worldskill 43) และสาขา IT/PC Network Support (Worldskill 39) กลุ่มงานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในสาขานี้

กก.ผจก.บ. ซิสโก้ฯ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาเน็กเวิร์ค จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน เป็นโอกาสที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับหน่วยงานความต้องการ อย่างไรก็ตาม ปี 2552 ซิสโก้มองว่าไทยยังขาดบุคลากรถึง 8,000 คนเมื่อเทียบกับความต้องการ และคาดการว่าปี 2553 หน้าจะมีจำนวนบุคลากรด้านเน็กเวิร์คเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 20%

นายธัชพล กล่าวอีกว่า ซิสโก้จัดการแข่งขัน เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับงาน เนื่องจากที่ผ่านมา นักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก ยังไม่เข้าใจความสำคัญในเรื่องของความรู้ด้านเน็กเวิร์คเท่าที่ควร ดั้งนั้น ทางมูลนิธิฯ และซิสโก้จึงต้องเข้าไปอบรมและให้ความรู้ อีกทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ซิสโก้ยังได้ร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือซิป้า และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพให้กับเด็กนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นระดับอาเซียนอีกด้วย

กก.ผจก.บ. ซิสโก้ฯ กล่าวด้วยว่า เด็กที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันและจบหลักสูตรการเรียนรู้จะเป็นที่ต้องการของหน่วยงานอุตสาหกรรมอย่าง กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทีโอที จำกัด (มหาชน) เอไอเอส ดีแทค และ ทรู รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำบุคคลกลุ่มนี้มาช่วยพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าสามารถสู้กับคู่แข่งขันที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง อาทิ การเกิด ไวแมกซ์ และ 3 จี

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า จากอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมไอซีที ทำให้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะในด้านนี้สูงขึ้นเป็นลำดับตลอดหลายปี 2551 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และเน็ตเวิร์ค เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและโครงข่ายข้อมูลได้ทวีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ ด้าน จนกลายเป็นหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ทางกรมฯ เองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านนี้ และได้เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านนี้มาโดยตลอด โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ และหนึ่งในแผนการเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านนี้คือบรรจุสาขานี้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติต่อไป